Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Kloak og faldstammer

Dårligt vedligeholdte rør kan blive en dyr historie

Hvis man vil undgå akutte skader på sine faldstammer og kloakledninger i jorden, er det en god idé, at få lavet en fornyelsesplan. Herved får man synliggjort omfanget af eventuelle skader, og kan nå at udbedre dem før de for alvor kan blive dyre i forbindelse med følgeskader.

Vedligeholdelsen af faldstammer og kloakledninger i den private del af ledningssystemet lader i almindelighed en del tilbage at ønske, og når man før eller siden opdager hvor galt det måske står til, bliver man i reglen slemt overrasket fortæller Morten Andersen fra Aarsleff Rørteknik, som Andelsportal.dk har talt med.

Han betragter tilstanden i de private kloakledninger som – i bedste fald – værende på niveau med tilstanden hos offentlige virksomheder og institutioner – og ofte værre. “Konsekvenserne af et dårligt vedligeholdt ledningsnet er dels af miljømæssig karakter, hvilket blandt andet viser sig i form af udsivning af forurenet vand til undergrunden. Dels kan det ende med at blive en særdeles dyr historie, når man skal udføre dyre og store udgravningsarbejder i forbindelse med reparationerne”, slutter Morten Andersen fra Aarsleff Rørteknik.