Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Engskoven skal have deres sag for Højesteret

En af de mest omtalte swapsager, sagen mellem andelsboligforeningen Engskoven og Jyske Bank, skal nu afgøres i Højesteret. Sagen har været forbi både byretten og landsretten, og procesbevillingsnævnet har nu afgjort at den endelige afgørelse skal findes i højeste domstol.

Andelsboligforeningen Engskoven, som er beliggende i Skødstrup tæt på Aarhus, får nu lov til at prøve sin sag i Højesteret. Dette selvom andelsboligforeningens sag allerede har været forbi både byretten og landsretten.

Det er procesbevillingsnævnet, der har givet Engskoven lov til at anke den dom de fik tilbage i november 2015 i Vestre Landsret. Tilladelsen til at anke dommen er givet på baggrund af, at sagen vurderes til at være principiel og fordi den berører mange mennesker.

Engskoven vs. Jyske Bank

Retssagen mellem Jyske Bank og Engskoven drejer sig om et lån med renteswap. Engskoven havde tegnet et lån med variabel rente, hvor de i banken byttede sig til en fast rente. Desværre kan der opstå negativ værdi på denne form for lån, når renten falder, hvilket har været tilfældet i en længere periode. Derfor er flere andelsboligforeninger, inklusive Engskoven, havnet i så store økonomiske problemer at deres andelsboliger har mistet alt værdi.

Engskoven mente ikke at de var bundet til den renteswapaftale de havde lavet med Jyske bank og derfor gik de rettens vej. Både i Pengeinstitutankenævnet og Viborg Byret har Engskoven har fået medhold i at Jyske Bank ydede en utilstrækkelig rådgivning.

Tid til Højesteret

Da sagen tidligere var for Vestre Landsret, mente landsretten at andelsboligforeningen skulle have reageret hurtigere. Ligeledes mente de, at Engskovens erstatningskrav var for uklare. Sagen kommer nu for Højesteret, der skal tage endeligt stilling til om hvorvidt Jyske Bank har ansvar som rådgiver i sagen, og dermed om aftalen mellem Engskoven og Jyske bank er bindende.

Andelsboligforeningens advokat, Thomas Schioldan Sørensen, udtaler til Berlingske Business: “Vi mener, at aftalen ikke er bindende, således at andelshaverne igen kan råde over andelsbeviser med en egentlig økonomisk værdi”

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *