Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Gadefester er gået af mode

I den sydøstlige del af Odense ligger andelsboligforeningen Pilely. Stedets 20 andelsboliger er eftertragtede – og med god grund. Pilely er nemlig en moderne andelsboligforening, hvor beboerne har egne haver, billig boligydelse og vedligeholdelsesfri boliger. Andelsbolig Nyt har været på besøg, og formanden Leif har givet et indblik i, hvordan forholdet til naboskab, vedligeholdelse og formandskab har udviklet sig.

Spadserer man ned ad de solskinsbelagte villaveje i det sydøstlige Odense en formiddag i marts, er der næsten ikke en vind, der rører sig. I modsætning til mange andre andelsboligforeninger centralt beliggende i etageejendomme midt i byerne er der stille og roligt i andelsboligforeningen Pilely, som er placeret i et større villakvarter.

„Jeg er slet ikke i tvivl om, at beboerne herude er glade for at bo her,“ fortæller Leif Jensen, som er formand i andelsboligforeningen Pilely. Han har inviteret Andelsbolig Nyt på besøg for at give et indblik i, hvordan det er at bo i en andelsboligforening, som ikke er placeret i et højhus på en af stenbroerne i Købstaden.

Andelsboligforening midt i grundejerforening

Andelsboligforeningen Pilely blev stiftet i 1982. Dengang var de 19 andelsboliger nybyggede, og de omkringliggende grunde stod tomme. I dag er Pilely placeret midt i et større villakvarter. Med undtagelse af en enkelt anden naboforening er Pilelys beboere de eneste i området, der er organiseret i en andelsboligforening. Resten af de omkringliggende huse er private husejere, som alle er med i områdets grundejerforening, hvor mere end 1000 medlemmer er samlet – men Pilely er også medlem af områdets grundejerforening, ligesom de er medlem af antenneforeningen.

„Jeg repræsenterer hele andelsboligforeningen, når jeg går til møder i grundejerforeningen, men jeg har faktisk kun deltaget et par gange. Der er ikke så meget at tage stilling til – det meste kører vi i andelsboligforeningen,“ forklarer Leif. Grundejerforeningen står for veje og lygtepæle, mens al anden vedligeholdelse udvendig som indvendig ordnes af andelshaverne og andelsboligforeningen selv.

„Vi har jo masser af naboer omkring os, som ikke er andelshavere i Pilely, men båndet er altså tættest til de naboer, som også bor i andelsboligforeningen,“ udtaler Leif om forholdet til medlemmerne i grundejerforeningen

Vedligeholdelsen styrker nabobånd

Andelshaverne i Pilely har af naturlige årsager også mere til fælles med hinanden. De har blandt andet været en del vedligeholdelsesprojekter igennem sammen. Foreningen har nemlig både fået nye vinduer, udskiftet tag og renoveret endegavle – alt sammen finansieret af boligforeningen:

„Vores andelsboligforening er vedligeholdelsesfri nu,“ fortæller en stolt Leif.

Vejen til at blive vedligeholdelsesfri har dog ikke været en dans på roser. Selvom AB Pilely har en meget sund økonomi, var det alligevel ved at blive en dyr affære, da de havde hyret et firma, der ikke kunne håndtere udskiftningen af deres tage ordentligt. Det viste sig nemlig allerede ved første regnskyl, at de nye tage var utætte. Firmaet, som havde stået for Pilelys tage gik konkurs, og Pilely måtte hyre et nyt firma til at udbedre skaderne. I Pilely har andelshaverne selv vedligeholdelsespligten på deres boliger, men man blev enige om, at andelsboligforeningen skulle hæfte solidarisk, hvis der kom flere problemer med de utætte tage.

„Vi besluttede på en generalforsamling, at boligforeningen finansierer, hvis der er nogle af boligerne, der får vand ind under næste regnskyl,“ fortæller Leif. Fire huse har indtil videre fået deres tag repareret, efter beslutningen blev truffet.

I Pilely er det generelt sådan, at alle beslutninger, der vedrører økonomi, træffes på en generalforsamling.

„Vi har altid gjort det sådan, at de store økonomiske beslutninger tages på en generalforsamling. Så får vi alle sammen øretæver, hvis noget går galt. Og det har altid fungeret sådan,“ siger Leif.

20 år som andelsboligformand

Leif Jensen har været formand i Pilely i mere end 18 år. Han er netop blevet genvalgt på generalforsamlingen og går nu yderligere to år som formand i møde. Han flyttede ind i Pilely, da foreningen netop var færdigbygget med hans kone Karen, som han om et par måneder kan fejre guldbryllup med. Qua hans mange år som formand i andelsboligforeningen og endnu flere år som beboer, har han et godt indblik i, hvordan relationen andelshaverne imellem har udviklet sig gennem tiden:

„I gamle dage kendte jeg måske folk lidt bedre, end jeg gør i dag. Der er sket nogle ændringer. Dengang holdt vi gadefester og den slags, men det er lidt synd, at det er gået af mode,“ pointerer han. Ifølge Leif har beboerne i dag mindre tid til at arrangere sociale arrangementer, end de havde engang.

„Folk har mere travlt i dag. Man skal sætte telt op og gøre ved, og det er der ikke så mange, der har tid til længere,“ lyder hans forklaring.

Leif påpeger også, at klientellet er blevet ældre – i dag bor der ikke så mange børn i boligforeningen, som der engang gjorde. Et tydeligt tegn på, at gennemsnitsalderen blandt beboerne er steget ses af den petanquebane, der nu er blevet anlagt, hvor der før har været en fælles legeplads. Selvom beboerne er blevet ældre, sørger de stadig for at forny sig. Især når det kommer til kommunikationsformen beboerne internt.

„Vi er kommet med på moden, for inde på min computer ligger alle beboerne. Hvis der er noget, jeg gerne vil vende med dem, så sender jeg dem en e-mail. Med et enkelt tryk på en knap kan jeg sende en meddelelse ud til dem alle sammen,“ forklarer Leif. De vender tilbage på mail, hvis der er noget, der er interessant, og er der behov for yderligere debat, så bliver det taget op mundtligt i fælleshuset.

„Så længe at det ikke er så besværligt, at vi skal på svagbørnskoloni på Fanø sammen, så kan vi ofte mødes i gruppehuset og snakke om det,“ siger Leif med et glimt i øjet.

En institution i institutionen

Leif er én af de andelsboligformænd, der med sikker hånd og stor kompetence har drevet en andelsboligforening i mange år. Hans helt store mærkesag har altid været at holde huslejen nede uden, at det var på bekostning af andelsboligforeningens generelle stand.

„Huslejen var engang på 4800. For 10-12 år siden kom vi helt ned på på 3100 kroner og det har ikke ændret sig siden,“ fortæller han stolt. Det er også Leif, der har solgt andelsboligerne, når der har været udskiftning i boligforeningen. Han har på nuværende tidspunkt prøvet at være ansvarlig ved salg på samtlige af boligerne (på nær hans egen) – ja nogle af dem har han solgt op til flere gange.

Beboerne i Pilely er glade for at bo i boligforeningen, og de er glade for at have Leif som formand. De har flere gange spurgt, om man ikke kan finde en måde at aflønne ham for det store stykke frivillige arbejde, som han har lagt i andelsboligforeningen. Men det har han takket nej til: „Min hobby er mit arbejde,“ som han siger.

Leif meddelte på den netop afviklede generalforsamling, at han gerne vil tage to år mere som formand, men at det bliver de sidste år. Andelshaverne i Pilely var ikke glade for udmeldingen.

„Jeg er en institution i institutionen,“ fortæller Leif. Spørgsmålet om, hvorvidt Leif har lyst til at give formandsposten videre, har han også selv svært ved at svare entydigt på.

„På den ene side vil jeg gerne stoppe, og på den anden side vil jeg ikke. Det er en stor ting at give fra sig, og jeg har jo været med hele vejen. Det er mit største ønske, at vi kan blive ved med at holde huslejen nede,“ fortæller Leif.

Andelsboligforeningen Pilely

  • Placeret i den sydøstlige del af Odense
  • 20 andele i boligforeningen
  • Andelsboligerne er alle mellem 75-100 m2
  • Leif Jensen har været formand i 18 år
  • AB Pilely er en støttet andelsboligforening

Formelle over mailen – uformelle over hækken

Pilely er et godt eksempel på en velfungerende og moderne andelsboligforening. Som i så mange andre andelsboligforeninger er det ikke fordi, andelshaverne i Pilely sidder på lårene af hinanden. De har fundet en god balance i, hvordan de udnytter dét, at de bor i andelsboligforening sammen, på en hensigtsmæssig måde, som passer ind i beboernes hverdag. På spørgsmålet om naboskabet beboerne imellem forklarer Leif:

„Man snakker med hinanden over hækken om løst og fast, men det formelle; det klarer vi over mailen“.
Når formelle beslutninger skal træffes eller generalforsamling skal afvikles så møder alle beboerne så op – hvilket den seneste generalforsamling vidner om, dette med hele 19 ud af 20 andelsbolighavere, som mødte op.

Derfor er det også meget populært at bo i Pilely – både fordi man for billige penge kan få både hus og have, men også fordi andelsboligforeningen har et godt ry. Leif har en venteliste, hvor de der henvender sig bliver skrevet op. I skrivende stund står ni på ventelisten. Nogle af dem, som står på ventelisten har stået der i flere år, men de venter gerne indtil en andelsbolig i Pilely er ledig. Det er der dog ikke udsigt til foreløbigt. Beboerne er meget glade for at bo i Pilely, og på nuværende tidspunkt er der ikke nogen, som har travlt med at komme væk.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *