Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Stigende antal valuarvurderinger i andelsboligforeninger

Valuarerne oplever i 2015 en stigende interesse blandt andelsboligforeninger, der ønsker at få vurderet deres ejendommes værdi. En af de væsentlige årsager er, at de gældende offentlige ejendomsvurderinger fra 2012 ikke bliver opdateret før 2017. Ved at få foretaget valuarvurderinger, håber andelsboligforeningerne at få værdisat deres ejendomme højere, og dermed kunne hæve maksimalpriserne på andelene. Læs mere her om, hvorfor andelsboligforeningerne vælger valuarvurderinger.

I landets største byer er andelsboligerne særdeles eftertragtede. Og som følge af den lange ventetid på de næste offentlige ejendomsvurderinger, vælger flere og flere andelsboligforeninger i dag at tage sagen i egen hånd ved at få lavet private valuarvurderinger. Derfor er der for tiden nok at se til hos valuarerne. Ifølge Home har der i 2015 været 40% flere valuarvurderinger af foreninger sammenlignet med 2014 – Den stigende interesse skyldes blandt andet, at en stor del af andelsboligerne i dag sælges til maksimalpris især i København og Aarhus.

Andelsboliger sælges for billigt

Boligmarkedet er i dag glohedt i de store byer som København og Aarhus. Der har de seneste 2-3 år været en stigning i priserne på alle andre typer boliger end andelsboligerne, der er underlagt maksimalpriser. Maksimalpriserne bestemmes enten af den seneste offentlige ejendomsvurdering eller en valuarvurdering – begge måder er godkendte vurderingsmetoder af andelsboliger. Problemet med de offentlige ejendomsvurderinger er dog, at de ikke er blevet opdateret siden 2012, og ikke vil blive det før 2017. Siden 2012 er boligpriserne generelt steget, hvilket ikke har afspejlet sig i de andelsboligforeninger, der benytter sig af de offentlige ejendomsvurderinger. Men for foreninger der tror på, at deres ejendom er steget i værdi siden sidste offentlige vurdering, kan der være gode grunde til at få foretaget en valuarvurdering. For hvis foreningens ejendom vurderes højere end den blev ved den sidste offentlige ejendomsvurdering, kan foreningen hæve maksimalpriserne, og andelshaverne kan få glæde af de stigende boligpriser.

Offentlige ejendomsvurderinger ude af trit med virkeligheden

De offentlige ejendomsvurderinger er jævnligt blevet kritiseret for at virke tilfældige, hvilket givetvis også er med til at forklare, hvorfor foreninger i stigende grad tyer til de private valuarer. Ifølge John Lindgreen fra Home Erhverv betyder de mere eller mindre tilfældige offentlige ejendomsvurderinger i nogle tilfælde, at andelsboligforeninger ikke kan være sikre på, at valuarvurderingen får foreningens ejendom til at stige i værdi – som han forklarer:

“Det er slet ikke alle ejendomme, hvor jeg vil kunne komme op på de offentlige værdier”.

Valuarvurdering kan afhjælpe snyd med maksimalpriser

I de store byer, hvor folk står i kø for at købe andelsboliger, er det desværre blevet et velkendt problem, at folk betaler penge under bordet for at få en andelsbolig. Den risiko kan man håbe på at minimere, hvis andelsboligforeningernes ejendomsværdier bliver mere retvisende end tilfældet er, igennem de offentlige ejendomsvurderinger. Det vil en valuar kunne hjælpe foreningen med at sikre. Det vil samtidig mindske risikoen for penge under bordet, da maksimalpriserne i så fald kan hæves. Derfor giver det især god mening for andelsboligforeninger, der sælger lejligheder til maksimalpris at få foretaget en valuarvurdering.

Sådan indhenter foreningen tilbud fra kvalificerede valuarer