Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Skattefri lejeindtægt

Skattefri lejeindtægt ved udlejning af værelser

Lejeindtægter fra udlejning af værelser i ens andelsbolig, vil i mange tilfælde være skattefri. I nogle tilfælde vil en del af lejeindtægten dog skulle beskattes.

Man kan vælge mellem to forskellige metoder, når den eventuelle skattepligtige indtægt skal opgøres: Bundfradragsmetoden og den regnskabsmæssige metode.

Bundfradragsmetoden

Vælger man denne metode, er lejeindtægten skattefri, så længe lejeindtægten ikke overstiger bundfradraget. Derimod sker der beskatning af den del af lejeindtægten, som overstiger bundfradraget1).

Bundfradraget udgør 2/3 af den samlede årlige boligafgift2).

Eksempel:

Årlig boligafgift 48.000 kr.
Årlig lejeindtægt3)34.000 kr.
Bundfradrag 2/3 af 48.000 kr. 32.000 kr.
Til beskatning2.000 kr.

Den regnskabsmæssige metode

Vælger man denne metode, får man fradrag i lejeindtægten for de udgifter, man har haft i forbindelse med udlejningen4).

Disse udgifter kan bl.a. udgøres af de forholdsmæssige udgifter til el, gas og varme og til boligafgift.

Eksempel:

Årlig lejeindtægt5)34.000 kr.
Forholdsmæssig andel af boligafgift12.000 kr.
Forholdsmæssig andel af varme10.000 kr.
Forholdsmæssige udgifter22.000 kr.
Til beskatning12.000 kr.

Det er ikke muligt at skifte fra denne metode til bundfradragsmetoden6).

1) Jfr. ligningsloven § 15 P, stk. 1, 1. og 2. pkt.

2) Jfr. ligningsloven § 15 P, stk. 1, 1. og 2. pkt.

3) Det er den samlede betaling, som udlejer modtager ved udlejningen, der indgår i lejeindtægten. Særskilt betaling for el, gas, varme og telefon indgår således, jfr. Ligningsvejledning 2002 pkt. A.G.2.2.1.

4) Det samlede fradragsbeløb kan ikke overstige bruttolejeindtægten, jfr. ligningsloven § 15 P, stk. 3, 2. pkt.

5) Det er den samlede betaling, som udlejer modtager ved udlejningen, der indgår i lejeindtægten. Særskilt betaling for el, gas, varme og telefon indgår således, jfr. Ligningsvejledning 2002 pkt. A.G.2.2.1.

6) Jfr. ligningsloven § 15 P, stk. 3, 3. pkt.
Kilde: Tax.dk