Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Tilskud til etablering af byhave i andelsboligforeningen

Drømmer I også om en byhave i jeres andelsboligforening? Så er der godt nyt. Det er nemlig muligt at søge om støtte til etablering af byhaver i både København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg.

Opdatering juni 2023: Artiklen er opdateret, da puljen åbnede på ny i juni 2023.

Her er en mulighed for andelsboligforeninger, som holder til i en af Danmarks større byer: Bolig- og Planstyrelsen har nemlig igen i år, åbnet op for Byhavepuljen, der gør det muligt at få støtte til etablering af en byhave i andelsboligforeningen.

Det er en betingelse for tilsagn om tilskud til etablering af en byhave, at ejendommen, hvor der ønskes en byhave, er beliggende i enten Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Aarhus by, Odense by eller Aalborg by.

Puljen åbnede d. 01. juni 2023 og ansøgningsfristen er d. 01. oktober 2023.

Hvad kan der modtages tilskud til?

Formålet med puljen er at skabe adgang til grønne områder for borgere i de store byer, hvor der er længere til naturen, og hvor man ikke har sin egen have. Puljen støtter både etablering af byhaver i gårde og på tagterrasser. Byhaven kan både etableres på et offentligt tilgængeligt areal eller i et lukket gårdrum.

Helt konkret kan der søges midler til nedenstående aktiviteter:

 • Udgifter til projektering dvs. planlægning af projektet. Det kan fx være udgifter til rådgivning om løsninger og materialer samt udarbejdelse af tegningsmateriale mv.
 • Udgifter til materialer herunder plantekasser, planter, træer, muld mv.
 • Udgifter til selve etablering af byhaven, herunder arbejdstimer for gartner eller lignende.

Det er vigtigt at byhaven er udført professionelt som en samlet anlægsløsning i høj kvalitet. Det skal sikres, at projektet har de rigtige vandingsanlæg, sol/skygge-placeringer samt vejledning om både beskæring og vedligeholdelse.

Hvor meget og hvordan?

I 2023 er der afsat 4,2 millioner kroner til puljen. Den fortsætter i 2024 og 2025. I 2022, hvor puljen åbnede, var der 3,4 millioner kroner i den.

Der kan søges tilskud til projekter med udgifter til tilskudsberettigede aktiviteter på mellem 50.000 kr. og 500.000 kr. Tilskuddet udgør 50 procent af udgifterne til de tilskudsberettigede aktiviteter.

Det vil sige, at det tilskudsbeløb en ansøger kan modtage i støtte mindst kan være 25.000 kr. og maksimalt 250.000 kr.

For at søge om støtte skal der udfyldes et elektronisk ansøgningsskema, som du kan finde på Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside. Det er vigtigt, at den person, der udfylder ansøgningsskemaet er tegningsberettiget for foreningen, da der skal fremsendes dokumentation herfor.

Når I ansøger, skal I vedlægge dokumentation, opbakning og kommunale tilladelser. Det vil sige, at I, inden I søger om tilladelse, skal sørge for:

 • Budgetoverslag for etablering af byhaven
 • Dokumentation for tegningsberettigelse
 • Dokumentation for beboertilslutning
 • Nødvendige tilladelser fra kommunen
 • Erklæring vedr. de minimis-støtte

Kunne I i foreningen tænke jer tilskud til etablering af grønne, udendørs fællesarealer, er det en god idé, at I først og fremmest får indkaldt til en (ekstraordinær) generalforsamling, således I ved, at der er opbakning til projektet – og kan få et generalforsamlingsgodkendt referat i hus. Dernæst at I får styr på andre dokumenter og tilladelser.

Sådan får I tilskud til en byhave:

 1. Start ikke projektet før I får tilsagn. Der må nemlig ikke afholdes udgifter, inden styrelsen har meddelt tilsagn.
 2. Byhaven skal være tilgængelig for alle beboere i ejendommen.
 3. Arealet, hvor byhaven etableres skal være ejet af foreningen eller den private udlejer

Får man tilsagn, skal man betragte dette som en reservation af tilskudsbeløbet. Det vil sige, at opfylder foreningens byhaveprojekt ikke ovenstående krav, kan I ikke få udbetalt tilskuddet, selvom I fik tilsagn.

Fra den dato, foreningen får tilsagn, har den 12 måneder til at gennemføre projektet. Det er muligt at søge om fristforlængelse for gennemførsel – dog skal særlige forhold have forhindret etableringen af byhaven inden for den fastsatte frist.

Ansøgere får ifølge Bolig- og Planstyrelsen svar senest d. 01. december 2023.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *