Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Prisen på andelsboliglån skal ned

Der er bred enighed om, at andelsboligerne spiller en vigtig og bevaringsværdig rolle på boligmarkedet. Desværre har andelsboligejerne kun adgang til meget dyre lån. Det stiller dem markant dårligere end andre boligejere. Det kan og bør der ændres ved.

Kort fortalt kan andelsboligejere kun tage banklån og ikke realkreditlån. Et realkreditlån er ikke et traditionelt lån, idet pengene fra lånet kommer fra salg af obligationer på baggrund af et klart pant i en bolig. Så når man tager et realkreditlån i sin ejerbolig, så sælger man reelt obligationer på de finansielle markeder i stedet for at låne direkte af banken. Sikkerheden ved dette realkreditlån er stor, da man altså pantsætter sin bolig, og derfor er renten på realkreditlån lavere end på normale banklån. Det nyder mange boligejere godt af i disse dage.

Billigere andelsboliglån

Problemet i forhold til andelsboliger er, at den enkelte andelshaver ikke kan pantsætte sin andelsbolig, fordi den er ejet af andelsforeningen, som har retten til at optage realkreditlån. Derfor vil andelsboliglån nok altid være lidt dyrere end realkreditlån, hvor obligationerne har decideret pant i mursten.

Det betyder dog ikke, at forskellen på andelsboliglån og realkreditlån nødvendigvis skal være så stor, som den er i dag. Man kan sagtens gøre andelsboliglån billigere. F.eks. er det af central betydning for bankerne, at de fleste andelsforeninger har bopælspligt i andelslejlighederne. Det betyder nemlig, at bankerne ikke kan overtage lejligheden ved tvangsauktion. Der er altså næsten ingen sikkerhed for bankerne, hvilket naturligvis medfører markant højere renter.

Banker skal købe andelsboliger

Efter min mening er den bedste løsning på dette problem at lovfæste, at bankerne skal have ret til at købe andelsboliger, de har ydet lån til, på tvangsauktion. Andelsboligforeningerne skal altså fjerne bopælspligten og i stedet acceptere juridiske personer som købere af andelsboliger.

Risiko for ændrede vedtægter

Nogle vil måske indvende, at andelsforeningerne jo bare selv kan ændre deres vedtægter på dette område. Men sådan en ændring giver desværre ikke vedvarende og tilstrækkelig sikkerhed for bankerne, da der altid vil være risiko for, at vedtægterne kan blive ændret igen. En lovfæstet ret til at bankerne kan købe andelsboliger vil derfor være den bedste måde at få prisen på andelsboliglån ned.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

2 kommentarer

Herligt når andre sætter ord på ens tanker.
Et super forslag der bør indføres hurtigst muligt. Andelsboliger er i dag så dyre, at det er urimeligt, at man skal betale så meget mere end når man bor i en ejerbolig. Der er flere andelslejligheder i København end ejerlejligheder, så der sidder en kæmpe mængde af Københavns borgere og betaler store rentesummer hver måned til bankerne. Og nogle med lån til op imod 15 %. Realkriditlån fås ca. 15 gange billigere for tiden. Det er ikke rimeligt. Heller ikke 8 gange mere er rimeligt. Så ja, lad os se at få det ændret med lov – og husk nu at få bankerne med på ideen, så det ikke bare bliver på Christiansborg at renterne sænkes.

AvatarRené Poulsen

Godt forslag fra Louise Schack Elholm. Så er næste skridt jo bare at fremsætte det i Folketinget.
Og så kunne man passende samtidig se på begrebet maksimalpriser. Det er er ikke optimalt for lånemulighederne, at den enkelte andelsboligforening på årets generalforsamling kan vedtage en øvre pris for boligen, uagtet at den måske har en højere handelsværdi. Eller at princippet for ejendomsværdiansættelsen afgør, hvor stor gælden er.

Viser 0 af 2 kommentarer