Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Nyt håb for stuealtaner i København

Et flertal i Københavns Teknik- og Miljøforvaltning er nu klar til at gøre det muligt at få altaner i stuelejlighederne. Altanreglerne fra februar 2016 skal revideres så de tilgodeser stuealtanerne.

Opsætning af altaner i Københavns Kommune har i gennem de sidste par år været til heftig debat. Et regelsæt for altanopsætningen, der senest blev revideret i februar 2016, har resulteret i, at det har været næsten umuligt for stuelejlighederne at få altaner. Ifølge kommunens regelsæt skal der nemlig være et friareal på 40 procent i gården. Samtidig skal altanerne hænge i minimum 2,2 meter over terrænet i gårdhaven eller 2,8 meter over fortovet. Det betyder at i praksis er der næsten ingen stuelejligheder, der i dag kan få godkendelse til altan.

Nye boller på altansuppen

Men nu har et flertal i Københavns Teknik og Miljøudvalg besluttet, at man bør revurdere regelsættet. I sidste uge stillede Radikale Venstre, Konservative, Venstre og Liberal Alliance derfor et forslag i Teknik- og Miljøudvalget, som havde til formål at muliggøre altaner i stuetagen i højere grad. Forslagsstillerne påpegede, at altanreglerne forskelsbehandlede københavnere i stuelejligheder.

Ændringsforslaget blev fremstillet således:
” At Teknik- og Miljøforvaltningen i forbindelse med fremlæggelsen af retningslinjer for altaner og forslag til justering heraf til maj 2017 udarbejder et forslag til politisk stillingtagen, der så vidt muligt muliggør altaner i stueetagen i samme om fang som de øvrige lejligheder”

Da forslaget blev fermlagt stemte Socialdemokratiet også for, hvilket betød flertal Det ændrede medlemsforslag blev godkendt med fem stemmer mod tre. Ingen undlod at stemme.

Stemte for: A, B og V.
Stemte imod: Ø

Stuealtaner deler vandene

Altaner i stuelejligheder er et emne, der deler vandene i Teknik og Miljøudvalget. Fortalerne, som blandt andet tæller Anne Mette Li fra Radikale Venstre og Niels E. Bjerrum fra Socialdemokratiet, ønsker flere og større altaner til københavnerne. Derfor vil de gerne lade det være op til beboerne at vurdere, hvor store friarealer, der skal være i gårdene – i det omfang det er muligt.

Anne Mette Omø Carlsen fra enhedslisten stemte imod forslaget. Årsagen hertil var, at man i Enhedslisten ikke bryder sig om altaner i stuelejligheder. Partiet ønsker ar fremtidssikre de gode gårde, og også ønsker at gårdene skal være optimale for de beboere, der flytter til gården på et senere tidspunkt.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *