Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Ny lov mod sorte penge

En ny lov (L 117) er blevet vedtaget i folketinget den 24. maj og omhandler bl.a. oplysningspligt m.v. ved salg af andele i andelsboligforeninger under stiftelse. Derudover lukker loven åbner op for muligheden for at straffe den sælger, som tager en overpris for andelen.

Formålet med loven er at skabe et mere velfungerende marked for andelsboliger. Dette gøres ved at sikre købere af andele i andelsboligforeninger under stiftelse fyldestgørende oplysninger om de økonomiske konsekvenser af købet, ligesom køberne sikres fortrydelsesret. Det er hensigten, at køberne af andele i andelsboligforeninger under stiftelse på de nævnte områder får en lige så god retsstilling, som købere af ejerboliger har. Loven åbner endvidere mulighed for at straffe den sælger af en andelsbolig, som tager en overpris for andelen. Herved imødegås problemerne vedrørende penge under bordet ved salg af andelsboliger.

Læs hele lov L 117 hér: Loven