Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Oppositionen vil revurdere oplysningsskemaet

De nye regler om nøgleoplysningsskemaet til andelsboligforeninger er blevet upopulære blandt flere andelsboligforeninger. Ifølge boligadvokater formår oplysningsskemaet desuden ikke at give et reelt billede af andelsboligforeningers økonomi. Som følge af dette opfordrer Venstres boligordfører Louise Schack Elholm nu til, at der skal ske noget på området

Problematisk skema

Den 1. januar i år trådte det nye oplysningsskema til andelsboligforeninger i kraft. Oplysningsskemaet blev indført for, at det skulle være nemmere for købere at få overblik over foreningernes økonomi, hvorfor skemaerne indeholder en række nøgleoplysninger om foreningen. Det har dog vist sig at være både dyrere og meget mere besværligt end forventet for foreningerne at udfylde skemaet. Mange foreninger mener simpelthen, at det er for svært. Det har desuden vist sig, at oplysningsskemaet i flere henseender, også er utilstrækkeligt for de potentielle købere, der ønsker at kende foreningernes økonomiske situation.

Oplysningsskemaet virker modsat intentionen

I bekendtgørelsen fra Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter om oplysningsskemaet fra december 2013, udtalte minister Carsten Hansen, at skemaet havde til formål at gøre det nemmere for købere at overskue foreningers økonomi. Som det ser ud i dag har skemaet desværre haft den stik modsatte effekt. Både for foreningerne og de potentielle købere. Oplysningsskemaet er ifølge en rundspørge afBolius forvirrende for både andelsforeninger, boligadvokater og ejendomsadministratorer.

Et af problemerne er, at det er svært for en stor gruppe andelsboligforeninger at udfylde regnskabsoplysningerne, fordi foreningerne har forskudte regnskabsår. Det er der ikke taget hensyn til i oplysningsskemaet, der tager udgangspunkt i almindelige regnskabsår – dermed kan der være stor forskel på de reelle regnskabstal i foreninger, og de oplysninger de opgiver i skemaet.

Af andre problemer kan nævnes, at de beregninger af foreningens friværdi som skemaet beder om er ubrugelige, fordi der er flere forskellige måder at regne friværdien ud på, og det er ikke specificeret, hvilken metode der skal benyttes

Venstre vil revurdere oplysningsskemaet

Nu er der dog tegn på, at der fra politisk hold findes ønske om at ændre på lovgivningen om oplysningsskemaet. Venstres boligordfører Louise Schack Elholm udtaler sig til Andelsbolig Nyt om problematikken:

De nye nøgleoplysningsskemaer, som er blevet implementeret af den nuværende regering bør revurderes. De er tidskrævende, og der er uforholdsmæssigt meget bureaukrati forbundet med dem.

Dermed er der mulighed for, at oplysningsskemaet atter kommer på dagsordenen inde på Christiansborg.