Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Få en ny facade til din forening

Facaden på en ejendom er foreningens billede udadtil. Det er her, man får et indtryk af foreningen. Derfor er det vigtigt med en velpoleret facade, der ikke kun ser godt ud, men også er med til at vedligeholde ejendommen og spare på varmen.

For alle andelsboligforeninger er det vigtigt, at man har fokus på ejendommens vedligeholdelse. Har man ikke styr på det, kan det medføre store økonomiske omkostninger og en bygning, der står og forfalder.

Derfor bør man som forening lægge en vedligeholdelsesplan, vedtaget af bestyrelsen, der løber en årrække frem. Man går simpelthen foreningen igennem, lægger en plan for, hvornår de forskellige ting skal udskiftes og renoveres. Og her spiller facaden en central rolle, da den blandt andet omhandler udskiftning af vinduer og døre samt en facaderenovering.

Skaber tryghed

En vedligeholdelsesplan skal udformes, så den indeholder alle planlagte arbejdsopgaver i en fastlagt årrække frem i tiden. Undervejs, typisk hvert tredje år, skal planen opdateres, så nye opgaver kan tilføjes og så der eventuelt kan flyttes rundt på de planlagte opgaver. Det kan for eksempel være på grund af hårdt vejr.

Når facaden skal renoveres, er vinduer og døre en vigtig del. Her er det klogt at vælge lavenergivinduer, der kan holde på varmen. Sådanne vinduer giver en markant bedre isolering og et lavere varmetab, og ved at skifte de gamle termoruder ud med nye energiruder, kan din forening opnå en pæn besparelse på varmeregningen.

Det samme gælder dørene i ejendommen, herunder hoveddøren, der gerne skal være tæt, så kulden ikke siver op gennem opgangen og ind i lejligheden.

Maling til facaden

En anden vigtig ting på facaden er en facaderenovering. En facaderenovering er vigtig, da den blandt andet fjerner afskalninger, revner i muren og soklerne. Derudover skal den pudses og males, hvilket også er med til at afværge evt. svamp at komme ind i bygningen. Dels fordi, at malingen er regntæt og diffusionsåben. Dels fordi man undgår, at regnvand kan trænge ind i bygningen. En malet overflade er nem at vedligeholde, og der er flere valgmuligheder inden for farvevalget.

I forbindelse med en facaderenovering kan det også være relevant at få isoleret facaden, hvilket er med til at sænke varmeregningen, og dermed kan din forening spare penge. Og netop varmeregningen kan sænkes markant med nye vinduer, døre og en gennemgribende facaderenovering.

Skal din andelsboligforening have foretaget en facaderenovering, kan I gratis indsende opgaven på Andelsportal.dk, hvorefter I modtager tre uforpligtende tilbud, som I frit kan vælge imellem.