Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Det mener politikerne om andelsboligen anno 2019

Danskerne skal til stemmeurnerne den 5. juni 2019. Vi har derfor valgt at tage temperaturen blandt vores 9 boligordførere. Vi har spurgt dem, hvad de mener om andelsboligen som boform, og hvilke udfordringer de ser, at andelsboligen står over for i fremtiden. Nogle boligordførere holder strengt på, at andelsboligen som boform ikke bør være overladt til det frie marked, mens andre gerne så, at forbuddet mod at omdanne andelsboliger til ejerboliger blev afviklet.

Læs med her, og se hvilken holdning de forskellige parti har til andelsboligmarkedet.

Carsten Kissmeyer

Venstre
Carsten Kissmeyer, Venstre

Hvad synes dit parti om andelsboligen som boform?
Jeg kender en hel del andelsboligforeninger som faktisk fungerer udmærket. Dét man kan sige, at andelsboliger blandt andet er lykkedes med, det er at lave oldekoller samt at få folk til, i nogle andelsboligselskaber, at indgå i et fællesskab, som kan være konstruktivt.

Men jeg har også kendskab til de andelsboliger, som er nødlidende af den ene eller anden årsag, og hvor folk har ladet sig lokke af en billig husleje, og ikke har kunne gennemskue, hvad den langsigtede konsekvens var, og det er uheldigt. Men alt i alt tænker jeg, at det er en af de boformer, som har vist sig levedygtig.

Hvilke udfordringer mener du, at andelsboligmarkedet står over for i fremtiden?
Jeg tror primært, at det er de andelsboligforeninger, som ikke har en sund økonomi, der står over for udfordringer. Og måske kan andelsboligmarkedet og omsætninger i andelsboliger været hæmmet af, at folk er bange. Der kan jo være nogen, som tænker, hvordan de gennemskuer om økonomien i en andelsboligforening er sund eller ikke sund. Det kan være en udfordring for omsætteligheden på det marked af eksisterende andelsboliger.


Roger Matthiesen

Alternativet
Roger Courage Matthisen, Alternativet

Hvad synes dit parti om andelsboligen som boform?
Hele vores politiske tænkning er, at vi vil revitalisere fælles ejerformer og investeringer. Det gælder også inden for bolig. Jeg bor i andelsbolig, og har gjort det i 13 år og er begejstreret for boligformen. Men jeg er også bekymret for den udvikling, der har været med valuarvurderinger, og synes vi er kommet væk fra den originale tanke om at skabe nogle billige boliger.

Hvilke udfordringer mener du, at andelsboligmarkedet står over for i fremtiden?
For os handler det om at skabe nogle stabile rammer og at snakke om andelsboligen som tanke og som konstruktion. Den er nemlig meget mere solidarisk end den er blevet gjort til på det sidste. Vi er kommet til at tænke for meget i profit, og hvad vi kan tjene, og på den måde går vi ind på nogle markedsvilkår og mekanismer. Det mener jeg ikke andelstanken rummer, den er meget mere fælleskabsorienteret. Vi skal have de tankesæt tilbage i befolkningen og hos andelsboligejeren.


Søren Egge

Enhedslisten
Søren Egge Rasmussen, Enhedslisten

Hvad synes dit parti om andelsboligen som boform?
Jeg synes, at det at vi har boformer, hvor der er gode muligheder for et fællesskab er godt. Det kan være udearealer og fælleshuse samt det at træffe nogle beslutninger i fællesskab. Det fælleskab skal man måske være dygtigere til at definere, værne om og udvikle. Det er i fællesskabet, at andelsboligen har en berettigelse og en fremtid.

Hvilke udfordringer mener du, at andelsboligmarkedet står over for i fremtiden?
Udfordringen er at sikre, at man adskiller andelsboligen fra ejerboligen, og at andelsboligen er til at opnå for almindelige mennesker. Derudover skal man vælge en andelsbolig til, fordi der er en højere grad af fællesskab.

Jeg synes, at der er brug for en større åbenhed omkring ventelister i andelsboligforeninger. Det kunne der for eksempel komme ved hjælp af regler i den enkelte andelsboligforening. Her kunne man give den enkelte en rettighed til at stå på en liste samt, at listen skal være offentlig tilgængelig for andelsboligens medlemmer.


Kirsten Normann Andersen

Socialistisk Folkeparti
Kirsten Normann Andersen, Socialistisk Folkeparti

Hvad synes dit parti om andelsboligen som boform?
Andelsboligen er et rigtig godt alternativ til både ejer- og lejeboliger. Jeg har selv været andelsboligejer og boet i en andelsbolig i en periode i mit liv, hvor jeg havde brug for at have stor indflydelse på, hvordan jeg boede og samtidig ikke havde råd til at være boligejer. Jeg var meget glad for det og boede i en sund andelsboligforening. Vi sørgede for, at priserne blev holdt på et niveau, hvor man kunne erhverve dem. Det betød også, at man ikke tjente mange penge på dem.

Hvilke udfordringer mener du, at andelsboligmarkedet står over for i fremtiden?
Jeg tror, at udfordringen er, at andelsboligen har været genstand for al for meget spekulation, da mange har tænkt, at de kunne komme til at eje deres bolig på lidt alternative måder. Jeg tror, der er gevinst i at sikre boligformen, som et godt tillidsvækkende alternativ til ejer- og lejeboligen. Med en andelsbolig har du nemlig selv større indflydelse på, hvordan din bolig skal udvikle sig.


Anders Johansson

Konservative
Anders Johansson, Det Konservative Folkeparti

Hvad synes dit parti om andelsboligen som boform?
Jeg synes, det er vigtigt, at danskerne har forskellige muligheder for at vælge den boform, som de ønsker at bo i, men også at organisere sig i den boform, de har valgt. Det giver en andelsboligforening mulighed for. Det er en vigtig rolle for mange danskere, at de kan være med til at organisere sig i en andelsboligforening og være en del af fælleskabet samt have indflydelse på, hvordan foreningen drives. En andelsbolig kan også være en lettere adgang til boligmarkedet end en ejerbolig. Og er en god hybrid mellem at eje og leje.

Hvilke udfordringer mener du, at andelsboligmarkedet står over for i fremtiden?
I og med at vi har skærpet reglerne i forhold til finansiering, når man ønsker at købe en andelsbolig, så bliver der stillet større krav til, hvordan man finansierer sig, når man etablerer en ny forening. Det vil selvfølgelig være en udfordring, men det er gjort for at sikre, at foreningerne ikke havner i den situation, som mange andelsboligforeninger var i efter finanskrisen, hvor de ikke var robuste nok.

Vi skal også passe på, at vi ikke gør det for vanskeligt, da andelsboligforeninger jo består af frivillige bestyrelser. De skal ikke rammes af en mur af bureaukrati og regler.


Rasmus Helveg Petersen

Radikale Venstre
Rasmus Helveg Petersen, Radikale Venstre

Hvad synes dit parti om andelsboligen som boform?
Jeg synes godt om andelsboligen, og bor selv i en på 19. år. Andelsboligen giver mulighed for et aktivt medborgerskab og deltagelse i det fællesskab, der ligger i andelsboformen. Det synes jeg har en større værdi, end bare det at folk har et godt sted at bo, fordi det skaber engagement, ejerskab og fællesskab. Det synes jeg er en samfundsværdi, vi skal passe på. Demokrati er meget mere end bare at gå ned og stemme til et valg for mig. Det handler om at være en aktiv medborger, og det synes jeg andelstanken er et rigtig godt eksempel på.

Hvilke udfordringer mener du, at andelsboligmarkedet står over for i fremtiden?
Umiddelbart ser jeg ingen udfordringer. Men det er klart, at vi har haft de her spekulative andelsboligforeninger, som har gældsat sig helt urimeligt og sat andelshaverne i meget svære situationer. Det synes jeg ikke er boligformens fejl, men et misbrug af de tanker, der ligger bag andelsboligforeninger, og de regler der er.


Villum Christensen

Liberal Alliance
Villum Christensen, Liberal Alliance

Hvad synes dit parti om andelsboligen som boform?
Vi synes generelt, at boligmarkedet skal hives ud af den planøkonomiske spændetrøje, og at boligmarkedet skal sættes fri i bred forstand. Det nuværende system giver alt for mange skævvridninger og forhindrer et fornuftigt samspil mellem udbud og efterspørgsel.

Hvilke udfordringer mener du, at andelsboligmarkedet står over for i fremtiden?
I forhold til andelsboliger kan der peges på mange gode og tiltalende elementer – folk må organisere sig som de har lyst, men priskontrollen skal afvikles sammen med forbuddet mod at omdanne andelsboliger til ejerboliger. Vi ønsker ikke at staten skal blande sig i den boligform, man ønsker sig.


Merete Dea Larsen

Dansk Folkeparti
Merete Dea Larsen, Dansk Folkeparti

Hvad synes dit parti om andelsboligen som boform?
Andelsboligen er en vigtig nøgle, fordi den ligger lige mellem at leje og eje, og boformen er en god måde at bo på – specielt for nyopstartede familier der kan eje, men uden at have det fulde ansvar. Andelsboligen er derfor en god middelvej for mange borgere.

Hvilke udfordringer mener du, at andelsboligmarkedet står over for i fremtiden?
Siden jeg blev boligordfører, har jeg set en udvikling, der går i retning af, at samfundet tænker lidt mere egoistisk og i hurtige fortjenester. Det kunne godt gå hen og skade andelsboligen. Hvis det politiske mod begynder at mangle, er der rigtig mange, der ville blive glade, hvis vi ville stille andelsboligen fri og omdanne dem til ejerboliger. Gør vi det, så vil andelsboligtanken uddø.

Du skal ikke købe en andelsbolig for at tjene penge, hvis du vil det, er du et helt forkert sted. Hvis du køber en andelsbolig, skal det være for at sætte dine penge et fornuftig sted og med forventning om, at du får dem ud igen, og ikke med forventning om en stor gevinst ved det.


Kaare Dybvad

Socialdemokratiet
Kaare Dybvad Bek, Socialdemokratiet

Hvad synes dit parti om andelsboligen som boform?
Det er en rigtig fin boligform, hvor man har mulighed for at være med i driften af ens bolig, og få en indsigt i driften, men også påvirke den ejendom man bor i. Den mulighed har du ikke ved ejer- eller lejebolig, og derfor er en andelsbolig rigtig positiv.

Hvilke udfordringer mener du, at andelsboligmarkedet står over for i fremtiden?
Vi vil sørge for, at andelsboligerne har en sund økonomi, og at de vilkår vi stiller dem, giver dem mulighed for at drive andelsboligforeningen på den måde som det oprindeligt var tiltænkt. Hvis vi kan finde en løsning, kan vi skabe nogle nye andelsboligforeninger, som er bæredygtige, så vil vi også meget gerne gøre det. Det vigtigste for os er ikke antallet af nye foreninger som bliver stiftet, men mere om de foreninger som bliver stiftet har den nødvendige sammenhæng, og om de er robuste nok.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

2 kommentarer

AvatarBirgit Frimand

Har boet i andelsboligforening i 43 år – den er god og sund og der er ingen ublu prissætning.
Det er en super boform – og det er vigtigt, at den fremmes ved at sørge for, at når en udlej-
nings-ejendom skal sælges, SKAL den tilbydes til beboerne først.
Det skal ikke være muligt for sælger at undgå dette ved fiksfakserier f.eks. ved sælge til 3 nye ejere, der derved kommer til at eje under 50% af ejendommen – og derved undgå at tilbyde
ejendommen til lejerne.

AvatarSv.Falk-Rønne

Det er noget vrøvl at man har mere indflydelse i en andelsboligforening end i en ejerforeningen.I ejerforeningen har man større indflydelse på den totale økonomi end i andelsboligforeningen

Viser 0 af 2 kommentarer