Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Hver 5. andelsbolig sælges med tabt fortjeneste

Andelsbutikkens salgstal fra det seneste kvartal, viser at hver 5. andelsbolig sælges til maksimalprisen. Det betyder at der er stor sandsynlighed for at hver 5. andelsboligsælger går glip af en mulig fortjeneste, nemlig forskellen mellem maksimalprisen og en eventuelt højere markedspris.

Handelspriserne på andelsboliger har været stigende i den senere tid, og Andelsbutikken skønner at priserne er steget 5-10 % de seneste 12 måneder. Prisstigningerne er bl.a. drevet af et vigende udbud af ejerlejligheder og en relativ lav bankrente.

Risiko for at blive stavnsbundet

Når handelspriserne stiger, og ejendomsvurderingerne forbliver uændrede, bevæger handelspriserne sig tættere imod maksimalprisen. Hvis denne tendens fortsætter, risikerer man at genoplive tilstande med penge under bordet og lange ventelister, fordi køberne er villige til at betale mere end maksimalprisen. Langt mere hensigtsmæssigt er det, når andelsboliger handles under maksimalprisen. Herved opnår sælger en garanti for at have opnået den højeste pris, nemlig markedsprisen.

Mange andelshavere opfatter det som et godt tegn, når deres andelsbolig sælges til maksimalprisen.  Men ud fra et samfundsmæssigt synspunkt er det ikke sådan det forholder sig. Hvis maksimalprisen ligger under markedsprisen, er der risiko for at andelshaveren bliver stavnsbundet til boligen. Det skyldes at andelshaverens overskud ved salg bliver relativt lavere, hvilket gør det relativt dyrere at købe en anden bolig. Dette kan bevirke nedsat mobilitet i samfundet og såkaldt geografisk arbejdsløshed.

Sæt andelskronen op

Derudover går samfundet glip af muligheden for at andelshaverne kan belåne en relativ højere friværdi i andelsboligen til f.eks. istandsættelsesarbejder eller forbrug, som begge skaber både vækst og arbejdspladser.

For at undgå problematikken kan der overordnet gøres to ting. Sæt andelskronen op via højere ejendomsvurderinger, eller afskaf maksimalprisbegrænsningen ved lov.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *