Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Foreninger kan søge om gratis renovering af gårdhaven

I Københavns Kommune kan man søge om at få kommunen til at betale for renovering af gårdhaven. Derfor har foreninger mulighed for kvit og frit at få en ny gårdhave, hvis de søger om det. Det er dog fortrinsvis udtjente og nedslidte gårdhaver, der har mulighed for en gratis renovering. Læs mere her om, hvordan foreningen kan få en gratis renovering af gårdhaven.

Er foreningens baggård gammel og nedslidt? Savner I at kunne benytte gårdhaven i det sociale liv, fordi faciliteterne er for dårlige? I Københavns Kommune er der faktisk mulighed for at søge om at få renoveret gårdhaven, uden at boligforeninger selv skal betale. Tiltaget, som er en del af Københavns Kommunes byfornyelsesstøtte, betyder, at foreninger har mulighed for at få renoveret gårdhaven gratis modsat almindelig byfornyelse, hvor man maksimalt får dækket op til 50 % af udgifterne.

Ti gårdhaver i København renoveres årligt

Københavns Kommune har som mål at renovere omkring ti gårdhaver i København hvert år. For at blive en af de ti gårdhaver skal man selv ansøge om renoveringen. Blandt de ansøgninger, som kommunen modtager, udvælges de gårdhaver, der skal renoveres på baggrund af, hvor stort behovet er. For at komme i betragtning til at få renoveret gårdhaven gratis, er det en forudsætning, at den eksisterende gårdhave er i utilfredsstillende stand. Det er typisk baggårde, der er i dårlig forfatning, som vil blive prioriteret. Dette indbefatter også baggårde, der er mest udsatte for oversvømmelser ved skybrud. Ifølge Københavns Kommune vil renoveringen ofte være af en hel karrés baggård, og ikke blot de enkelte ejendommes. Da andelsboligforeninger ikke nødvendigvis ejer en hel karré selv men måske kun én ejendom i karréen, kan det derfor være nødvendigt at nå til enighed om renoveringen med de øvrige beboere, for at gårdhaverenoveringen kan finde sted.

Planlægningen og anlæggelse af den nye gårdhave

Hvis karréen får tilkendt gårdhaverenovering, begynder selve dialogen mellem kommune og beboere om, hvordan den kommende gårdhave skal udformes. Det sker blandt andet gennem informationsmøder, hvor kommunen og beboerne i samarbejde med en rådgiver planlægger gårdhaven. Kommunen udvælger en totalrådgiver til at stå for processen. Planlægningsfasen tager ifølge Københavns Kommune typisk omkring et halvt år, hvorefter selve renoveringen kan påbegyndes. Kommunen estimerer, at der går omkring to år fra det første informationsmøde til gårdhaven er færdig.

Hvad betaler kommunen?

Københavns Kommune dækker alle de udgifter, der forekommer i forbindelse med etableringen af den nye gårdhave. Dette inkluderer blandt andet projektering og udarbejdelse af forslag til den nye gårdhave. Derudover betaler Københavns Kommune for både anlægsarbejdet og tilsynet med anlægs-arbejdet. Selve renoveringen kan eksempelvis bestå af nedrivning af gamle skure og plankeværk, anlægning og etablering af den nye gårdhave, samt også ny beplantning og installation af gårdhavebelysning. Desuden vil baggårdsrenoveringen også have som mål at lede så meget regnvand væk fra gården som muligt. Boligerne bliver derved mere modstandsdygtige overfor skybrud. Efter renoveringen er det beboernes eget ansvar at vedligeholde gårdhaven. Kommunen kræver, at der oprettes et gårdlaug, hvis formål at varetage fremtidige vedligeholdelsesopgaver af gårdhaven.


Renovering af gårdhaver i København

  • Ingen ansøgningsfrist. Det kan søges hele året. Bliver foreningen godkendt kommer man på en venteliste. Pt. er der 25 baggårde på venteliste i Københavns Kommune
  • Baggårde tilknyttet nyere boliger kan ikke ansøge, dvs. boliger bygget efter 1960
  • Almene boligforeninger kan ikke ansøge
  • Det vurderes, at 300 baggårde i Københavns Kommune er berettiget til at søge om renoveringen
  • Det er en forudsætning, at man ikke tidligere har fået en baggårdsrenovering af Københavns Kommune
  • Mindst 2/3 af beboere, erhvervsdrivende og ejere skal stemme for den fremtidige gårdhave, når kommunen gennemfører en digital afstemning via E-boks
  • Yderligere information og ansøgningsskema kan findes på Københavns Kommunes hjemmeside på:
  • Skriv en kommentar til artiklen

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *