Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Sådan sparer man elektricitet på fællesarealerne

Elforbruget i etageejendomme består dels af elforbrug i de enkelte boliger, og dels af elforbrug på de fælles arealer. Sidstnævnte er der sjældent fokus på hos de enkelte beboere, skønt der kan opnås betydelige besparelser på elektricitet til fællesarealerne.

Lyskilder

Tidsstyring af lys er populært i mange andelsboligforeninger og med god grund. Lysstyring kan spare en forening for store summer penge og sørge for, at lyset kun er tændt, når der er behov for det.

Der er ydermere betydelige penge at spare, hvis man udskifter lyskilder til mere energibesparende versioner. Eksempelvis har sparepærer og LED-pærer længere levetid end halogen- og glødepærer. Udskiftes eksempelvis halogenpærer med sparepærer vil strømforbruget til belysning være 4-5 gange mindre.

Ventilation og elevatorer

Mange andelsboligforeninger har også store eludgifter til fælles ventilation i kælderrum og vaskerier. Fungerer ventilationsanlægget ikke optimalt, kan det bruge unødvendigt meget elektricitet – det er derfor en god idé også at være opmærksom på andelsboligforeningens ventilationsanlæg.

Elevatorer har en lang levetid og derfor er det vigtigt, at man ved udskiftning og installation af elevatorer sørger for at vælge elevatorer med energimærke A. Har man en ældre elevator bør man være opmærksom på energiforbruget ved belysning, døre og hejs af elevatoren.

Fællesvaskerier sluger elektricitet

Vaskemaskiner i fællesvaskerier er ofte i brug og derfor er det vigtigt, at man er opmærksom på, hvor meget elektricitet de enkelte vaskemaskiner bruger.

En miljøbevidst forbruger vasker ca. 150 kg tøj om året, mens en storforbrugende har 400 kg vasketøj om året. Det forholder sig sådan, at energiforbruget pr. kg tøj er højere ved dellast end ved fuldlast, og derfor er det en god idé, at man sørger for at have vaskemaskiner, der passer til beboernes behov, således at en stor maskine ikke bliver anvendt, fordi den er den eneste mulighed.

I langt de fleste fællesvaskerier bliver tørretumblere hyppigt anvendt. Af denne årsag er det hensigtsmæssigt at man sørger for at have vaskemaskiner med god centrifugering. Elforbruget til en højt centrifugerende maskine er ganske vist højere end til en tørretumbler. Alligevel er det mere energirigtigt med en højtcentrifugerende vaskemaskine, da elforbruget til en tørretumbler bliver lavere når det vaskede tøj er centrifugeret effektivt.

Ydermere kan det anbefales, at man skaber incitament til at tørre vasketøj ude ved at indrette fællesarealer, så der også kan tørres tøj på tørresnore udendørs.

Videncenter for energibesparelser i bygninger har udarbejdet en guide om, hvordan man opnår energibesparelser i etageboliger. Guiden har til formål at give inspiration, råd og vejledning til at nedbringe fælles elforbrug i etageejendomme til boliger. Guiden kan findes på centerets hjemmeside og er nyttig, hvis man vil forsøge at nedbringe andelsboligforeningens energiforbrug.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *