Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Blå blok vil afskaffe maksimalpriser og bopælspligt

Nyt lovforslag: Boligordførere fra Venstre og Konservative har fremsat et lovforslag, der vil medføre store ændringer på andelsboligområdet. Først og fremmest ønsker de, at gøre maksimalpriserne valgfri, for det andet skal bopælspligten i andelsboliger afskaffes, og for det tredje skal foreningers regnskaber standardiseres. Læs mere her om, bevæggrundene bag lovforslaget, og hvorfor blå blok mener, at de nuværende regler bør ændres.

UPDATE: Forslag om maksimalpriser er blevet tilbagetrukket

Debatten om at afskaffe maksimalpriser på andelsboliger er ikke ny. Det har længe været en diskussion, om man burde gå bort fra de fastsatte maksimalpriser, og lade andelsboligmarkedet følge markedskræfterne på samme måde som ejerboliger. I nyere tid er det især de liberale og borgerlige partier, der har argumenteret for at afskaffe maksimalpriserne – et emne der også blev behandlet i november-udgaven af Andelsbolig Nyt.

Det mener politikerne om andelsboligmarkedet

Forslag til ændring af andelsboligmarkedet

Venstres boligordfører, Louise Schack Elholm, og De Konservatives boligordfører, Charlotte Dyremose, fremsatte i marts 2015 et forslag til ændring af loven om andelsboliger. Forslaget, der indeholder tre hovedpunkter, skal ifølge de to boligordførere være med til at gøre andelsboligmarkedet mere gennemskueligt.

Gør maksimalpriserne valgfrie

Første del af forslaget går på, at andelsboligforeninger skal kunne vælge at se bort fra andelsboligernes maksimalpriser, således at andelene kan sælges til markedspriser. Markedspriserne på andelsboligerne vil ifølge V og Ks boligordførere stadig være lavere end på ejerlejligheder, da man ikke kan optage realkreditlån i andele, samt at man ikke har samme mulighed for indflydelse på en andelsbolig som man har på en ejerbolig. Derfor mener de to boligordførere, at andelsboligernes priser stadig vil være lavere end ejerboligernes, og dermed mere tilgængelige for almene borgere. Desuden mener Charlotte Dyremose og Louise Schack Elholm, at det vil fjerne problemet med penge under bordet ved salg af andelsboliger. Som Louise Schack Elholm ligeledes udtalte til Andelsbolig Nyt i november, angående problemet med maksimalpriser:

Sælger man boligerne til et mindre beløb end de er værd, kan der ofte komme problemer med penge under bordet.

Afskaf bopælspligt ved andelsboliger

Anden del af forslaget går ud på, at bopælspligten ved køb af andelsboliger skal fjernes. Dette vil ifølge Louise Schack Elholm (V) og Charlotte Dyremose (K) gøre, at juridiske personer kan stå som ejere af andele, hvis de yder lån til den. Juridiske personer skal dermed forstås som banker eller låneinstitutter. Såfremt banker kan stå som ejere af andelsboliger, står de med en større sikkerhed, hvis det skulle ende med tvangsauktion, og ifølge de to boligordførere kan den øgede sikkerhed for bankerne medføre billigere banklån til andelsboliger, da risikoen mindskes.
Revurdering af nøgleoplysningsskemaet

Den tredje og sidste del af forslaget handler om, at andelsboligforeningernes årsregnskaber skal være lettere at gennemskue. Louise Schack Elholm og Charlotte Dyremose mener, at det nøgleoplysningsskema, som foreninger siden begyndelsen af 2014 har haft pligt til at udfylde, ikke giver tilstrækkeligt overblik over foreningernes økonomi – og ligeledes er reglerne så løse, at detaljerne i årsregnskaber fra forening til forening kan variere meget. De to boligordførere mener derfor, at nøgleoplysningsskemaet bør revurderes, og at der skal indføres en standardiseret og ensrettet måde at lave årsregnskaber på. Som Louise Schack Elholm udtalte til Andelsbolig Nyt i november:

De nye nøgleoplysningsskemaer, som er blevet implementeret af den nuværende regering bør revurderes. De er tidskrævende, og der er uforholdsmæssigt meget bureaukrati forbundet med dem.

Lovforslaget, der pt. er i udvalg, forventes at blive fremsat inden den 31. december 2015. Se lovforslaget i sin fulde længde: Forslag til folketingsbeslutning