Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Er jeres forening dækket, hvis uheldet er ude?

Falder en person på andelsforeningens isglatte fortov eller fællesvej på et tidspunkt, hvor der burde være gruset, er der erstatningsansvar for foreningen. De enkelte husejeres grundejeransvarsforsikringer dækker nemlig ikke fællesarealer. Det kan derfor anbefales at foreningerne tegner den frivillige erhvervsansvarsforsikring. Denne forsikring betaler for de skader, som foreningen, i forbindelse med dens aktiviteter, kan blive erstatningsansvarlig for.

Har foreningen ingen erhvervsansvarsforsikring, og den bliver erstatningsansvarlig for en skade, kan den tilskadekomne kræve erstatning af foreningen. Hvis foreningen ikke har penge, kan der kræves erstatning af de personer, der juridisk tegner foreningen. Det er vigtigt at fastslå, at det ikke vil være muligt at bruge private ansvarsforsikringer til at betale et sådant erstatningskrav. Ovenstående information har Andelsportal. dk fået ved hjælp af forsikringsselskabet ALKA.

Ophavsretten tilhører Andelsportal.dk. Informationerne må alene anvendes til egen, ikke-kommerciel brug.