Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Det mener politikerne om andelsboligmarkedet anno 2014

Lidt afhængigt af hvilke øjne, der betragter sagen om makismalpriser på andelsboliger, så varierer svarene. Står det til blå blok, så skal priserne på andelsboliger sættes fri, mens den nuværende regering frygter konsekvenserne af prisstigninger, hvis priserne sættes fri. Andelsbolig Nyt har stillet boligordfører fra Folketingets partier spørgsmål om maksimalpriser og andelsboligmarkedet.

Andelsbolig Nyt har taget temperaturen på Christiansborg og stillet samtlige boligordførere fra folketingets partier følgende to spørgsmål:
Mener dit parti at maksimalpriserne på andelsboliger bør afskaffes?
Hvilke udfordringer mener du at andelsboligmarkedet står over for?

Maksimalpris eller ej?

De borgerlige partier er klar til afskaffe maksimalprisen, fordi at den kunstige maksimalpris kan resultere i sorte penge i forbindelse med køb af andelsboliger. Venstre, Konservative og Liberal Alliance er klar til at frigive maksimalprisen, hvis blå blok vinder næste folketingsvalg. Dansk Folkeparti vil gerne se en analyse af, hvilke konsekvenser en afskaffelse af maksimalprisen kan have. Regeringen, SF og Enhedslisten mener derimod ikke, at man bør afskaffe maksimalprisen, fordi at de frygter, at en afskaffelse af maksimalprisen kan resultere i at priserne på andelsboliger stiger, således at andelsboligmarkedet bliver forbeholdt de med høje indtægter.

Udfordringer på andelsboligmarkedet

Blandt boligordførerne er der en del meninger om gennemsigtigheden på andelsboligmarkedet. Politikerne er enige om at gennemsigtighed på andelsboligmarkedet er vigtigt, men vejen dertil er de ikke enige om. Flere af de blå partier mener at de netop implementerede nøgleoplysningsskemaer bør revurderes. Den anden blok er derimod mere optaget af at finde en løsning, således at der ikke kommer flere gældsramte andelsforeninger.

christiansborg-diagram2

Ole Birk Olesen, Liberal Alliance

Mener dit parti at maksimalpriserne på andelsboliger bør afskaffes?
“Ja. Vi mener ikke at boligmarkedet bør være reguleret, som det er nu. Man bør sætte priserne fri. Der er ikke behov for den nuværende kunstige fastholdelse af priserne. Er man bekymret for, om der er nogle, der ikke har råd til en bolig på et frit boligmarked, så er det helt generelt bedre at hjælpe dem med et direkte tilskud til huslejen end at prøve at styre priserne. Man kan godt føre fordelingspolitik uden at skabe planøkonomi på boligmarkedet.
I Liberal Alliance vil vi bestemt gerne prøve at påvirke en ny regering til at afskaffe maksimalpriserne på andelsboliger. Det mener jeg dog, der er større sandsynlighed for at vi kan med en borgerlig regering fremfor med den nuværende.”

Hvilke udfordringer mener du at andelsboligmarkedet står over for?
“En generel udfordring for andelsboligmarkedet er, at det er en mellemstation eller en halvstation mellem ejerbolig og lejebolig. Jeg mener at der er mange danskere, der foretrækker ejerboligen fremfor andelsboligen, fordi ejerboligens rene former er mere gennemskuelige. Der er stor usikkerhed forbundet med køb af andelsboliger, hvilket bunder i at andelsboligmarkedet er et reguleret marked. Som køber kan man ikke vide sig sikker på, om politikere liberaliserer markedet eller om de regulerer det yderligere. Derfor mener vi i Liberal Alliance at markedet bør liberaliseres, så det bliver mere sikkert og gennemskueligt for andelshavere.”

Charlotte Dyremose, Det Konservative Folkeparti

Mener dit parti at maksimalpriserne på andelsboliger bør afskaffes?
Ja, maksimalpriserne bør afskaffes, så der kommer gennemsigtighed i prisdannelsen. Når boligernes markedsværdi overstiger maksimalpriserne ser vi meget uheldige tilfælde af sorte penge under bordet. Det ønsker vi at gøre op med.
Hvilke udfordringer mener du at andelsboligmarkedet står over for?
Andelsboligmarkedet er præget af manglende gennemsigtighed særligt angående pris og løbende økonomi men også hvad angår forbrugerbeskyttelse.

Så ud over en afskaffelse af maksimalprisen ønsker vi en gennemgang af lovgivningen, der kan skabe et klarere lovgrundlag og dermed bedre gennemsigtighed og forbrugerbeskyttelse.

Louise Schack Elholm, Venstre

Mener dit parti at maksimalpriserne på andelsboliger bør afskaffes?
Vi mener at det bør være valgfrit, om man ønsker at ophæve maksimalprisen i foreningerne. Andelsboligforeningerne bør selv have mulighed for at beslutte om de ønsker at fjerne maksimalprisen.
Det er noget vi vil arbejde for hvis vi kommer til regeringsmagten

Hvilke udfordringer mener du at andelsboligmarkedet står over for?
Jeg mener at andelsboligmarkeder står overfor flere udfordringer. Først og fremmest de nuværende maksimalpriser, som med den nuværende model er problematiske. Sælger man boligerne til et mindre beløb end de er værd kan der ofte kommer problemer med penge under bordet.
Jeg mener også at der er problematisk, at de enkelte andelshavere ofte skal betale meget højere renter på deres lån, fordi de kun kan tage banklån og ikke realkredit lån. Derudover bør de nye nøgleoplysningsskemaer, som er blevet implementeret af den nuværende regering revurderes. De er tidskrævende og der uforholdsmæssigt meget bureaukrati forbundet med dem.
Dernæst bør man gennemgå og opdatere den nuværende andelsboliglov for at se nærmere på, om der ikke er dele, som kan forenkles eller opdatere forældede dele af loven.

Karina Adsbøl, Dansk Folkeparti

Mener dit parti at maksimalpriserne på andelsboliger bør afskaffes?
Dansk Folkeparti, vil ikke tage politisk stilling til spørgsmålet, før der kommer konkrete analyser af konsekvenser for andelsboligmarkedet på bordet. Dem mener boligministeren til gengæld ikke, at der er behov for, og det Dansk Folkeparti og i øvrigt også flere aktører på området.
Jeg mangler en gennemgribende analyse af, hvad det vil betyde, hvis man giver markedet frit. Hvad findes der af fordele og ulemper, og hvordan ville man bedst kunne lave et system, der fungerer i så fald?

Hvilke udfordringer mener du at andelsboligmarkedet står over for?
Udfordringerne er blandt andet, at der i dag er et likviditetsmæssigt underskud i alle andelsboligforeninger på 11,6% – hvilket giver nogle udfordringer i forhold til dem som lægger budgetterne nok ikke har tilstrækkelig viden om budgetlægningen eller at andelsboligforeningerne netto ønsker at gældsætte sig fremfor at egenkapital finansierer. Derfor er det vigtigt at fejl og ansvar tydeliggøres overfor stifter af andelsboligforeningen.

Liv Andersen, Radikale Venstre

Mener dit parti, at maksimalpriserne på andelsboliger bør afskaffes, og hvilke udfordringer mener du, at andelsboligmarkedet står over for?
I virkeligheden mener jeg at diskussionen om maksimalprisen er en del af en større debat om hele andelsboligtanken og dennes fremtid. Det er samtidig en drøftelse, som vi har til gode at have i den radikale gruppe. Det er ikke noget, vi vil afvise, men omvendt heller ikke noget, der er konkrete planer om på nuværende tidspunkt. I Radikale Venstre er vi dog optagede af, at en eventuel afskaffelse af maksimalprisen på andelsboliger ikke skal medvirke yderligere til, at priserne på boliger i vores byer stiger. For vi ønsker, at forskellige mennesker – ikke blot mennesker med penge – kan bo i vores byer. I virkeligheden tror jeg andelsmarkedet trænger til en generel analyse, om hvad der skal til, hvis det skal overleve som sin egen sektor og som alternativ til hhv. ejer- og lejemarkedet.

Socialdemokratiet, Jan Johansen

Mener dit parti at maksimalpriserne på andelsboliger bør afskaffes?
Maksimalprisen skal ikke afskaffes -det er helt sikkert. Det skal den ikke, fordi det er en boligform med rimelige huslejepriser. Vi har ejerboligen, vi har lejeboligen og så har vi andelsboligen. Andelsboligen blev skabt fordi at nogle mennesker gik sammen blandt for at lave en ordningen, hvor huslejen var rimelig. Og det skal den blive ved med. Hvis man frigiver maksimalprisen, så vil andelsboliger især i de store byer blive for dyre. Der hvor det er attraktivt at bo og hvor mange søger hen er i storbyerne og derfor vil priserne stige. Frigiver man maksimalprisen bliver det de høje indtægter, der endnu engang scorer de attraktive boliger. Med maksimalprisen sørger man for at huslejen i andelsboliger ikke bliver for høj.

Hvilke udfordringer mener du at andelsboligmarkedet står over for?
Den store udfordring er sådan set, at der er nogle andelsboligforeninger, som er blev taget godt og grundigt ved næsen. De har fået dårlig vejledning af bankerne og har etableret nogle lån, som de troede var fornuftige, men som nu viser sig, at koste dem mange penge. Det er eksempelvis trappelån, som har resulteret i så høje huslejer, at de ikke længere kan sidde i deres andelsboliger.

I forbindelse med disse sager har hele andelsboligmarkedet fået et stempel af, at være farligt og økonomisk usikkert. Men der er mange foreninger, hvor det kører godt og hvor folk med lave indkomster kan komme ind. Derfor skal andelsboligmarkedet tilbage på sporet og have et godt rygte igen.
Det gode rygte kan blandt andet komme af den nye andelsboliglov, hvor vi vil kæmpe for at skabe større gennemsigtighed, således at de der ind på andelsboligmarkedet føler sig sikre og kan overskue markedet, når de skal købe en andel.

Eigil Andersen, Socialistisk Folkeparti

Mener dit parti at maksimalpriserne på andelsboliger bør afskaffes?
Med hensyn til maksimalpriserne, så mener vi bestemt ikke at de skal afskaffes. Bliver maksimalpriserne afskaffet, er jeg bange for at det vil føre til en eksplosion i priser og så vil folk med små og jævne indtægter ikke længere have råd til at købe andelsboliger.

Princippet med andelsboligen er, at den økonomisk er placeret et sted mellem ejerboligen og lejeboligen. Det er vigtigt at vi holder fast i det, for ellers kan de med jævne og lave indkomster blive sorteper, hvis andelsboligmarkedet af økonomiske årsager ikke længere er en mulighed for dem.

Hvilke udfordringer mener du at andelsboligmarkedet står over for?
Jeg mener at der er behov, at potentielle købere hurtigt kan få adgang til de oplysninger, som man skal bruge, når man køber en andelsbolig.
Der er for mange steder, hvor det har været uklart, hvilken økonomisk situation, som den enkelte forening stod i. Derfor er det vigtigt, at oplysninger om foreningens økonomi er let tilgængelige for potentielle købere. Det burde være let for den enkelte at se hvilke former for lån, som foreningen har foretaget og hvad det betyder for den enkelte andelshaver. Ligeledes skal det også være muligt for dem, som overvejer at gå ind i en forening, at de kan danne sig et overblik over kommende vedligeholdelsesplaner og udgifter i forbindelse med disse. Vi skal have strammet op på adgangen til disse oplysninger. Vi skal ikke have en situation, hvor det kommer bag på folk, hvad de er gået ind i.

Lars Dohn, Enhedslisten

Mener dit parti at maksimalpriserne på andelsboliger bør afskaffes?
Enhedslisten mener, at andelsboligen fortsat skal være en boligform, som gør det muligt for de fleste at blive andelshaver. Vi går ind for maksimalpriser, da en frigivelse af andelskronen vil medføre, at andelsboliger kommer på prisniveau med ejerboliger. I Århus og København vil det være en ren katastrofe.
Enhedslisten er modstander af den liberalisering, der skete i 0-erne under VK-regeringen.
Vi ønsker liberaliseringen rullet tilbage of det store pres på andelsboliger i Århus og København tilsiger, at ventelister bliver obligatoriske.
Hvilke udfordringer mener du at andelsboligmarkedet står over for?
Den største udfordring er altså markedsgørelsen. En anden stor udfordring er de insolvente andelsboliger. I de tilfælde, hvor årsagen til det økonomiske morads skyldes fejlagtig rådgivning fra pengeinstitutter og valuarer, bør disse stilles økonomisk til ansvar.

Andelsboligen skal tilbage til sporet, hvor de bærende værdier som fællesskab, demokrati og lighed skal være bærende.