Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Ejendomsservice kan gøre driften af foreningen nemmere

Flere og flere andelsboligforeninger vælger at benytte sig af ejendomsservice, som alternativ til en vicevært. Ejendomsservice kan dække over en bred vifte af de driftsopgaver, som der er i en forening. Læs mere her om, hvad ejendomsservice er og hvorfor det kan være en god idé.

Hvad er ejendomsservice?

Ejendomsservice kan dække over en bred vifte af ydelser, som foreninger kan
’abonnere’ på i forbindelse med den løbende drift af foreningen. Der kan fx tegnes ejendomsserviceaftaler til viceværtopgaver og rengøring af fællesarealer. Men ejendomsservice kan også være en havemand til gården eller generelt tilsyn og vedligeholdelse af foreningens fællesfaciliteter såsom vaskekældre og fyrkældre. Thyge Lisberg Dahlstrøm, direktør for Juvel Ejendomsservice, som udfører ejendomsservice for adskillige andelsboligforeninger, fortæller således: ”Ejendomsservice kan være mange forskellige opgaver. Bl.a. græsslåning, gårdarbejde, viceværttjans, snerydning, trappevask, vinduespudsning, vedligehold af fyrkælder og meget andet – det kommer meget an på, hvilke services foreninger efterspørger. Men de mest hyppige serviceaftaler er på gårdarbejde og trappevask med videre, som andelsboligforeninger ofte ønsker”. Ydelserne som kan tilkøbes igennem ejendomsservice kan altså være meget varierende, og som regel kan andelsboligforeninger næsten altid få service på de opgaver som de ønsker. ”Ejendomsserviceaftaler vil altid være skræddersyede løsninger som foreninger får lavet”, forklarer Thyge Lisberg Dahlstrøm og uddyber: ”Andelsboligforeninger varierer i både størrelse og behov, så sådan er det nødt til at være.”

Hjælp til opgaver, der ellers forsømmes

Ejendomsservice kan vise sig at være en rigtig god idé for nogle foreninger. For den del af driften, som ejendomsservicen kan dække, viser sig ofte at være opgaver, der ellers bliver forsømt. Enten fordi det simpelthen er svært at få frivillige andelshavere i foreningen til at udføre opgaverne, eller fordi man ikke har den nødvendige viden og kompetence til at løse driftsopgaverne korrekt. Men især kan ejendomsservice spare andelshavere for besvær og sure miner andelshavere imellem, mener Thyge Lisberg Dahlstrøm: ”Nogle foreninger vælger at udføre pligterne på skift, fx snerydning. Men med en ejendomsserviceaftale kan man slippe for problemer med at folk ikke udfører det arbejde, de skal gøre, og samtidig slippe for at blive uvenner med naboerne over det.”

Foreninger kan selv vælge hvilke, og hvor mange serviceydelser de ønsker at få – hvilket vil afspejles i prisen, da det naturligvis bliver dyrere jo flere ydelser man køber, og jo hyppigere man ønsker service. Direktør for Juvel Ejendomsservice Thyge Lisberg Dahlstrøm forklarer: ”Prisen på ejendomsservice kan svinge meget, fordi det kommer helt an på, hvad foreningen ønsker. Skal der slås græs hver 14. dag, eller er en gang om ugen? Hvor ofte skal vinduerne pudses? Og hvor mange arbejdstimer tager det at udføre servicen? Det er alt sammen faktorer, der selvfølgelig påvirker prisen på serviceaftalen”. Et præcist estimat af, hvad ejendomsservice koster, er derfor umuligt at give, da det varierer meget fra forening til forening.

Hvilke foreninger bør overveje ejendomsservice?

Alle foreninger der ikke har en aftale om ejendomsservice kan i princippet overveje, om de ønsker at gøre livet i foreningen en smule mindre besværligt. Både små og store foreninger benytter sig af ejendomsservice. Som Thyge Lisberg Dahlstrøm forklarer: ’Vi har serviceaftaler med både andelsboligforeninger med en enkelt opgang, og store foreninger med 16 opgange. Foreningers størrelse spiller ingen rolle i den henseende.” – Og da en lille forening ikke er ligeså dyr at få service på som en stor kan der sagtens være fornuft i at også små foreninger får ejendomsservice. Det er ikke noget, der kun henvender sig til de store andelsboligforeninger, hvor man er mange om at dele udgifterne.