Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Energirenovering af andelsboligforening

En stor del af de danske andelsboliger har i dag til huse i utætte etageejendomme, hvor energiforbedringer og renoveringer kan være tiltrængt. Men hvor skal man starte, hvis man ønsker at energioptimere andelsboligforeningens bygning og nedsætte energiforbruget.

Hvordan kommer man i gang?

Hvis man som boligforening ikke ved, hvor man skal starte kan det være en god idé at man allierer sig med en ingeniør eller energikonsulent, som kan vejlede foreningen i, hvor i bygningen det ville være mest hensigtsmæssigt at sætte og hvor lang tilbagebetalingstiden er på de forskellige energirenoveringer.

Derudover kan mange foreninger anvende deres lovpligtige energimærke, hvor forslag til, hvordan foreningen kan spare på energien vil være fremhævet.

Læs også: Energikonsulenten forklarer alt om energimærkningen

Energirenoveringer i boligforeninger

Opvarmning af boliger udgør en stor del af Danmarks samlede energiforbrug. Isolering af ejendommen kan derfor ofte være en fordelagtig investering, der kan reducere foreningens varmeforbrug betydeligt. I større etageejendomme kan en hulmursisolering eller facadeisolering anbefales, da disse kan medføre en reduktion af varmeregningen på et sted mellem 15 og 35 procent. Isolering af endegavl eller tag kan ligeledes sørge for at varme ikke siver ud af bygningen og er derfor ofte rentable isoleringer i en andelsboligforening.

I mange boligforeninger er døre og vinduer ofte store varmesyndere. Derfor kan foreninger ofte opnå store energibesparelser ved at udskifte foreningens vinduer til lavenergivinduer eller ved at erstatte gamle døre med energirigtige døre. Udskiftning af vinduer og døre betyder ikke kun en lavere varmeregning, men også et bedre indeklima.

Investering i solcelleanlæg kan med fordel installeres på taget af etageejendomme, men er dog en stor økonomisk investering i en forening, med en lidt længere tilbagebetalingstid. Mange foreninger vælger at opsætte solcelleanlæg i forbindelse med arbejde på foreningens tag.

Der findes også flere måder, hvorpå man i foreningen kan reducere el-forbruget. Først og fremmest er det en god idé at man anvender elsparepærer på alle foreningens fællesarealer, ligesom at lyscensorer i opgangene kan betyde at lys kun er tændt, når der er behov for det. Tørretumblere kan gøre store udslag på elektricitetsregningen. Opsætning af tørresnore til vasketøj kan derfor også være medvirkende til at man i foreningen kan spare lidt på energiforbruget.

Ønsker man at igangsætte en energirenovering i foreningen er det altid en god idé at indhente flere tilbud på energirenoveringen. Få 3 uforpligtende tilbud på jeres energirenovering.

Husk tilskuddet

Flere energiselskaber yder tilskud til energirenovering til andelsboligforeninger, men det er en betingelse at man søger om tilskud inden man går i gang med at energirenovere foreningen.
Andelsboligforeninger, der skal energirenovere deres ejendom kan nu søge om tilskud til energirenovering på Andelsportal.dk. Du kan læse mere om tilskuddet og ansøge her:


Ansøg om tilskud til energirenovering