Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Højesteretsdom får ABF til at ændre standardvedtægterne

ABF ændrer standardvedtægterne for første gang siden 2014. Det sker som følge af en domsafgørelse, hvor en andelsboligforening endte med at hæfte for skader, som var opstået under en andelshavers renoveringsprojekt. Tidligere har andelshaverne ikke partout kunne stilles til ansvar, i følge vedtægterne, hvis der i renoveringsprocessen indtræf skader på fællesarealerne – og heller ikke, hvis der skulle opstå skader hos underboen i samme ombæring. Det vil flere parter på andelsboligmarkedet lave om på.

De nye tilføjelser i vedtægterne sker i forbindelse med en nylig Højesteretsdom af en skadehæftelsessag i en andelsboligforening. I sagen endte andelsboligforeningen med at hæfte for skader opstået i forbindelse med en andelshavers private projekt i andelsboligen. Det mener ABF og flere ejendomsadministratorer vil medføre urimelige krav til, hvad andelsboligforeningen skal have overblik over og kontrollere. Derfor har deres juridiske afdeling udarbejdet vedtægter, med henblik på at skabe mere afbalancerede retningslinjer i forhold til ansvarsfordelingen i sådanne sager.  

Vedtægtsændringerne kommer andelsboligforeningen til gode

Tilføjelserne i vedtægterne ændrer ansvarsfordelingen, når andelshaverne får udført renoveringer i andelsboligen. Hvor andelsboligforeningen før kunne ende som ansvarshavende overfor fejl udført under andelshaverens private renoveringer, står andelshaverne nu med ansvaret ved deres renoveringer. Desuden betyder tilføjelserne også, at foreningen får en række handlemuligheder, som sikrer mere forsvarlige renoveringsprocesser. Andelsboligforeningerne kan nemlig stille strengere krav til andelshaveren, både før, under og efter renoveringen udføres.

Overblik over vedtægtsændringerne

  • Mulighed for at få andelshaveren til at betale en fagmand til at forhåndsvurdere den ønskede renovering for at sikre at renoveringen er forsvarlig.
  • Mulighed for at stille krav til at andelshaverens renovering skal besigtiges af en kyndig fagmand– før, under og efter arbejdet.
  • Mulighed for at kræve dokumentation fra andelshaverne om at renoveringen er forsikret og at der bruges autoriserede håndværkere til projektet.
  • Bestyrelsen kan kræve reetablering af arbejdet, hvis det laves uden tilladelse eller i strid med vedtægterne.
  • Andelshaveren er ansvarlig for renoveringen og for de skader der forårsages af renoveringen.

Uheldig sag gav anledning til ændringerne

Vedtægtsændringerne sker i kølvandet på en nylig dom fra 2023, som Højesteret fæstede. Sagen drejede sig om, at andelshaver fik renoveret sit badeværelse, hvor håndværkeren borede hul i et vandrør. Fejlen resulterede i, at der kom vand ned til underboen og i andelsboligforeningens kælder og medførte skade på ejendommen. Virksomheden som udførte arbejdet, var i mellemtiden gået konkurs. Da andelshaveren ikke havde ansvaret for fejlen, og firmaet ikke eksisterede længere, endte både andelsboligforeningen og underboen med at skulle betale for fejlen, som var opstået i forbindelse med andelshaverens renovering. På baggrund af dette ændredes vedtægterne, så andelsboligforeningen er sikret i tilfælde af fejl under andelshavernes private renoveringer i andelsboligen.

Tilføjelserne kan findes i §10 og §20 i ABF’s standardvedtægter. ABF og flere ejendomsadministratorer anbefaler at ændringerne tilføjes i foreningens egne vedtægter for at være bedst sikret ved renoveringssituationer i fremtiden.

Vær i øvrigt opmærksom på de gældende regler for ændring af vedtægter

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *