Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Flere andelsboligforeninger renoverer ejendommen

Selv om flere andelsboligforeninger sidder økonomisk trængt i det, og at krisen fortsat buldrer på boligmarkedet, kaster flere og flere andelsboligforeninger sig over renoveringsopgaver og byggeprojekter af foreningens ejendom. Nye tal viser en pæn vækst.

For alle andelsboligforeninger er det en løbende udfordring at vedligeholde ejendommen med alt fra almindelig ejendomsservice til udskiftning af vinduer og opsætning af altaner. Men under den økonomiske krise har de økonomiske midler ikke altid været til stede i foreningerne, og projekterne er blevet udskudt.

Men nu ser det ud til, at andelsboligforeningerne i stigende grad kaster sig over de mange projekter. Det viser nye tal fra Andelsportal.dk, hvor andelsboligforeninger sender deres arbejdsopgaver i udbud.

Stigning på 20 procent
Siden nytår og frem til august er antallet af byggeopgaver og renoveringsopgaver i andelsboligforeninger steget med 20 procent sammenlignet med samme periode i 2011. Det fremgår af nye tal fra Andelsportal.dk, der de seneste ti år har formidlet bygge- og renoveringsopgaver for landets andelsboligforeninger. Og 20 procent er en ganske pæn stigning, taget i betragtning, at flere andelsboligforeninger kæmper med finansielle udfordringer, og om at få pengene til at slå til.

Læg en vedligeholdelsesplan
At renovere en boligforening er en konstant udfordring for at undgå, at foreningen pludselig står over for uoverskuelige renoveringsprojekter. Derfor lægger mange foreninger en vedligeholdelsesplan, så man holder styr på, at de nødvendige renoveringer bliver gennemført.

I årets første otte måneder er det især vedligeholdelsesplaner og ejendomsservice, som foreningerne har kastet sig over. Og det siger noget om, at foreningerne har et stigende fokus på vedligeholdelse af ejendommen.

Men også opgaver som facaderenoveringer, renoveringer af taget, installering af dørtelefoner, opsætning af altaner og sammenlægning af lejligheder er renoveringsopgaver, som Andelsportal.dk har modtaget mange af i 2012.

Flere energirenoverer
Samtidig har foreningerne et voksende fokus på at energirenovere, hvilket kan spare foreningerne for mange penge. Det gælder for eksempel facadeisoleringsopgaver, tagrenoveringer, lavenergivinduer og opsætning af solceller, som flere foreninger kaster sig over.

Omkring 85 procent af de samlede opgaver stammer fra foreninger i Hovedstaden, hvor de fleste andelsboligforeninger i Danmark er placeret.

Fra 1. januar 2013 åbner regeringen op for en såkaldt energipulje, som blandt andre andelsboligforeninger kan søge økonomiske midler fra til at igangsætte energirenoveringsopgaver. De konkrete detaljer såsom tilskuddets størrelse forhandles på plads i forbindelse med finanslovsforhandlingerne i efteråret.