Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Kan man købe en andelsbolig som forældrekøb?

Det spørgsmål besvarer vi kort og godt i denne FAQ om forældrekøb.

Et forældrekøb af en andelsbolig betyder, at forældrene køber en andelsbolig og dermed bliver andelshavere i andelsboligforeningen. Dog bor de ikke i boligen, men lejer boligen ud til barnet, som bor tidsubegrænset til leje. I de senere år er den omvendte konstruktion blevet mere udbredt. Her køber et barn andelsboligen og lejer boligen ud til forældrene.

Er der tilladt at forældrekøbe en andelsbolig?

Der er ingen lovgivning, som regulerer forældrekøb i andelsboliger, og der er derfor intet forbud mod forældrekøb i Andelsboligforeningsloven. Det er derfor alene foreningens vedtægter, der forhindrer eller muliggør forældrekøb.

En stor del af andelsboligforeningerne i Danmark tillader ikke forældrekøb, af den simple årsag, at de har vedtægter om, at andelshavere i foreningen har bopælspligt. Baggrunden for bopælspligten er, at holdningen i mange foreninger lyder, at hvis andelshaverne ikke er bosat i foreningen, vil en del af det fællesskab, som er grundlæggende i andelstanken gå tabt. Holdningen blandt nogle foreninger er, at hvis det er lejere som bor i foreningen, vil de have en hvis grad af ansvarsfralæggelse og et mindre incitament for at deltage i generalforsamlinger og andre foreningsaktiviteter. 

Ligeledes kan det være en udfordring, at de forældre, der reelt er andelshavere i foreningen, heller ikke vil deltage i generalforsamlinger og arbejdsdage, da de ikke har deres daglige gang i foreningen, og måske slet ikke bor i samme by.

I de senere år har flere foreninger dog åbnet op for muligheden for forældrekøb, og i disse foreninger er der altså ingen vedtægter, som hindrer, at forældre kan købe en andelsbolig til deres børn eller omvendt. 

Hvordan bliver forældrekøb muliggjort i vedtægterne?

Ønsker en andelsboligforening at åbne op for forældrekøb, skal vedtægternes bestemmelse om bopælspligt ændres. Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) har udarbejdet forslag til vedtægtsbestemmelser om forældrekøb, som mange foreninger benytter sig af. Vedtægtsændringerne kan i de fleste tilfælde vedtages på en generalforsamling med det flertal, der kræves for at ændre vedtægterne. 

Forældrefinansiering er også en mulighed

Hvis vedtægterne i andelsboligforeningen ikke tillader forældrekøb eller hvis familien ikke ønsker en konstellation, hvor forældrene køber andelen og lader deres barn leje boligen af dem, er der også mulighed for at en andelsbolig bliver købt med forældrefinansiering. Forældrene låner barnet det fulde beløb til andelslejligheden. Dermed kan barnet købe andelslejligheden og være andelshaver. I stedet for at afdrage til banken afdrager børnene så til forældrene.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *