Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Duegården nægter dialogmøde med Nykredit

Sagen om AB Duegården. Andelshaverne i den kriseramte andelsboligforening modtog for nyligt et brev fra Nykredit, der ønskede at lave et dialogmøde med andelshaverne uden om de juridiske rådgivere. Duegården har dog valgt, at det ikke er i deres interesse, og har derfor informeret om at al fremtidig kommunikation mellem sagens parter foregår via advokater. Læs mere her om sagens seneste udvikling.

Nykredit interesseret i dialogmøde

Den årelange retssag mellem andelsboligforeningen AB Duegården på Frederiksberg og Nykredit fortsætter. Seneste udvikling i sagen er, at Nykredit har sendt et brev ud til andelshavere i Duegården, hvor de inviterer til dialogmøde, for at høre nærmere om Duegårdens økonomiske situation. Dog er det kontroversielt, da brevet er blevet sendt udenom AB Duegårdens juridiske rådgivere, på trods af at Duegården og Nykredit befinder sig i en igangværende retssag.

Dialogmødet afvises klart af AB Duegården, der mistænker Nykredit for at forsøge at sabotere foreningens sag, som står foran at skulle for Højesteret. Rådgiver i foreningens kontaktgruppe Lasse Larsen udtaler til Berlingske Tidende, at han mistænker Nykredit for at være ude på at splitte andelshaverne i foreningen, inden sagen kommer for Højesteret. Dette afvises dog af Nykredit, der til Berlingske Tidende fortæller, at de ikke mener et dialogmøde får indflydelse på retssagen. Brevet som Nykredit har sendt ud er underskrevet af afdelingsdirektør Michael Reved, som ifølge Berlingske Tidende i 2008 i en stilling hos Forstædernes Bank fik en påtale for at henvende sig uanmodet til aktionærer, hvilket ikke gør Nykredits alternative henvendelse til AB Duegården mindre kontroversiel. Foreningen har efterfølgende meldt ud på sin hjemmeside, at al kontakt parterne imellem fremover skal foregå mellem advokaterne, hvorfor alt tyder på, at dialogmødet ikke bliver en realitet.

AB Duegården kæmper for retten til at gå konkurs

Den verserende retssag er et udslag af et af de risikable swaplån. AB Duegården har i dag et renteswaplån, hvor de skylder Nykredit omkring 220 millioner kroner. Foreningen har optaget det risikable lån hos Nykredit, men mener ikke, at de på optagelsestidspunktet er blevet vejledt ordentligt af Nykredit. I dag kæmper foreningen for retten til at begære konkurs. Såfremt AB Duegården vinder retssagen mod Nykredit, og får lov til at gå konkurs, mister Nykredit de 220 millioner som renteswap’en udgør, og hvis ejendommen skal sælges med tab risikerer Nykredit også at tabe penge der. Samlet set kan Nykredit tabe op imod 350 millioner kroner, hvis AB Duegården vinder retssagen. For andelshaverne i Duegården har sagen betydet, at deres andele i mange tilfælde er blevet værdiløse på grund af foreningens høje gæld. Sagen mellem de stridende parter har allerede været for retten flere gange. Duegården fik således medhold i Sø- og Handelsretten, der afgjorde, at foreningen skulle have lov at begære konkurs. Nykredit ankede sagen til Østre Landsret, som trak konkursdekretet tilbage. Senest blev det i august 2015 bestemt, at AB Duegården får lov til at bringe sagen for Højesteret.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *