Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Overblik: Det vil din andelsbolig koste, hvis maksimalpriserne fjernes

Sammenlignes priserne på andelsboliger med priserne på ejerboliger kan der gives et overslag over, hvor meget priserne umiddelbart vil stige på andelsboliger i tilfælde af, at maksimalprisbestemmelsen fjernes. Den gennemsnitlige prisstigning vil på landsplan ligge mellem 50 og 70 procent, men regionalt er forskellene meget store. Se her, hvor meget andelsboligerne vil stige i pris rundt i landet og i Københavns bydele.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udgivet en rapport med beregninger for, hvor meget andelsboliger i forskellige bydele vil stige i pris, hvis maksimalpriserne på andelsboliger fjernes. Beregningerne har ikke taget højde for forskelle i hverken finansiering eller beskatning. Af beregningerne er det først og fremmest i øjnefaldene, hvor stor forskellen i prisstigningerne varierer afhængigt af andelsboligernes beliggenhed.

UPDATE 18-5-2015 Venstre og Konservative har trukket forslaget om afskaffelse af maksimalpriserne tilbage. Se: “Forslag om afskaffelse af maksimalpriser tilbagetrækkes”

Stor forskel på andelslejligheder og andelshuse

Rapporten inddeler andelsboligerne i to grupper: foreninger, der består af andelsboliger i enfamilieshuse og andelslejligheder. For andelsboliger beliggende i andelshuse vil stigningen i gennemsnit være på 1.200 kroner pr m2, svarende til en stigning på 11 procent eller 120.000 kroner for en andelsbolig på 100 m2. På andelslejligheder vil den gennemsnitlige stigning være betydeligt større. Her vil en afskaffelse af maksimalpriserne, ifølge beregningerne, resultere i en gennemsnitlig stigning på 10.200 kroner, hvilket svarer til en stigning på 66 procent i gennemsnit.

Antal boligerkroner per m2procent
København V11.74714.300 kr.81%
København Ø16.55114.600 kr.89%
København N17.14612.700 kr.83%
København S17.14611.600 kr.83%
København NV8.5817.300 kr.57%
Frederiskberg C5.76516.100 kr.85%
Frederiksberg10.11211.100 kr.59%
Valby7.4068.900 kr.67%
Vanløse4.2966.400 kr.44%
Københavns Omegn14.3065.300 kr.35%
Nordsjælland4.6082.800 kr.21%
Østsjælland3.0381.600 kr.11%
Vest- og Sydsjælland8.555200 kr.2%
Fyn6.558600 kr.6%
Sydjylland2.5962400 kr.23%
Østjylland5.8914300 kr.26%
Århus C2.4247.500 kr.37%
Vestjylland3.945200 kr.2%
Nordjylland2.9392800 kr.24%
Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Af rapporten fremgår det, at der er en række forhold, som beregningerne ikke tager højde for.

Først og fremmest bør man være opmærksom på, at beregningerne ikke tager højde for de såkaldte dynamiske effekter, der er ved fjernelse af maksimalprisen, hvor en afskaffelse vil have indvirkning på de øvrige dele af boligmarkedet, og dermed vil have afsmittende effekter tilbage på andelsboligmarkedet. Dernæst fremhæver rapporten ligeledes, at beregningerne er bundet af opgørelsestidspunktet for priserne, som varierer over tid og konjunkturer. Bliver priserne på ejendomsmarkedet ved med at stige, kan den beregnede stigning på andelsboliger derfor også blive højere.