Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

NaboSKAB dit naboskab

Naboskab er et diffust begreb. Foreningen Naboskab har taget udtrykket bogstaveligt og opsat et fysisk skab for boligforeningers medlemmer for at styrke naboskabet og miljøet gennem deling af udstyr og fysiske genstande.

Som naboer vi dele

Naboskab blev stiftet i 2014 med deling og fællesskab som essensen i konceptet. Projektleder og medstifter af Naboskab, Kristoffer Ravnbøl, fortæller:

„Naboskabs omdrejningspunkt er at styrke deling og fællesskab mellem mennesker. Den ene del af konceptet består i et fysisk naboskab, der indeholder ressourcer og udstyr, som deles af foreningens andelshavere. Den anden del består i at støtte den sociale indsats og det lokale fællesskab i foreningen, så beboerne får et forhold til hinanden. Skabet kan indeholde alt fra boremaskiner og håndværkerudstyr til ismaskiner og udendørs familiespil.“

Skabet lægger derfor op til sociale aktiviteter, der bringer folk sammen, og praktisk udstyr, der kan være til hjælp i medlemmernes boliger. Samtidig sparer andelshaveren også penge, frigør plads i boligen og bidrager til et grønnere miljø på grund af deletankegangen.

Hvad motiverer andelshavere til at dele?

  • 1. Fællesskabet
  • 2. Adgang til ting
  • 3. Miljøbevidsthed
  • 4. Mere plads i sin egen bolig
  • 5. Økonomi
    *Ifølge Naboskabs brugerundersøgelser.

Tilpassede skabe

Ti naboskabe er lige blevet sat op i Københavnsområdet, og indholdet er tilpasset de enkelte andelsboligforeningers behov. Den ene forening har måske et fællesrum med et bordtennisbord, hvorfor bordtennisudstyr er passende i naboskabet. Den anden forening har måske et hobbyrum, hvor relevant værktøj dertil er mere passende.

Naboskab-bagmændene servicerer skabet efter dialog med andelsboligforeningens bestyrelse, og hvis udstyr fra skabet går i stykker, reparerer Naboskab dem. Naboskabene kommer samtidigt med et låsesystem, hvor en nøglebrik eller smartphone kan åbne det. Når man låner fra skabet, skrives det på en seddel derinde, så alle ved, hvornår hvad er udlånt. Der er altså tillid til brugerne af skabet om at levere det lånte tilbage inden for et overkommeligt tidsrum – og i samme stand som ved udlån.

Skab styrker naboskabet

Generelt vil andelshavere gerne gøre en aktiv indsats for fællesskabet. Et naboskab er blot ét tiltag, der kan bringe beboerne tættere sammen, ligesom det kan hjælpe tilflyttere ind i fællesskabet.

„I dag flytter mange unge i andelsboligforeninger i Københavnsområdet, og vores brugerundersøgelser viser, at de generelt er meget interesserede i deleøkonomi og deling af ressourcer. Samtidigt er de dog også i mindre omfang med i fællesskabet, selvom de gerne vil deltage. Her er et naboskab ideelt til at nedbryde barrieren; det kan medvirke til at integrere den unge tilflytter i foreningen,“ udtaler Kristoffer Ravnbøl.
Naboskab ser således sig selv som en slags udvidet social vicevært, der gør hverdagen bedre og lettere for andelshavere og deres boligprojekter.

Naboskab
Her ses de to ildsjæle og stiftere af Naboskab, Hanne Hjorth Jensen og Kristoffer Ravnbøl.

Læs mere om Naboskab på www.nabo-skab.dk eller kontakt dem på info@nabo-skab.dk

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *