Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

AB Haabet byder på loppemarked og god stemning

Sommerhalvåret er ofte lig med loppemarkeder i mange af landets andelsboligforeninger. En af dem, der afvikler loppemarked, er AB Haabet, som er beliggende på Amager i København. I AB Haabet har der, som resultat af en periode med dårlig økonomi, været fokus på trængte budgetter beboerne i blandt. Det har man forsøgt at rette op på med sociale arrangementer og fælles tiltag i andelsboligforeningen. Loppemarkedet er et eksempel på et af disse tiltag.

Solskin og en duft af pølser akkompagneret af musik fra foreningens husband danner rammen om søndagsloppemarkedet i AB Haabets gård. Det er anden gang at foreningen holder loppemarked, men langt fra den sidste. „Vi holder loppemarked for at få lidt god stemning og mærke at folk, de hygger sig. Børnene, de elsker det. Der er flere af familierne, der har sagt, at deres børn ikke kunne sove i går, fordi de glædede sig til loppemarkedet dagen efter“, fortæller Kristian Møllbach, der er tovholder på loppemarkedet og en af AB Haabets ildsjæle.

Sociale arrangementer mod dårlig stemning

Andelsboligforeningen Haabet blev stiftet i 2006. Foreningen blev stiftet på et tidspunkt, hvor de færreste var opmærksomme på farerne ved uhensigtsmæssige swap-lån, rente-trapper og en kommende finanskrise. AB Haabet var af denne årsag én af de foreninger, der fik alvorlige økonomiske problemer og en gæld, der voksede. „De økonomiske problemer har i en periode skabt en dårlig stemning i foreningen. Fokus blandt beboerne var ofte på, at vi havde en trængt økonomi, og at vi havde problemer med økonomiske udfordringer“, fortæller Tina, som er andelshaver i AB Haabet.

I andelsboligforeningen har man derfor forsøgt at komme den negative stemning til livs ved at sætte fokus på en række sociale arrangementer som eksempelvis loppemarkeder, nye aktiviteter på fællesarealer, eller den kommende fejring af ejendommens 100 års fødselsdag. „I takt med at foreningens økonomi også er blevet bedre, og der igen er overskud på budgetterne, så er det lykkedes at skabe en mere positiv stemning“, fortæller Christina, som sidder i AB Haabets bestyrelse.

„En anden ting, der har vendt stemningen er, at der er kommet mange unge familier til foreningen. Der er kommet børn og det skaber noget liv og noget fællesskab og nogle andre relationer end der har været før, når de leger sammen nede i gården“, supplerer Kristian Møllbach.

Loppemarked

Loppemarkedet, som AB Haabet afholder for anden gang, er ét af de initiativer, der har været med til at skabe god stemning og et større fællesskab i foreningen. Initiativtager og tovholder på loppemarkederne i AB Haabet er Kristian Møllbach. For at sprede kendskabet til loppemarkedet har han anvendt flere kommunikationskanaler til at gøre opmærksom på begivenheden. „Jeg har annonceret i alle opgangene med intern besked for at få lidt opbakning og tilslutning internt i foreningen. Derudover har jeg smidt det på vores internet og på flere forskellige Facebook-grupper“. Kristian har også været forbi nærområdets kiosker, caféer og pizzeriaer med opslag, der reklamerer for loppemarkedet. „Jeg har fået en masse positive tilkendegivelser stort set alle steder, jeg har været. Det er fedt. Jeg tror også at det er derfor, at man kan se flere ansigter i dag, som ikke bor her“, fortæller han. Og han har ret i, at der er stor opbakning til loppemarkedet. En forbipasserende viser sin nyligt indkøbte varer frem: „Jeg har lavet dagens gode handel og købt to cykelcomputere for en flad 20’er“, fortæller han og viser sine varer frem.

AB Haabet går nu og overvejer, hvornår foreningens tredje loppemarked skal afholdes.

Projekt Grøn Gård

AB Haabet hører til én af landets større andelsboligforeninger. Der er 150 lejligheder i foreningen, hvoraf 46 af dem stadig er lejemål. Lejlighedernes størrelse variererfra 60 m2 til 200 m2 og der findes også andelslejligheder med haver tilknyttet eller tagterrasser. Ejendommen omkranser en stor asfalteret gård, og det er her loppemarkedet afholdes. Inden længe skal gården renoveres med ‘Projekt Grøn Gård’, som er et projekt, hvor Københavns Kommune betaler for en totalrenovering af gården, således at man kan komme de oversvømmelsesproblemer, som den asfalterede gård har resulteret i, til livs. „Der har været overvældende stor opbakning til ‘Projekt Grøn Gård’ fra beboerne“, fortæller bestyrelsesmedlem Christina. „Vi skulle stemme om projektet på en beboerafstemning. 105 stemte for, 0 stemte imod og så var der et par blanke stemmer“ tilføjer hun. At ‘Projekt Grøn Gård’ er blevet populært skyldes blandt andet, at det er finansieret af Københavns Kommune, men også fordi, at der vil blive etableret såkaldte LAR-løsninger. LAR står for Lokal Afledning af Regnvand, og er en metode til at anvende regnvand lokalt via grønne områder, der kan forsinke regnvand, lade det fordampe, eller lade det nedsive. LAR-løsningen skal supplere kloakker og afløbssystemer, således at problemer med eksempelvis oversvømmede kældre kan afhjælpes.

Fælles lokaler skaber fælleskab

Kældrene under AB Haabet tjener også et formål i forhold til foreningens mission om at skabe sammenhold i foreningen. Nogle af kælderrummene er nemlig blevet omgjort til fælleslokaler med billardbord og god plads til gæsterne. De kan lejes af beboere for 200 kroner: „Rummet er perfekt til fastelavn og børnefødselsdage, og det benytter beboerne sig af“, fortæller Kristian. I kælderrummene kan man også finde vaskekælder, tøj-bytte-bod, genbrugsstation og så er det også her foreningens øl laug holder til. Øl-lauget har et lille bryggeri i foreningens varmecentral. De er fem beboere, der mødes og brygger deres egen øl. „I år har det været meget sparsomt, hvor tit vi mødtes på grund af, at et medlem afgik ved døden, og så er der en, der hele tiden er i sommerhus. Reelt set, så er vi fire aktive“, forklarer Leif, der er en af bryggerne i lauget. „Når produktionen er blevet god, får nogle af de andre beboere smagsprøver på øllen, men det meste drikker vi selv“, tilføjer han.

De fælles lokaler i kælderen vedligeholdes af beboerne til fælles arbejdsdage i foreningen. Her bliver der ryddet op, gjort rent og sorteret ud i genbrugsstation og tøj-bytte-bod.
Kristian fortæller, at fællesområderne bliver prioriteret, ligesom de sociale arrangementer for at skabe en positiv stemning: „Vi gør det for at få lidt sammenhold i foreningen og mærke det her foreningsliv“.

Vi gør det for at få lidt sammenhold i foreningen og mærke det her foreningsliv
– Kristian Mølbach, AB Jæger

Haabet er et sted, hvor man kan drømme

De økonomiske problemer, som AB Haabet har haft, er de ved at komme til livs. Efter nogle år hvor budgetterne har været stramme, og andelene har været svære at sælge, er der igen økonomisk overskud. I januar fik foreningen omlagt sine lån, så det nu er lykkedes at igangsætte renoveringsprojekter: „Vi omlagde lånet i januar, og det har betydet en besparelse i renteudgifter på godt en halv million. Nu har vi råd til at renovere opgangene og hovedtrapperne“, forklarer bestyrelsesmedlem Christina.

I foreningen har man også forskellige erhvervslejemål og en parkeringskælder, hvor man lejer parkeringspladser ud. Indtægterne fra erhvervslejemålene bidrager ligeledes til foreningens økonomi. „Det er en vigtig kilde for os som forening, at der er nogle der lejer sig ind i kælderen. 50 procent af dem er beboere. Resten er folk ude fra, der lejer en plads. Indtægten er på knap 600.000 kroner om året, og den er god for vores budgetter“, forklarer Leif.

I takt med at foreningens økonomi er blevet bedre, og at sociale arrangementer og fælles lokaler er blevet prioriteret, så er det lykkedes andelsboligforeningen at vende den negative stemning til en fællesskabsfølelse. Der er blevet skabt en anden referenceramme beboerne imellem. Det handler ikke kun om trængte budgetter og stigninger i boligafgiften, men også om hvem, der skal spille til Haabets fødselsdagsfest, og hvornår næste loppemarked afvikles. Ligeledes er andelsboligerne i foreningen igen blevet mere attraktive blandt køberne. Blandt andet på grund af en attraktiv placering på Amager: „Beliggenhedsmæssigt er vi jo alle sammen glade for at bo her – lige ved siden af Christianshavn og tæt på byen“, forklarer Kristian.

At stemningen i andelsboligforeningen er god, fornemmer man også, når man lytter til foreningens husband, der spiller til loppemarkedet. Musikanterne er en gruppe yngre beboere, som alle er i starten af 20’erne. De har skrevet en sang om livet i andelsboligforeningen, om hvor man kan købe sin shawarma, og hvad man skal gøre, hvis internettet driller. Og så består sangen også af små opfordringer til at holde den fælles husorden i foreningen: „Husk at sætte nummer på din vaskelås. Sig til når du holder fest“, synger den mandlige forsanger efterfulgt at et omkvæd „Haabet er et sted, hvor man kan drømme. Haabet er et sted, hvor man kan drømme“. Hvad beboerne i Haabet drømmer om, synger han ikke, men som besøgende til foreningens loppemarked er man ikke i tvivl om, at visionerne og drømmene om en andelsboligforening med god stemning og fællesskab, lader til at være ved at gå i opfyldelse.

Haabet fyldte 100 år Ejendommen, som AB Haabet holder til i, blev 100 år og det skal fejres med en stor fest. I september blev der indbudt til fest i gården med stor scene og grillmad. Musikken stod en masse af foreningens egne beboere for. Udover husbandet har syv andre andelshavere også meldt sig til at optræde på den store fællesscene, som var til arrangementet. Ydermere var der en færdigudlært slagtersvend i foreningen, som medbringer både gris og et lam, som han vil grille i løbet af dagen.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *