Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Boligaftalen er vedtaget i Folketinget: Lovændringer træder i kraft 1. juli 2020

Boligaftalen er en realitet. D. 4. juni 2020 stemte et flertal i Folketinget den såkaldte Blackstone-aftale i gennem og allerede fra 1. juli 2020 vil de nye lovændringer træde i kraft. Det har medført en massiv efterspørgsel på valuarvurderinger.

Torsdag d. 4. juni 2020 blev den boligaftale, der det seneste år har skabt meget debat endelig vedtaget.

Aftalen er oprindeligt udformet for at komme problemer med den såkaldte Blackstone-finte til livs. I de senere år har mange lejere kæmpet med, at investeringsselskaber opkøber den udlejningsejendom de bor i for at modernisere dem. Med afsæt i den daværende boliglovs paragraf 5.2 kan udlejerne hæve huslejen på baggrund af den netop gennemførte modernisering. Den amerikanske kapitalfond Blackstone var en af de aktører, der i stor stil benyttede sig af metoden, hvorfor begrebet blackstone-finten er blevet benyttet om processen.

I efteråret 2019 kom et politisk nedsat udvalg med deres anbefalinger i forbindelse med en ændring af boligreguleringsloven. Her blev det påpeget, at en af konsekvenserne kunne blive, at priserne på udlejningsejendomme ville falde og hermed ville priserne på andelsboligmarkedet også falde.

Boligaftalen og andelsboligforeningerne

Boligaftale

Boligminister Kaare Dybvad Bek(S) vil sætte ind over for kortsigtede investeringer i private udlejningsejendomme. Derfor har han fundet et flertal for en ny boligaftale, som også har initiativer og forslag, der påvirker andelsboligmarkedet. Se alle artikler om det såkaldte Blackstone-forlig her –>

Boligminister vil skærme andelsboligforeninger

Faldende priser på andelsboligmarkedet har været et helt central element i debatten og forhandlingerne om boligaftalen. Boligminister Kaare Dybvad Beck (S) har selv udtalt, at han vil skærme andelsboligforeningerne.

Derfor indførte han en undtagelse i boligaftalen, således at andelsboligforeninger ikke vil være underlagt den karensperiode på fem år, som vil gælde for udlejningsejendomme.
Samtidig får andelsboligforeninger mulighed for at fastfryse deres valuarvurderinger. Dog er det vigtigt, at valuarvurderingen er indhentet og ligger klar hos andelsboligforeningen inden loven træder i kraft 1. juli.

Massiv efterspørgsel på valuarvurderinger op til lovens ikrafttrædelse

Både andelsboligforeninger, der i forvejen benytter sig af en valuarvurdering og dem, som benytter den offentlige ejendomsvurdering har med fordel kunne indhente en valuarvurdering i forbindelse med den nye boligaftale.

Muligheden for at fastfryse en valuarvurdering er nemlig indført som en ekstra sikkerhed mod de prisfald, nogle mener andelsboligmarkedet vil blive ramt af. Hvis foreningen indhenter en valuarvurdering inden lovens ikrafttræden kan foreninger, der benytter den offentlige vurdering i dag forsætte med det, men har så muligheden for på et senere tidspunkt at tage valuarvurderingen op af skuffen og lægge den til grund for beregning af andelsværdien.

På Andelsportal.dk har vi oplevet en massiv efterspørgsel fra andelsboligforeninger, der ønsker valuarvurderinger udført inden 1. juli 2020. Sammenligner man den sidste måned med samme måned sidste år har Andelsportal.dk oplevet en stigning på 378 % i antallet af henvendelser fra andelsboligforeninger, der ønsker at indhente en valuarvurdering.

En del af denne stigning kan dog også forklares med, at corona har udskudt mange af de generalforsamlinger, som plejer at blive afviklet i foråret nogle måneder frem.

Coronakrisen har besværliggjort foreningsarbejdet

Netop coronakrisen og det faktum at boligaftalen er blevet forhandlet og har været i høring under denne har affødt ekstra kritik fra flere af andelsboligmarkedets parter.

Coronakrisen har nemlig udskudt rigtig mange generalforsamlinger og gjort det kompliceret for bestyrelser at mødes. Mange andelsboligforeninger når derfor ikke at tage stilling til, om de skal have en valuarvurdering liggende i skuffen til bedre tider og det er ærgerligt, mener flere eksperter.

Efterspil

Kritikkere af den nye boligaftale har blandt andet påpeget, at en fastfrysning af valuarvurderinger ikke har indflydelse på andelsboligforeningens lånemuligheder. Bankerne laver nemlig deres egne vurderinger af andelsboligforeningerne, når de skal vurdere, hvor meget en potentiel andelskøber kan låne til en andelsbolig. Kombineret med reglen om en egenbetaling på 5 procent på en andelsbolig kan bankernes vurdering af de forskellige andelsboligforeninger derfor også komme til at spille en afgørende rolle i, hvordan boligaftalen vil påvirke andelsboligmarkedet.

Som en del af boligaftalen er der derfor også nedsat et udvalg, der skal se nærmere på mulighederne for at komme ind på andelsboligmarkedet. Udvalgets rapport bliver fremlagt senere i løbet af 2020.

På trods af kritik fra forskellige parter er boligaftalen nu stemt igennem med et flertal i Folketinget. Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet og løsgængeren Sikandar Siddique stemte lovændringerne igennem torsdag d. 4. juni 2020 og de træder i kraft allerede fra 1. juli 2020.

Hos ABF er man tilfredse med de løsninger, der er lavet til andelsboligmarkedet. “Vores fokus har fra begyndelsen været, at det vil få en negativ virkning i forhold til de private andelsboligforeninger. Og at det var vigtigt for os, at man fandt nogle modeller og løsninger, hvor det her ikke kom til at ramme andelsboligforeningerne i væsentligt omfang. Og det mener vi, at man har fundet,” udtaler Jan Hansen, som er direktør hos ABF til Berlingske.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *