andelshaverejerboligerhvervsstyrelsenlovgivning

13.300 andelsboliger kan blive til ejerboliger

13.300 andelshavere skal have lov til at lave deres boliger om til ejerboliger. Sådan lyder anbefalingen i en rapport fra Erhvervsstyrelsen om forenkling af lovgivningen på boligmarkedet. En anbefaling erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) har i sinde at gå videre med.

Hvilke 13.300 andelsboliger drejer det sig om?

Et flertal i udvalget bag rapporten har rådet til, at ændringen kun skal gøre sig gældende for bygninger opført efter 1966, hvor ejerlejlighedsloven blev vedtaget. Ud af landets 151.500 andelslejligheder er 13.300 af disse lejligheder beliggende i bygninger opført efter 1966. Ved at skelne mellem boliger opført før og efter 1966, vil ændringen hovedsageligt blive aktuel for beboere i Syd- og Midtjylland, mens kun relativt få andelsboliger i København og Aarhus vil blive påvirket.

En fordel for de nuværende andelshavere

Er man bosiddende i en af de 13.300 andelsboliger, kan man se frem til en økonomisk fordel. De nuværende andelshavere kan nemlig gennemsnitligt se frem til en skattepligtig gevinst på 825.000 kroner ved at blive omlagt til en ejerbolig. Er andelsboligen beliggende i København, kan den skattepligtige fortjeneste være helt op mod 1,5 og 3 millioner kroner.

”Min indgang til det er, at jeg er på borgerens side, og det betyder frihed til selv at vælge, hvilken boligform de gerne vil have. Det skal være op til den enkelte selv,”forklarer erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Fremtidige købere kommer til at betale prisen

En ændring af boligform fra andel til ejer kan dog blive en dyr fornøjelse, hvis man er på købers side. Ifølge Christian Hilligsøe Heinig, der er cheføkonom i Realdania, kommer ændringen til at gøre det sværere for folk med lav indkomst at komme ind på boligmarkedet. Dette skyldes ifølge Christian Hilligsøe Heinig blandt andet, at gennemsnitsindkomsten for andelsbolig- og lejemarkedet er lavere end på ejerboligmarkedet. Andels- og lejeboligerne tilbyder således en økonomisk overkommelig løsning for borgere med lavere indkomst. Omvendt vil flere ejerboliger betyde, at prisudviklingen på ejerboligmarkedet vil blive dæmpet grundet det højere udbud. Det skyldes blandt andet, at ejerboliger udgør 30% af boligerne i København i modsætning til 60% i resten af landet.

Andelsboligen er en vigtig boligform

I anledning af rapporten fra Erhvervsstyrelsen påpeger Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation vigtigheden af at fastholde andelsboligen som en boligform. Andelsboligen tilbyder nemlig en løsning for de, der hverken ønsker at leje eller eje deres bolig, samt fastholdelse af en boligform, hvor transaktionsomkostninger er væsentligt lavere end i ejerboliger og dermed øger mobiliteten og de enkelte andelshaveres mulighed for uden væsentlige omkostninger at flytte rundt internt i foreningen.

Om forfatteren: Jakob Knutzen er kommunikationspraktikant hos Andelsportal.dk. Her bidrager han til udarbejdelsen af nyheder og artikler om andelsboligmarkedet. Kommunikation og formidling ligger naturligt for Jakob, da han til dagligt studerer virksomhedskommunikation på CBS.
Kommentarer

Hvorfor er lovgivning altid lappeløsninger.
Andelsboliger til salg i København er ikke længere transparent, da flere andelshavere har fiktive istandsættelser (eget arbejde) eller kræver betaling for indbo for at kunne handle en andelsbolig – ideen med andelsboligers prissætning sættes ud af drift, hvorfor alle andelsboliger bør omdannes til ejerboliger.

skriv et svar
Preben Linder Thomsen - 2 år siden

Vedrørende køb af andelsbolig, hvorfor gælder det kun midt – og Sønderjylland, hvad med de boliger, der ligger nord for Limfjorden, eller er der kun tale om andelslejligheder og ikke fritliggende andelsboliger.

skriv et svar
Flemming Lund, formand for andelsboligforening - 2 år siden

  Hej Flemming,

  Tak for din kommentar. I rapporten har Erhvervstyrelsen rådet til, at ændringen skal gøre sig gældende for bygninger opført efter 1966, hvor ejerlejlighedsloven blev vedtaget. Derfor er det primært andelsboliger beliggende i Syd- og Midtjylland, da det er her størstedelen af boliger efter 1966 er blevet opført. Det vil dog også gælde andre landsdele, eksempelvis København og Århus, men det er relativt få boliger.

  Bedste hilsner
  /Nynne – Andelsportal.dk

  Nynne PG
  Nynne PG - 2 år siden

Ved vi noget om tidshorisonten for behandlingen af erhversstyrelsens forslag om at frigive de 13.300 andelsboliger?

skriv et svar
Anette lund - 2 år siden

  Hej Anette,

  Tak for det gode spørgsmål. Vi ved desværre ikke noget om, hvornår forslaget bliver behandlet. Det skyldes, at udvalget i skrivende stund stadig er uenige om, hvorvidt ældre ejendomme skal omfattes af lovgivningen. På Andelsportal.dk følger vi naturligvis sagen tæt og skriver så snart, der er nyt i sagen.

  God dag!
  /Stefan – Andelsportal.dk

  Stefan Sander Grods
  Stefan Sander Grods - 2 år siden

Hvordan vurderes tidspunktet for køb Af andelsbolig? Jeg overvejer for nuværende at købe en andelsbolig, nord for Limfjorden? Er der stigende efterspørgsel efter andelsboliger, og kan det på nogen måde skønnes hvordan prisudvikling på disse kommer til at forløbe over de næste år?

skriv et svar
Majken Eriksen - 2 år siden

  Hej Majken,
  Tak for din henvendelse. Vi er desværre ikke bekendte med prisudviklingen på andelsboliger nord for Limfjorden. Jeg vil anbefale dig at tage en dialog med den andelsboligforening, hvor du overvejer at købe bolig. Hør dem hvad de mener – er priserne steget på andelsboliger i deres forening? Er der mange købere til de enkelte boliger osv. Du kan eventuelt også tage kontakt til en ejendomsmægler eller et site, der følger priserne, som eksempelvis Boligsiden.dk.
  /Maria – Andelsportal.dk

  Maria Carlsen - 2 år siden

Hej, er der sket noget udvikling i dette forslag? Jeg har absolut intet læst herom siden forslaget blev stillet.

skriv et svar
Kim Madsen - 2 år siden

  Hej Kim

  Tak for din henvendelse. Ligesom du, så har vi heller ikke hørt noget nyt omkring forslaget. Jeg kunne forestille mig, at ministerskiftet betød, at dette forslag ikke er højest på prioriteringslisten. Men vi holder os løbende opdateret på forslaget herinde.

  God dag!
  /Nynne – Andelsportal.dk

  Nynne PG
  Nynne PG - 2 år siden

Kan ejendommen godt være ældre , bare andelsboligen er oprettet fra 1966

Mvh Addi

skriv et svar
Addi Aabech - 2 år siden

er der et sted man kan følge udviklingen til dette kommende lovforslag.
Synes man taler med to tunger. Først der mangler udbyd ejerboliger i København men lovforslaget giver minimal mulighed for konvertering af københavnske andelsboliger. Man tilgode ser meget af det nybyg og økonomisk pressede foreninger. Samtidig bør der vel være lige vilkår for alle andelsbolig foreninger så enten må alle ellers må ingen
Bedste hilsner Pia

skriv et svar

  Hej Pia

  Tak for din henvendelse. Vi har heller ikke hørt noget nyt omkring forslaget, men holder os løbende opdateret. Jeg kunne forestille mig, at ministerskiftet betød, at dette forslag ikke er højest på prioriteringslisten, men vi opdaterer denne artikel, så snart vi hører noget nyt.

  Bedste hilsner
  /Nynne – Andelsportal.dk

  Nynne PG
  Nynne PG - 2 år siden

Hej .
Kan en erhvervsbygninger der opført ført 1966 men er ombygget og konverteret til andelsboliger i 2005 blive omdannet til ejerlejligheder iht. lovforslaget.

Mvh.
Henning lind

skriv et svar
Henning lind - 2 år siden

  Hej Henning

  Tak for din henvendelse. Vi ved desværre ikke noget yderligere om, hvad forslaget konkret indebærer, da det stadig er under behandling. På Andelsportal.dk følger vi naturligvis sagen tæt og skriver så snart, der er nyt i sagen.

  Bedste hilsner
  /Nynne – Andelsportal.dk

  Nynne PG
  Nynne PG - 2 år siden

Kan man som andelsboligejer eller andelsboligforening søge om tilladelse til at omlægge andelslejligheden til ejer eller er det helt umuligt på nuværende tidspunkt?

skriv et svar
Anja - 1 år siden

  Hej Anja

  Tak for din henvendelse. Du kan læse svaret på et lignende spørgsmål i vores brevkasse her: https://www.andelsportal.dk/brevkasse/omdanne-andel-til-ejer/

  Det er sjældent en mulighed at omlægge én andelsbolig til en ejerbolig i forhold til foreningens vedtægter osv. Jeg vil dog anbefale, at du går i dialog med bestyrelsen, som vil kunne forklare dig reglerne i netop jeres forening.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Andelsportal.dk

  Nynne PG
  Nynne PG - 1 år siden