Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Regler for ombygning af andelsboliger

Mange andelsforeninger ligger i ejendomme, som er opført i begyndelsen af 1900-tallet. Større renoveringer er derfor nogle gange nødvendige og andelshavere kan have ønsker om at ombygge deres andele. Men hvilke regler skal man egentlig have styr på?

Andelsboligforeningen kan i sine vedtægter have bestemmelser for, hvad der er tilladt i forbindelse med en ombygning, men også bygningsreglementet kan indeholde betingelser for hvad, der er muligt.

Vedtægter

Nogle andelsforeninger har valgt at have særlige regler for ombygning af de enkelte andele, men langt de fleste andelsforeninger har ikke den form for regler. Som udgangspunkt skal man dog altid skriftligt informere bestyrelsen om større og mindre ombygninger i andelslejligheden.

Byggetilladelse hos kommunen

Vælger en andelshaver at bygge køkken eller badeværelse om skal det meldes til kommunen. Ligeledes skal det anmeldelses hos kommunen, hvis man nedriver en bærende væg eller opsætter en ny, samt omlægger rør. Byggetilladelsen indhentes hos kommunen.

Når man søger om byggetilladelse eller anmelder byggeri hos kommunen, skal man altid sørge for at indhente en fuldmagt hos andelsboligforeningens bestyrelse. Ligeledes skal bestyrelsen have en kvittering efter anmeldelsen har fundet sted.

Forpligtelser

Som andelshaver har man pligt til at sørge for at andelsboligen lever op til den gældende krav i byggeloven. Man kan derfor blive idømt bøder, hvis man overtræder gældende love og eksempelvis igangsætter en ombygning uden at have søgt om byggetilladelse. Ligeledes kan man få en bøde, hvis man gennemfører en ombygning på en anden måde, end den kommunen har givet tilladelse på.

Medlemmers vedligeholdelsespligt

De fleste andelsboligforeninger har en klar fordeling mellem indvendig og udvendig vedligeholdelse af foreningens ejendom. I foreningens vedtægter er medlemmernes vedligeholdelsespligter ofte beskrevet . Typisk er al indvendig vedligeholdelse pålagt den enkelte andelshaver. I visse tilfælde har medlemmerne også vedligeholdelsespligt uden for andelsboligen, som maling af vinduer, altaner etc. Som udgangspunkt er al udvendig vedligeholdelse dog pålagt foreningen.