Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Nye køkkentårne?

Nye køkkentårne kan give jeres ejendom et løft

Mange ældre beboelsesejendomme døjer stadig med fælles eller meget små toiletter og køkkener. Derfor blev det besluttet, at Bygge- og Boligstyrelsen i samarbejdet med nogle udvalgte arkitekter og ingeniører, skulle gennemføre en række byggeprojekter med nye køkkener og badeværelser bygget i tårne. Projekterne blev opført i København, Århus, Esbjerg, Køge og Roskilde, som en del af byfornyelse.

Byggeprojekterne gik ud på at opføre et bad/køkkentårn udenpå den oprindelige bygning, hvorved beboerne fik et nyt badeværelse og større køkken med fransk altan ud mod gården. Udover de naturlige fordele for andelshaveren, fik bygningen et arkitektonisk løft, hvilket gjorde den mere attraktiv. En sådan løsning kunne naturligvis ikke løftes fra den ene dag til den anden, og kræver derfor en hel del forberedelse. Blandt andet skulle beboerne genhuses i byggeperioden.

Arkitektgruppen DB-80 var med til at realisere et af projekterne ved at opføre et bad/køkkentårn udenpå den oprindelige bygning hos en andelsboligforening på Helgenæsgade i Århus. Tilbygningen blev til ved at rive den eksisterende køkkentrappe ned og bygge et køkkentårn, som gav lejlighederne ekstra 5 m² til rådighed. Den ekstra plads gjorde, at hver enkelt lejlighed fik et helt nyt toilet med bad samt et større, lysere og bedre indrettet køkken med spiseplads samt fransk altan. En ny køkkentrappe blev opført, fordi der af brandmæssige årsager ikke kunne etableres adgang til kælder og gård via hovedtrappen.

Teknisk løsning

Tilbygningen blev udført med en bærende konstruktion i stål, træbjælkelag og lukning med glaspartier og pladebeklædning. De nye badeværelser blev udført med let væg- og gulvkonstruktion på træbjælkelag. Den nye køkkentrappe blev udført i stål og samtidig blev den eksisterende bygning renoveret med nyt tag, facader og hovedtrapper.

Byggeproces

De 10 to-værelses lejligheder blev udvidet fra 50 m² til 55 m² ved en ny bærende konstruktion udført som stålramme for hver etage, fremstillet på værksted, og sammensvejset med søjler på stedet. Det øvrige arbejder blev udført på stedet, dels fra stillads, dels fra hovedtrappe. Beboerne blev genhuset i ombygningsperioden, som tog ca. 6 måneder.

Arkitektgruppen DB-80

Arkitektgruppen DB-80 er et snart 25 år gammelt firma beliggende i Århus. Vi har løst opgaver med restaurering af fredede og bevaringsværdige bygninger samt renovering, ombygning og modernisering af ældre utidssvarende ejendomme for mange andelsboligforeninger. De fleste opgaver og forsøg er udført med støtte efter de skiftende byfornyelseslove. Formålet var dels at skabe plads til etablering af baderum og tidssvarende køkkener uden at reducere antallet af lejligheder, dels at gøre disse tilbygninger støtteberettigede.

To andelsboligforeninger med stærkt nedslidte og utidssvarende ejendomme stillede deres ejendomme til rådighed for et af forsøgene. Dette faldt meget tilfredsstillende ud for alle parter og de mindre tilbygninger blev støtteberettigede.

Efter udarbejdelse af Kommuneatlas er der i de senere år kommet fokus på korrekt istandsættelse af bevaringsværdige ejendomme i kategori 1-4. Vi har varetaget disse opgaver med støtte fra Bygningsforbedringsudvalgene. I denne sammenhæng, som ofte indebærer udskiftning af taget, har vi stået for indretning af nye tagboliger efter at mulighederne herfor blev attraktive.

Hvad kan vi tilbyde ?

En totalrådgivning fra de første idéer til aflevering af et nøglefærdigt projekt herunder:
· Gennemgang af ejendommen og vurdering af tilstand
· Udarbejdelse af skitse- eller istandsættelsesforslag med tilhørende økonomisk overslag og huslejeberegning
· Hovedprojektering med projektbeskrivelse
· Erhvervelse af støttetilsagn og myndighedsgodkendelser
· Indhentning af faste priser ved licitation
· Fremskaffelse af tilbud på byggelån og realkreditlån
· Byggestyring
· Aflevering og hjemtagelse af lån
· Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplan

Samarbejdspartnere:
· Ingeniør
· En kreds af håndværksmestre
· Flere banker
· Flere kreditforeninger
· Advokat

Ombygning og renovering af ældre ejendomme med alle dets facetter er således
blevet et hovedarbejdsområde, som vi mener at besidde indsigt og erfaring med.

Hvis jeres forening derfor overvejer en større ombygning eller renovering herunder istandsættelser af køkkener og badeværelser i en tilbygning, er I velkommen til at kontakte DB-80 på telefon 8612 6800.

Inforeklame om tilbygning af køkkentårne i samarbejdet med Arkitektgruppen DB-80 ApS.