Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Overborgmesterkandidater svar

På foranledning af Sørens Pinds forslag, stillede vi i forrige nyhedsbrev spørgsmålet; Vil du sælge din andelslejlighed som ejer, hvis du fik muligheden? Af besvarelsen ville 73% sælge, mens 27% svarede nej. Undersøgelsen er ikke empiri, men giver dog en indikation af andelstanken i Danmark anno 2005. Andelsportal.dk har bedt Klaus Bondam, Søren Pind, Ritt Bjerregaard om en kommentar til forslaget og tallene;

Klaus Bondams svar til Andelsportal.dk:

Ud fra andelsportalens undersøgelse kunne man umiddelbart være hurtig og konkludere at andelstanken ikke lever i bedste velgående ja nærmest er afgået ved en pludselig død – men det tror jeg nu ikke. De her procent-satser betyder ikke, at vi skal skrotte andelsboliger, men tallene viser derimod at andelshaverne er nogle af dem, der føler sig pressede på boligmarkedet – kørt ud på et sidespor i forhold til prisernes himmelflugt på ejerboligmarkedet – og for at komme ind på det opskruede marked er de villige til at give køb på de oprindelige noble tanker om andele.

København skal være en by for alle, ikke bare for den pengestærke del af befolkningen. Derfor er Andelsboligformen vigtig for København. Der skal være boliger i København, der kan betales med en lav – og mellemindkomst. Og det sikrer andelsboligen. Jeg mener, at vi skal gå en anden vej end Søren Pind og hans idéer om at kunne sælge andele.

Vi skal bygge 50.000 nye boliger inden år 2020 for at skabe et loft over boligprisernes himmelflugt. Det vil for alvor give et større udbud. En omlægning af andelsforeningerne til ejerforeninger vil ikke stimulere det enorme boligbehov. For Pind glemmer at stille spørgsmålet, hvor vil alle andelshaverne flytte hen, hvis de fik mulighed for at sælge deres andelsbolig som en dyr ejerlejlighed? Meget mere byggeri er den mest effektive måde at udvide boligmassen på.

Jeg vil også arbejde for at sikre et medejerskab til boligerne. Jeg tror, at folk sætter større pris på deres bolig og dens omgivelser, hvis de har en form for medejerskab. Se bare hvilke løft det har ført til i flere kvarterer i København efter at Københavns Kommune afhændede en del boliger til lejerne. Jeg bor selv i sådant et byggeri, der blev overdraget som andelsboliger til de daværende lejere. Det har givet et enormt løft; vel og mærke med de samme beboere som dengang.

Når alt dette er sagt, så er et stærkt pres på Folketinget nødvendigt, når det handler om en revision af boliglovgivningen. Det kunne være, at helt nye hybrider i ejerformer kunne være en del af løsningen.

Med venlig hilsen
Klaus Bondam

———————————————–

Søren Pind udtaler sig til Andelsportal.dk

Andelsportal.dk blev ringet op af Søren Pind, som ikke helt uventet var tilfreds med resultatet af vores undersøgelse. “Det overrasker mig ikke, at et flertal af andelshaverne gerne vil have mulighed for at sælge deres andel som ejer”, fortæller Søren Pind og fortsætter “Det er jo den eneste mulighed andelshavere har for at komme ind på ejerboligmarkedet, hvis de f.eks. vil sælge deres store andelslejlighed og købe en mindre ejerlejlighed eller omvendt”.

Han er fremkommet med forslaget, da han gennem de senere år fik flere og flere henvendelser fra entreprenører, som ikke kunne sælge deres nyopførte andelslejligheder. Denne problematik vendte Søren Pind med sin forvaltning og fik svaret; “Hvis du virkelig vil gøre noget, skal du liberalisere hele andelsboligområdet” fortæller Søren Pind og fortsætter “og det var jo musik i mine øre, da en liberalisering vil være til glæde for alle”.

Ifølge Søren Pind ligger der skjulte værdier i størrelsesorden kr. 150 milliarder i danske andelsboligforeninger og hvis forslaget bliver vedtaget vil staten få et engangsbeløb på kr. 50 milliarder, da købsretten vil udløse en afgift på 30% af fortjenesten. Derudover vil staten tjene op imod kr. 1 milliard årligt på ekstra ejerdomsværdiskat.

Af ideologiske årsager vil ikke alle andelshavere sælge deres andel som ejer og det er helt fint med Søren Pind “Det er naturligvis helt i orden, at andelshavere ikke vil sælge af ideologiske årsager. Men i modsætning til i dag, får de mulighed for at sælge og kan selv tage stilling”.

“Forslaget vil give hele andelsmarkedet en tiltrængt gennemsigtighed, fjerne hemmelige ventelister og ikke mindst komme de sorte penge til livs. Hvis Københavns ca. 120.000 andelslejligheder eksempelvis frigøres, vil det skabe en dynamik på ejendomsmarkedet, der vil få Ritt Bjerregaards forslag om 5000 nye boliger til kr. 5000 om måneden til at syne hen i det rene ingenting” udtaler Søren Pind og slutter af “I øvrigt har vi bygget rigtig meget de sidste 8 år. Der er blevet opført 8000 nye boliger i København og de næste 4 år er der yderligere 11.500 boliger i pibelinen”.

———————————————–

Ritt Bjerregaards svar til Andelsportal.dk:

Andelsboligformen har i mange år været en fortrinlig boligform, der har fyldt et hul mellem ejer- og lejeboligen, hvor beboerne selv har kunnet bestemme serviceniveau og renoveringer. De seneste års udvikling viser imidlertid, at der nok er et behov for, at man på Christiansborg ser mere grundlæggende på reglerne for andelsboligforeningerne. Men det er et landspolitisk spørgsmål, ikke et københavnsk. Lige nu og her har vi imidlertid ikke i København brug for, at der kommer flere dyre boliger i København, selvom enhver jo selvfølgelig sagtens kan forstå, at også andelsboligtagerne gerne vil have del i værdistigningerne. Men det var ikke de vilkår, de oprindeligt kunne overtage deres bolig på.