Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

AB Engskovens renteswap-sag endelig for landsretten

Andelsboligforeningen AB Engskoven i Skødstrup befinder sig i en strid med Jyske Bank, som følge af et swaplån, der har ruineret foreningen. Efter at foreningen fik medhold i, at de var blevet rådgivet dårligt i byretten ankede Jyske Bank sagen. Sagen er i denne uge blevet taget op i landsretten. Læs mere her om AB Engskovens situation.

Andelsboligforeningen AB Engskoven i Skødstrup, der ligger nord for Aarhus, befinder sig pt. i en længerevarende retssag. De 22 andelshavere i foreningen er i en strid med Jyske Bank, som følge af et risikabelt swaplån foreningen optog før finanskrisen. Sagen skal nu endelig for Vestre Landsret, efter at foreningen fik medhold i Byretten i Viborg i februar 2014. Engskoven vil, hvis de vinder retssagen, have Jyske Bank til at stille foreningen som om de aldrig havde indgået swaplånet, hvilket vil betyde at foreningen økonomisk vil komme på fode igen. Omvendt vil det for Jyske Bank betyde et tab af et tocifret millionbeløb.

Foreningens økonomi i ruiner

AB Engskoven har, som følge af et swap-lån, set foreningens økonomi lagt i ruiner. Swaplån eller renteswap handler i korte træk om at bytte renter med låneinstituttet, og er en meget risikabel låntype. Før finanskrisen da økonomien buldrede derudaf, valgte en del foreninger at optage swaplån, og en del af dem er som resultat af dette i økonomisk uføre i dag. I AB Engskoven har konsekvenserne af swaplånet været, at foreningen i dag er dybt forgældet. Det har medført at flere andelshavere i foreningen er blevet ekskluderet, fordi de ikke havde råd til at betale den månedlige ydelse, som steg voldsomt på grund af renteswap’en. Desuden er andelene i foreningen i dag, stort set værdiløse på grund af foreningens høje gæld. Og så længe foreningen befinder sig i en retssag, som ingen kender udfaldet af, vil det være risikabelt at købe en andelsbolig i foreningen. Som talsmand for foreningen, Lund Poulsen, fortæller til Berlingske Business: ’Dem der har købt et hus herude, siger selv, at det er en lodseddel’. Det forstås på den måde, at hvis foreningen vinder retssagen får andelsboligerne i foreningen igen værdi, men hvis den taber vil andelene være værdiløse.

Dårlig rådgivning

Den igangværende retssag går på, at AB Engskoven mener, at Jyske Bank gav dårlig rådgivning og ikke oplyste foreningen tilstrækkeligt om risikoen ved swaplånet, da det i sin tid blev optaget. Eksempelvis blev foreningen ikke informeret om væsentlige detaljer i renteswap-aftalen, hvilket blandt andet betød, at foreningen ikke var klar over, at risikoen for tab var uforholdsmæssigt meget større end chancen for gevinst i aftalen. Ifølge Jyllands-Posten ville et rentefald på 1,5% medføre en regning på 10 millioner kroner til foreningen. Men renten skulle stige med cirka 3,5% før foreningen fik en tilsvarende gevinst ud af aftalen. Derfor var aftalen som AB Engskoven indgik med Jyske Bank, en aftale hvor risikoen for tab var meget større end muligheden for gevinst – noget som foreningen ikke mener, at de fik at vide da aftalen blev indgået.

Sagen kan ende i Højesteret

I februar 2014 fik AB Engskoven medhold i, at de var blevet dårligt rådgivet af Jyske Bank, ved Byretten i Viborg. Dengang valgte Jyske Bank at anke sagen, for at få den prøvet i landsretten. Sagen er nu endelig blevet taget op i Vestre Landsret. Hos AB Engskoven er man dog fortrøstningsfuld og mener, at man har en god sag. Som talsmand for foreningen Lund Poulsen udtaler til Berlingske Business: ”Jeg er ikke i tvivl om, at vi vinder sagen forudsat, at der ikke kommer en politisk dom.” Og skulle Jyske Bank alligevel få medhold i Landsretten har foreningen allerede nu planer om at ansøge om at få sagen for Højesteret.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *