Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Droneinspektion

Droneinspektioner er en moderne, effektiv og præcis løsning. Dronen kan nemt og effektivt få fuldt overblik over foreningens ejendom og dens tilstand uanset størrelse og højde og resulterer i en brugervenlig, detaljeret tilstandsrapport med klassificerede skader, som er af værdifuld kaliber for boligforeninger. Droneinspektionen er fordelagtig for ejendommen af flere årsager - dem kan I læse nærmere om her.

Hvad er en droneinspektion, og hvorfor er den vigtig for ejendommen?

En droneinspektion er en up-to-date version af den traditionelle facade- og taginspektion både hvad angår effektivitet samt teknologi. Dronen kan inspicere alle ydre dele af ejendommens facade. Certificerede piloter sender dronen i luften og kan med det udstyrede højteknologiske kamera optage både fotografier samt videoer af hele facadens tilstand og ikke kun ét specifikt område.

Inspektioner af jeres ejendom er essentiel allerede inden skaden rammer, da de også kan bruges til forebyggelse af skader samt kvalitetssikring af arbejde, der er udført på ejendommen. Dataene fra droneinspektionen bliver gennemset af en konstruktør, der udarbejder en fyldestgørende og brugervenlig tilstandsrapport. Droneinspektionen kan sikrer jeres forening og ejendom de bedste, billigste og mest bæredygtige løsninger.

Droneinspektion

Inspektionens forløb kan eksempelvis se ud som følger:  
  • I sender en adresse til firmaet og herefter modtager I en pris på inspektionen.
  • I beslutter, om I ønsker en udførlig rapport eller det råmateriale, som dronen optager.
  • Som forberedelse på inspektionen, modtager I en seddel, som I kan printe og hænge op ifm. inspektionen. Firmaet står for indhentning af godkendelser.
  • En dronepilot står for at optage ejendommen
  • Uddannende konstruktører gennemser optagelsen og udarbejder en udførlig rapport, som I får.

Investér i en droneinspektion: Find skaden, forebyg – og spar penge

Har jeres andelsboligforening en skade på ejendommens facade og ønsker I at kende skadens omfang samt hele facadens tilstand, så er en droneinspektion nyttig og værdifuld.

Det kan også være, at I endnu ikke har indsigt i eksisterende skader på ejendommen – her er droneinspektionen en fornuftig investering for uforudsete og omfattende reparationer.

En traditionel inspektion med liftløsning fokuserer hovedsageligt på det enkelte beskadigede område af facaden, da det er både besværligt og tidskrævende at inspicere hele facadens tilstand fra en lift. Der undersøges derved ikke hele samspillet mellem skaden og resten af facaden – men dronen kan succesfuldt opnå det fulde overblik over både eventuelle skader og hele facaden som helhed.

Skader på ejendommes facader opdages oftest først, når den skaber problemer – specielt de skader, der finder sted på de dele af facaden, som er svært tilgængelige for mennesket som f.eks. taget af en høj ejendom. Hvis skaden og facaden ikke inspiceres inden en fagperson tilkaldes, kan man hverken berette om skadens omfang eller størrelse. Således kan reparationer af ejendomsfacader, der ikke inspiceres inden, ofte føre til dyre, lange processer, da nye ukendte skader kan opdages undervejs og give større økonomiske samt plan- og tidsmæssige udfordringer for boligforeningen. I nogle tilfælde må reparationer endda sættes på pause, hvis omkostningerne bliver for store.

Manglende inspicering og overblik af foreningens ejendoms tilstand mindsker muligheden for at budgettere og prioritere. Dette kan I undgå ved at anvende en droneinspektion med tilhørende tilstandsrapport, så I som forening får de bedste forudsætninger for en succesfuld vedligeholdelse af jeres ejendom, og samtidig kan sikre jer de bedste økonomiske løsninger. Klassificering af skaderne i rapporten giver jer netop muligheden for at budgettere økonomisk og bæredygtigt herefter.

Rapporten

Som del af inspektionen, får I en rapport, der sammenfatter de fund, som er gjort under inspektionen. I rapporten registrerer og klassificereres skaderne. Klassificeringerne lyder:

  • Udbedring bør foretages øjeblikkeligt
  • Udbedring bør foretages hurtigst muligt.
  • Udbedring bør foretages hurtigst muligt.

En droneinspektion er ikke kun fordelagtig at benytte, når skaden er sket. Den kan med fordel også benyttes som en investering i ejendommen: Til forebyggelse af skader og til kvalitetssikring af endt håndværksmæssig arbejde, der er blevet udført på ejendommen. Med droneinspektioner undgår I store facadeskader og reparationsregninger og sikrer, at udførte opgaver stemmer overens med jeres ønsker og forventninger.

En droneinspektion og tilhørende rapport er dermed både en stor økonomisk gevinst og en vigtig investering for jeres forening og ejendom.

En mere bæredygtig ejendom

En ejendoms vedligeholdelse består af to dele: Inspektionen og selve vedligeholdelsen. Inspektionen af ejendommen og udførelsen heraf afgør oftest, i hvor høj grad vedligeholdelsen af jeres ejendom formår at være en bæredygtig vedligeholdelse.

En ejendoms vedligeholdelse består af to dele: Inspektionen og selve vedligeholdelsen. Inspektionen af ejendommen og udførelsen heraf afgør oftest, i hvor høj grad vedligeholdelsen af jeres ejendom formår at være en bæredygtig vedligeholdelse. Ved droneinspektioner er det ikke ualmindeligt, at kun 10-20% af inspektionerne rent faktisk finder en skade, der kræver udbedring her og nu. I de tilfælde, hvor en skade skal udbedres efter endt inspektion, må en fagperson tilkaldes. Det betyder, at 80-90% af tiden afdækker inspektionen ikke arbejde, der skal udføres, men i stedet at droneinspektionen kan bruges som det vigtigste led i hele vedligeholdelsesprocessen af ejendommen.

Droneinspektionen er ikke kun en økonomisk investering i jeres ejendom, men samtidig også den mest bæredygtige løsning. Droneinspektioner kræver hverken ressourcetunge og brændstofdrevede maskiner. Desuden kan I som forening forebygge skader og kvalitetssikre jeres ejendom ved at bruge inspektionen som en investering i vedligeholdelsen, så I netop undgår omfattende reparationsprocesser. En vedligeholdt og droneinspiceret ejendom er en bæredygtig ejendom.

Husk tilladelsen

En drone kræver en tilladelse før den må sendes i luften, præcis som det også kræver en tilladelse, før man må stille en lift op.

FAQ

Er en droneinspektion billigere ift. en liftinspektion?

Ja, oftest er den. At der ikke skal bruges lift til droneinspektioner, sikrer jeres forening større besparelser, da en lift hurtigt kan blive omkostningstung. Derudover er droneinspektionerne ofte skræddersyet til lige præcis jeres ejendom og jeres behov, således at hele processen er så nem, ligetil og billig som mulig. Oftest skal der lejes lifte over flere omgange, hvis en skade skal repareres uden inspektion, hvilket oftest medfører, at nye skader dukker op undervejs, som resulterer i en langt dyrere og længerevarende proces. Dette kan hurtigt medføre en pause i reparationen, da de ekstra udgifter kræver et møde i jeres generalforsamling. En pause, der kan koste jeres forening unødigt dyrt. Dette scenarie undgås, hvis I vælger en droneinspektion. Skal der repareres en skade på jeres ejendom, skal der kun hyres en lift én gang – når der hyres en fagperson til at reparere den allerede droneinspicerede skade.

Læs også

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

1 kommentarer

AvatarHenrik Rasmussen

Kan vi få et tilbud på en droneinspektion af vore tage. Vi er en bebyggelse på 47 huse i et- & 2 plan. Vi ønsker tilbud med udførlig rapport.
Adressen er XXXXX.
Mvh. Henrik

Viser 0 af 1 kommentarer