Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Høj gæld i andelsboligforening – højere risiko i lånevalg

Realkredit Danmark har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det er gjort ved hjælp af Realkredit Danmarks egne udlånstal til andelsboligforeningerne, da der ikke findes offentlige tilgængelige data på dette område. Det viser sig, at hovedparten af andelsboligforeningerne har en konservativ finansieringsprofil. Mere end halvdelen af andelsboligforeningerne har således hverken afdragsfrihed eller variabel rente tilknyttet deres realkreditlån.

Efterspørgsel på variable lån

Andelsboligforeninger med en relativ høj gældssætning benytter sig i højere grad af variabelt forrentede lån og afdragsfrihed i forhold til foreninger med lav gældssætning. Hvis andelsboligforeningen overhovedet ikke gør brug af afdragsfrie lån eller variabelt forrentet lån, er den gennemsnitlige gæld i forhold til aktiverne i foreningen på mellem 23-28 % alt afhængig af, om vi bruger vores vurdering af foreningens aktiver eller aktiverne i henhold til regnskabet.

Findes der lån med variabel rente i foreningen stiger den gennemsnitlige gældskvote til mellem 45-59 % igen afhængig af vurdering, og har foreningen udelukkende brugt afdragsfrie lån, lyder den gennemsnitlige gældskvote på mellem 50-67 %. Er der både afdragsfrihed og variabelt forrentet lån, er den gennemsnitlige gældskvote på mellem 52-70 %.

Forsigtige finansieringsvalg

Den højere risiko i lånevalget skal formentlig ses i sammenhæng med et fokus på at sikre en lavere månedlig boligafgift end ellers. Trods det er boligafgiften gennemsnitligt set stadig højere i disse foreninger i forhold til foreninger med konservativ finansieringsprofil. Det skal ses i sammenhæng med, at sidstnævnte andelsboligforeninger generelt har en markant lavere gældssætning.

Andelsboligforeningerne har generelt været mere forsigtige i deres finansieringsvalg i 2012, og både variabel rente og afdragsfrihed er gået svagt tilbage i forhold til 2011. Det kommer i kølvandet på nogle år, hvor brugen af variabel rente og afdragsfrihed ellers har været i fremgang. Denne udvikling i låneadfærden minder dermed i høj grad om det, vi har været vidne til på ejerboligmarkedet.

Foreningens lån skal matche ens økonomi og risikoprofil

Vil man som udgangspunkt gerne købe sig ind i en forening med en konservativ finansieringsprofil, vil man gennemsnitligt set kunne forvente at skulle betale et større andelsindskud, da ”friværdien” hos andelsejerne er større her grundet lavere gældsandel. Gennemsnitligt set er maksimalprisen mere end 20 % højere i foreninger, der ikke benytter sig af variabel rente og afdragsfrihed i forhold til foreninger, der har begge disse varianter tilknyttet.

Det siger sig selv, at der er stor underliggende spredning på tværs af dette gennemsnitstal, og man kan eksempelvis sagtens finde kombinationen af lav gældssætning og brug af både afdragsfrihed og variabel rente i andelsboligforeninger.

Overvej lånetype

Brug af variabel forrentet lån og afdragsfrihed er heller ikke nødvendigvis ensbetydende med problematisk økonomi i en andelsboligforening, og disse låntyper bør i princippet blot afspejle de præferencer, som beboerne i andelsboligforeningen har i forhold til den generelle drift, den månedlige boligafgift og værdien af andelsboligen. Det er dog klart, at man som potentiel køber skal gøre sig klart, om disse låntyper og den måde foreningen drives på, er i overensstemmelse med ens egen økonomi og risikoprofil.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *