Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Tilskud til etablering af byhave i andelsboligforeningen

Drømmer I også om en byhave i jeres andelsboligforening? Så er der godt nyt. Det er nemlig muligt at søge om støtte til etablering af byhaver i både København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg.

Her er en mulighed for andelsboligforeninger, som holder til i en af Danmarks større byer: Bolig- og planstyrelsen har nemlig åbnet op for en pulje, der gør det muligt at få støtte til etablering af en byhave i andelsboligforeningen.

Det er en betingelse for tilsagn om tilskud til etablering af en byhave, at ejendommen, hvor der ønskes en byhave, er beliggende i enten Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Aarhus by, Odense by eller Aalborg by.

Hvad kan der modtages tilskud til?

Formålet med puljen er at skabe adgang til grønne områder for borgere i de store byer, hvor der er længere til naturen, og hvor man ikke har sin egen have. Puljen støtter både etablering af byhaver i gårde og på tagterrasser. Byhaven kan både etableres på et offentligt tilgængeligt areal eller i et lukket gårdrum.

Helt konkret kan der søges midler til nedenstående aktiviteter:

  • Udgifter til projektering dvs. planlægning af projektet. Det kan fx være udgifter til rådgivning om løsninger og materialer samt udarbejdelse af tegningsmateriale mv.
  • Udgifter til materialer herunder plantekasser, planter, træer, muld mv.
  • Udgifter til selve etablering af byhaven, herunder arbejdstimer for gartner eller lignende.

Det er vigtigt at byhaven er udført professionelt som en samlet anlægsløsning i høj kvalitet. Det skal sikres, at projektet har de rigtige vandingsanlæg, sol/skygge-placeringer samt vejledning om både beskæring og vedligeholdelse.

Hvor meget og hvordan?

Puljen indeholder 3,4 mio. kr. årligt i 2022, 2023, 2024 og 2025. Den åbnede 1. oktober 2022 og lukker igen 1. december 2022.

Der kan søges tilskud til projekter med udgifter til tilskudsberettigede aktiviteter på mellem 50.000 kr. og 500.000 kr. Tilskuddet udgør 50 procent af udgifterne til de tilskudsberettige aktiviteter.

Det betyder, at det tilskudsbeløb en ansøger kan modtage i støtte maksimalt kan være 250.000 kr. og mindst 25.000 kr.

For at søge om støtte skal der udfyldes et elektronisk ansøgningsskema, som du kan finde på Bolig- og planstyrelsens hjemmeside.

Det er vigtigt, at den person, der udfylder ansøgningsskemaet er tegningsberettiget for foreningen, da der skal fremsendes dokumentation herfor.

Sådan får I tilskud til en byhave:

  1. Start ikke projektet før der er givet påbegyndelsestilladelse.
    Tilskuddet er betinget af, at projektet ikke igangsættes, før der er givet en påbegyndelsestilladelse. Det betyder, at der ikke må afholdes udgifter, inden styrelsen har meddelt påbegyndelsestilladelse.
  2. Byhaven skal være tilgængelig for alle beboere i ejendommen
  3. Arealet, hvor byhaven etableres skal være ejet af foreningen eller den private udlejer

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *