Værd at vide når foreningen skal have udskiftet vinduer

Hvorfor kan det være en god ide for andelsboligforeningen at få udskiftet vinduer? Svarene er mange. Valg af vinduer i foreningen er med til at påvirke, hvilken livskvalitet andelshaverne opnår til hverdag. Vinduerne skaber rammen for indeklimaet, lysindfaldet og æstetikken for boligerne. Vi dykker ned i vinduesuniverset, fordele, besparelsesmuligheder og proces med hjælp fra vores erfarne branchepartner.


Indholdet i denne guide er sponsoreret.

Vi har hos Andelsportal.dk allieret os med indehaver af TMT ApS, Morten Trasborg, der er specialist inden for vinduer. Han guider jeres forening til de fordele og muligheder der er, hvis jeres vinduer står overfor en udskiftning.

Lovkrav til vinduesudskiftet

I 2021 blev lovgivningen ændret således, at boligejere og ejendomme der skal have udskiftet vinduer skal bruge A-mærkede elementer i opvarmede helårsboliger.

”Det betyder i forhold til loven, at man ikke må skifte til andet en 3-lagsvinduer i boligforeninger,” fortæller indehaver af TMT ApS Morten Trasborg. Ved at udskifte til 3-lagsvinduer får foreninger en række fordele, der øger bekvemmeligheden for beboerne.

Alt afhængig af hvor gamle vinduerne er i foreningen oplever vi typisk, at der er 1 – eller 2 lags vinduer der er de eksisterende. Når man udskifter til 3-lags vinduer, vil man få et bedre indeklima og øger isoleringsværdien meget, hvilket giver et lavere varmeforbrug.Indehaver af TMT ApS, Morten Trasborg

Varmebesparelse ved vinduesudskift

”Nye vinduer er godt isoleret rent termo-mæssigt, og derfor kan foreningen spare betydeligt på varmeregningen,” siger Morten Trasborg. I 3-lags vinduer er der 3 hulrum kontra 1 og 2 i ældre vinduer, hvilket giver en højere isoleringsevne.

Hvis man har en dyr opvarmningsform som for eksempel olie, el eller naturgas er det godt at holde på varmen med 3-lags vinduer kontra 1 – eller 2-lags. I stedet for, at varmen løber løbsk kan vinduer med en højere isolering holde på den varme, der er i boligen.

Vinduernes u-værdi

Når man vælger vinduer til andelsboligforeningen er det relevant at se på vinduets U-værdi. U-værdien beskriver vinduets isoleringsevne. Jo lavere U-værdi et vindue har, jo bedre isoleringsevne får du.

TMT ApS kender til alle typer vinduer og kan vejlede jeres forening igennem, hvor stor en isoleringsevne de forskellige vinduer har, og hvilke fordele I kan opnå med de forskellige typer af vinduer.

Bedre indeklima med nye vinduer

Den forbedrede isoleringseffekt, som Morten Trasborg forklarer man i foreningen opnår med 3-lags vinduer, resulterer ydermere i et bedre indeklima. Når TMT ApS kommer ud til en vinduesopgave lægger firmaet derfor vægt på, at nye vinduer skal skabe et bedre velværd for foreningens beboere.

Ved at udskifte til nye vinduer giver det blandt andet et bedre indeklima, da man undgår træk fra vinduerne eller at blive overophedet af solens varme i sommerhalvåret. Med nye vinduer kan foreninger sikre, at beboerne har en konstant temperatur på 20-22 grader i opvarmningsperioden.

Spar vedligeholdelsen væk

Hos TMT ApS går de op i kvalitet og udskifter til vinduer fra anerkendte producenter. Træ/træ og træ/alu vinduer er begge typer af vinduer som TMT ApS anvender. Dog anbefaler Morten Trasborg, at man som forening gør brug af træ/alu vinduer såfremt bygningen ikke er fredet eller lignende, der kræver at vinduerne skal udskiftes til træ/træ vinduer:

Typisk er det meget dyrt at få vedligeholdt vinduer inde i byen i etageejendomme. Hvis man har træ/træ vinduer skal der en maler på til vedligeholdelse. Alt afhængig af, hvor god malingen er og hvordan vinduerne er placeret i forhold til vind og vejr, vil der skulle en maler på hvert 4-8 år for ellers rådner vinduet op.Morten Trasborg, TMT ApS

Når man vælger træ/alu vinduer, er der ingen efterfølgende vedligeholdelse. Det er relevant at tage højde for, især i etageejendomme, hvor det er dyrt at få malet og vedligeholdt vinduerne, da der skal lejes lift eller stillads til arbejdet.

Træ/alu vinduer er 20 % dyrere, men Morten Trasborg uddyber, at træ/alu vinduer er fordelagtige på sigt. Vedligeholdelsesarbejdet ved træ/træ vinduer kan nemt koste mindst 30.000 kroner for en lejlighed, grundet leje af maskiner, og foreningen får dermed hentet pengene hjem første gang vinduerne skal vedligeholdes.

Støjreduktion med nye vinduer

Andelsboligforeninger, der er placeret ud til støjende vejanlæg eller motorveje, kan have fordel af at udskifte vinduerne for at opnå støjreduktion, fortæller Morten Trasborg. Glassene i sådanne vinduer reducerer lyd, hvilket skaber komfort igennem usynlig lydisolering.
Eksempelvist hvis den udefrakommende støj er 68 dB, så vil termoruder med 38 dB reducere støjniveauet til 27 dB.

Morten Trasborg lægger vægt på, at TMT ApS guider foreninger til, hvor mange af vinduerne, der kunne have gavn af støjdæmpende glas. Han uddyber, at hvis ejendommen ligger ud til en trafikkeret vej kan den ene facade have gavn af støjreduceret glas, mens de andelsboliger, der er placeret mod en sidevej ikke nødvendigvis behøver det. Det er en vejledningsproces TMT ApS tilbyder foreningerne, så de får den bedste løsning, og ikke skal betale for en løsning, der ikke er nødvendig.

Fordele ved at udskifte vinduer i foreningen
 • Energioptimering med forbedret isolering og mindre varmetab
 • Forbedret indeklima med stabile temperaturer
 • Vedligeholdelsesfrit
 • Støjreduktion

Hvilken type vinduer kan foreningen udskifte til?

Når boligforeninger skal have udskiftet vinduer, er der som oftest et reglement, der beskriver hvilken type af vinduer, der skal være i foreningen. Til tider kan ejendomme også være fredet, hvorfor kommunen nøjagtigt beskriver, hvordan vinduerne skal se ud.

TMT ApS udskifter alle typer vinduer indenfor træ/træ og træ/alu. Morten Trasborg står klar til at vejlede, hvilken type vindue, der vil være bedst til ejendommen og for foreningens beboere, samtidig med at typerne passer til reglementet.

Om foreningen ønsker træ/træ eller træ/alu har TMT ApS’ vinduesleverandører et væld af farvekombinationer sådan, at vinduerne bliver præcist som I ønsker. Det er derudover også muligt at få specialglas, hvis man for eksempel ønsker indbrudssikring i de nedre etager, støjdæmpende glas mod trafikerede områder eller materet glas i badeværelsesvinduer. .

Vinduer i klassisk eller moderne stil

Andelsboligforeningen kan udskifte vinduer i mange variationer og farver. Overordnet set skelner man mellem klassiske og moderne vinduer. I foreninger, der holder til i ældre ejendomme vil det almindeligvist være vinduer i klassisk byggestil der skal bruges. Disse vinduer fås for eksempel med klassiske sprosser, der ligner de tidligere anvendte kitfalsede sprosser samt profilerede karme, der kan være et krav i vedtægterne.

Udover vinduer i klassisk stil, tilbyder TMT ApS også vinduer i moderne byggestil. Vinduerne er enkle og passer godt til foreninger, der holder til i moderne bygninger. Disse vinduer giver med deres smalle profiler og skarpe linjer et maksimalt lysindfald og en æstetisk enkelhed.

Andelsboligforeninger kan få
 • Topstyrede vinduer
 • Sidehængte vinduer
 • Sidestyrede vinduer
 • Fastkarmsvinduer
 • Dannebrogsvinduer
 • Vendbare vinduer
 • Dreje-kip vinduer

Andelsboligforeningen kan med fordel bruge en fagekspert som TMT ApS til at blive guidet til, hvilket materiale der er bedst for foreningen og hvilken grad af vedligeholdelse det kræver. Derudover skal foreningen også vejledes i, hvilken åbningsretning, der er mest fordelagtig, hvilke greb der skal bruges og vinduernes isoleringsgrad, så vinduerne passer perfekt til ejendommen.

Hvad skal foreningen forberede inden udskiftningen?

Det er vigtigt, at foreningen oplyser beboerne omkring, at vinduerne skal udskiftes. Herefter vil TMT ApS varsle den eksakte dag for, hvornår hver enkelt beboer skal have vinduerne udskiftet. Det som kræves af beboerne er, at der er adgang til lejligheden, at vindueshullet er ryddet og der ikke er møbler i vejen.

Ofte når vinduerne skal udskiftes, er der nogle af beboerne, der glemmer, at der skal være adgang til lejligheden. Det gør at tidsplanen skrider.

Morten Trasborg uddyber, at TMT ApS selvfølgelig indregner tillægspriser med i tilbuddet, hvis der skulle opstå udfordringer med at tilgå andelene, men foreningerne skal være opmærksomme på, at skrid i tidsplanen kan være en bekostelig affære. Lejen af platformen eller stilladset kan nemlig stige. Mureren og fugemanden skal også tage ekstra dage ud af kalenderen. Morten Trasborg lægger derfor vægt på, at det er en god ide, at foreningerne forklarer andelshaverne vigtigheden i at udføre deres del af aftalen.

Hvilket flertal kræver vinduesudskiftningen?
Andelsboligforeningens vedtægter bestemmer, hvilket flertal der skal vedtage en udskiftning af vinduerne. Det er dog almindeligvis et kvalificeret flertal med 2/3 eller 3/4, der kræves.

Skal man søge byggetilladelse for at udskifte vinduer?

Ved vinduesudskiftninger skal man ikke søge byggetilladelse, men tjek altid om der i foreningens vedtægter forelægger regler for, hvordan vinduerne skal se ud eller kommunen har bestemmelser til udseendet, hvis ejendommen er fredet.
”Normalt oplever vi, at i stort set alle boligforeninger, er der krav til hvordan vinduerne skal se ud,” fortæller Morten Trasborg, der altid vejleder foreningen i valg af vinduer efter alle reglementer er fremlagt.

Hvor længe tager det at udskifte vinduer?

TMT ApS’ erfaring er, at foreningerne typisk forespørger en komplet renovering, hvor opmåling, levering, montering, isolering, murerarbejde og fugning er med i løsningen. TMT ApS møder disse ønsker og står klar til at varetage entreprisestyringen af hele projektet fra start til slut.

”Så er der ingen hovedpine med selv at skulle arrangere aftalerne, og vi står for alle dele af opgaven med vores samarbejdspartnere.” Morten Trasborg, TMT ApS

Fra TMT ApS kommer ud og opmåler vinduerne, til de alle er udskiftet går der ca. 12 uger, alt afhængig af leveringstider og skrid i tidsplanen, hvis beboerne ikke har givet adgang til andelene, når håndværkerne skal udføre arbejdet. Processen der forelægger for en vinduesudskiftning er relevant at kende til for foreningerne, så de ved hvad de kan forvente.

Opmåling af vinduerne

Efter tilbudsgivningen og opstartsdatoen på projektet er aftalt, kommer firmaet ud og måler op, så alle målene på vinduerne er korrekt anført. Alle målene skal være indsamlet førend vinduesfirmaet kontakter leverandøren af vinduerne.

Nogle vinduesproducenter forhandles igennem en trælast, hvor disse skal kontaktes, hvorefter de henvender sig vinduesprocenten og foretager bestillingen. Herefter vender trælasten tilbage til vinduesfirmaet med en pris på elementerne.

Indkøb af elementerne

Hvis der vælges elementer af foreningen der kan levereres af vinduesfirmaets direkte leverandørkontakter, sparer man processen ved at skulle vente på, at trælasten vender retur. Begge muligheder er ganske fine for firmaet TMT ApS, hvor Morten Trasborg afslutningsvist fortæller, at der almindeligvis går et par dage før man modtager prisen på elementerne. I løbet af 2021 har dette dog været oppe på 1,5 uge, da der har været større efterspørgsel på vinduesudskiftninger end normalt.

Leveringstid på vinduer

Når vinduesproducenten har modtaget bestillingen på elementer, vil der typisk gå omkring 8 uger, før man modtager materialerne. TMT ApS uddyber, at leveringstiderne afhænger af efterspørgslen på vinduesudskiftninger. I løbet af 2021, hvor der har været høj efterspørgsel, har leveringstiden været helt oppe på 12-13 uger. I første kvartal 2022 er man stadig mærket af denne høje efterspørgsel, der har presset leveringstiderne. Leveringstiden foreningen kan forvente nu er derfor ca. 10 uger.

Udskiftningsprocessen

Ved udskiftning af vinduer i et etagebyggeri er der flere processer, der skal gå op i en højere enhed, før udskiftningen er færdiggjort. Morten Trasborg giver et eksempel på, hvis man skal have udskiftet vinduer i et etagebyggeri:

”Udskiftning af vinduer foran og bagved ejendommen i et etagebyggeri tager normalt omkring 2-3 uger per side, alt efter hvor højt byggeriet er.” Morten Trasborg, TMT ApS

I grunden tager det ikke lang tid at udskifte selve vinduerne, normalt omkring 1 dag for en etage. Herefter videregiver TMT ApS arbejdet til deres murer-samarbejdspartner, der også bruger 1-2 dage alt efter, hvor meget murerarbejde der er, hvorefter fugearbejdet af en fugemand tager omkring 1 dags-tid.

Skal foreningen bruge stillads?

Når man udskifter vinduer i et etagebyggeri, kan man enten gøre brug af en platform, der kan justeres i højden eller et stillads, de steder hvor platformen ikke kan blive kørt hen. Det er ikke lovligt for fagmændene selv at justere på denne platform, og derfor skal der en professionel ud og flytte den for hver etage, hvilket også hiver endnu en dag ud af skemaet. Derfor kan TMT ApS ikke bare udskifte alle vinduerne på en gang, da platformen skal være til rådighed for de andre faggrupper. Man udfører derfor én etage ad gangen. Efter TMT ApS har monteret vinduerne må de derfor afvente at mureren og fugemanden har udført deres arbejde, der hver tager 1-2 dage.

Hvornår skal man udskifte vinduer?

Når man skal have udskiftet vinduer, er det ikke lige så vejrbestemt, som hvis man for eksempel have udskiftet taget på hele ejendommen. Det er muligt at udskifte vinduer hele året.

Selvfølgelig, hvis det står og regner ind på vægge og gulve kan vi ikke tilbyde kunden det, men opgaven kan udføres hele året, da vi skifter vinduet med det samme, så man ikke står med blafrende kulde ind i flere dage.Morten Trasborg, TMT ApS

Hvad koster det at få udskiftet vinduer?

Der er meget forskel på priserne på udskiftning af vinduer alt efter om andelene for eksempel er etplans rækkehuse eller lejligheder i et etagebyggeri.

TMT ApS erfarer, at indkøbsprisen på vinduer varierer meget alt efter, hvilken type vindue man ønsker, hvilken producent det skal være fra, hvilket glas der ønskes, og om det skal være i træ/træ eller i træ/alu. Morten Trasborg nævner at det dog er er en almindelig tommelfingerregel, at træ/alu koster 20 % mere end træ/træ.

Selve monteringen koster cirka 2.000-3.000 kroner per vindue med fugearbejde, lister og isolering, når der er tale om et etplanshus. Hvis monteringen derimod er i et etagebyggeri bliver prisen mindst det dobbelte for monteringen grundet leje af platform eller stillads til arbejdet.

Vi kan ikke forudse om ingen i opgangen eller 5 glemmer, at vi kommer og derfor skal lejen lægges oveni. Det er selvfølgelig regnet ind i budgettet med forbehold, men det bliver så lagt oveni prisen, alt efter hvor mange gange projektet skal udskydes,siger vindueseksperten

Morten Trasborg forklarer vigtigheden i, at man som forening inviterer vinduesfirmaet ud og besigtiger opgaven, så alle komponenter på opgaven er indregnet i tilbuddet. Når TMT ApS besigtiger opgaven, vil de vurdere hvilken vinduestype, materiale og glas der passer bedst til foreningen.

Prisen for en vinduesudskiftning er derfor meget individuel, men TMT ApS vil med glæde besøge foreningen og afgive et uforpligtende tilbud således I ved, hvor meget det koster for jeres forening at få udskiftet vinduer.

Tilskud til vinduer
Frem til 2026 kan andelsboligforeningen søge tilskud til vinduesudskiftet. Det er Energistyrelsen, der står bag puljen, som åbner op for ansøgning i løbet af årene. Foreningen skal søge tilskuddet før materialer indkøbes og aftalen med vinduesfirmaet indgås. Andelsboligforeningen må dog gerne få uforpligtende tilbud på projektet inden.

Vigtigt at huske

Morten Trasborg afslutter med, at det ofte er ældre ejendomme TMT ApS kommer ud til når foreninger forespørger en vinduesudskiftning. Bygningerne har ofte en porøs facade, og derfor skal foreningerne tage højde for, at der er genopretningsarbejde efterfølgende, man skal regne med i budgettet. Det kræves ofte, at der skal udføres maler – og murerarbejde efterfølgende for at gøre facaden intakt, efter at vinduer bliver udskiftet og er omringet af porøst murværk.

TMT ApS er eksperter i tømrerentrepriser og har speciale inden for vinduesudskiftninger. Med høj faglig viden vejleder de foreninger til den bedste vinduesløsning. Hvis I vil vide mere om udskiftning af vinduer i foreningen, er I velkomne til at kontakte TMT ApS til en forpligtende samatale på 2424 2706.
På siden deres hjemmeside kan du også læse mere om TMT ApS og deres faglige profil.
Om forfatteren: Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.
Skriv en kommentar