Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Digital indberetning af nøgleoplysninger

I 2013 vedtog Folketinget nye regler for oplysningspligt ved salg af andelsboliger og fra 1. april 2014 blev der åbnet op for det digitale nøgletalsskema, som skal anvendes i forbindelse med salg af andelsbolig.

UPDATE 6.7.2017: Det er nu Erhvervsstyrelsen, der varetager driften af andelsboliginfo.dk.

På hjemmesiden andelsboliginfo.dk, som er udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, kan andelsboligforeninger (eller deres administratorer) indtaste de oplysninger, som de nye regler foreskriver. Det er bestyrelsen i andelsboligforeningen, der er ansvarlige for at indtaste oplysningerne.

Der findes 3 skemaer, som andelsforeninger skal anvende i forbindelse med salg af en andelsbolig:

  • Nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen, som kun skal udfyldes én gang om året og kan anvendes ved flere salg
  • Nøgleoplysningsskema om andelsbolig til salg, som skal udfyldes ved hver gang der er et salg i foreningen.
  • Erklæring om væsentlige ændringer i ”Nøgleoplysningsskema for andelsboligen”, som skal anvendes i de tilfælde, hvor der er sket væsentlige ændringer i ’nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen.

Ansvar for nøgleoplysninger

Kreditinstitutterne har overført oplysninger om foreningens lån direkte til skemaerne.

Andelsboligforeningerne har modtaget enten et brev eller en e-mail med deres log-in oplysninger til hjemmesiden. Har foreningen ikke modtaget noget brev eller en e-mail med log-in oplysninger skal man kontakte ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Det er andelsboligforeningens ansvar at indtaste informationer i nøgleoplysningsskemaets punkt 1-3 og punkt 4 (nøgleoplysning P og R). De oplysninger, som andelsboligforeningen har ansvar for at udfylde kan findes i noterne til foreningens seneste årsregnskab.

Skemaets punkt 4 (nøgleoplysning O, S, T, U) indberettes direkte i systemet af penge- og realkreditinstitutterne. Derfor har andelsboligforeningen heller ikke ansvar for om disse oplysninger er korrekt indtastet.

Sælger af en andelsbolig skal udlevere et såkaldt nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen til den kommende køber. Sælgeren skal anmode foreningen om at få udleveret skemaet. Herefter har foreningen 10 arbejdsdage til at udarbejde skemaet. Skemaet skal derfor udarbejdes af foreningen og det er derfor bestyrelsen, som er ansvarlige for oplysningerne i skemaet.

Genbrug af nøgleoplysningsskemaer

Når først nøgleoplysningsskemaet er udfyldt kan det anvendes ved flere salg, såfremt at det er baseret på det seneste godkendte årsregnskab. I forbindelse med ’genbrug’ af nøgleoplysningsskemaer bør foreningen dog være opmærksomme på, om der er sket ændringer i foreningens forhold, som bør tilføjes i feltet ’Erklæring om væsentlige ændringer i Nøgleoplysningsskema’.

Hjemmesiden andelsboliginfo

Erhvervsstyrelsen har opdateret deres vejledning om årsregnskaber for andelsboligforeninger. I vejledningen indgår et modelregnskab, hvor de nye nøgleoplysninger er indarbejdet. Se erhvervstyrelsens opdaterede vejledning.

Læs mere om de nye regler i artiklen “Nye regler ved salg af andelsboliger

Information om nøgleoplysningsskema for andelsboligforening:
Information om nøgleoplysningsskema ved andel til salg

NB: Nøgleoplysningsskema skal udfyldes på andelsboliginfo.dk

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

5 kommentarer

AvatarKirsten Mogensen

Nøgletalsoplysninger
I min andelsforening har der de seneste to år (2019 og 2020) været anmærkninger/forbehold fra revisor i foreningens Årsrapport til foreningens nøgleoplysninger.
Forbeholdene lyder således i revisionspåtegningens punkt: ”Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen”
”Ledelsen har valgt ikke at få nøgleoplysningsskemaet revideret, hvilket er en afvigelse fra andelsboligloven”
Senere under ”Nøgleoplysninger – ej revideret” skriver revisor:
”Nøgletallene viser centrale dele af foreningens økonomi og er primært udregnet på baggrund af arealer. I foreningen anvendes andelsindskuddene som fordelingsnøgle, og de arealbaserede nøgletal for andelsværdi og boligafgift svarer derfor ikke til de, der konkret gælder for den enkelte andelshaver”.
En andelshaver har forud for den ordinære generalforsamling via mail tilkendegivet, at han ønsker, hvilket jeg og andre har støttet, at bestyrelsen får revideret nøgleoplysningsskemaet, så det er i overensstemmelse med andelsboligloven – Her har han fået følgende svar pr. mail fra bestyrelsesformanden/bestyrelsen:
”Vedr. nøgleoplysningsskema: Det er ikke kotume at revidere nøgleoplysningsskemaet, vi har aldrig gjort det, og revisoren siger god for ikke at gøre det”
På den ordinære generalforsamling forsvarede kassereren det med, at det ville koste 3.000 – 5.000 kr., og at revisoren havde sagt, at mange andre andelsforeninger heller ikke gjorde det.
Jeg havde skriftligt bedt bestyrelsen indbyde revisor til generalforsamlingen, så vi kunne få en forklaring. Det ønskede bestyrelsen ikke med den begrundelse, at det ville koste penge at få revisor med til generalforsamlingen.
På en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, hvor der var andre punkter om uregelmæssigheder i foreningen til debat, blev punktet igen til taget op og drøftet. Bestyrelsen fremførte de samme argumenter som sidst og ville intet foretage sig.
Vi er 20 andele i foreningen og 19 var repræsenteret. Jeg var sammen med andre, der ønskede nøgleoplysningsskemaet bragt i overensstemmelse med andelsboligloven, i mindretal.
Kan man som forening/bestyrelse træffe en sådan beslutning?
NB! Når en andelsbolig sættes til salg, har sælger en udvidet oplysningspligt. Det indebærer, at sælger skal udlevere nøgleoplysningsskemaet til køber inden et salg. Hvad er det værd, hvis det skema, der udleveres, ikke er korrekt.
Med venlig hilsen
Kirsten Mogensen

AvatarLene Thøgersen

Jeg er kasserer i AB Nørresøparken, CVR 30970357 – mangler login-oplysninger, for at kunne vedligeholde foreningens nøgle tals oplysninger.
Ved seneste ordinære generalforsamling 24/2-2015 fik vi ny formand: Roma Brendstrup, jeg fortsætter som eksisterende valgt kasserer. Har påtaget mig opgaven, at forny/revidere foreningens oplysninger, men mangler som nævnt et login – for at kunne foretage dette ! Ser frem til at høre fra Jer – snarest.
Med venlig hilsen
AB Nørresøparken
v/Lene Thøgersen
Skovbakkevej 90A
8800 Viborg
Mail: lenethoergersen@gmail.com
Mobil: 30 50 69 02

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Lene,
Hos andelsportal.dk har vi desværre ikke adgang til din forenings loginoplysninger. Det er ministeriet for by, bolig og landdistrikter, der administrerer indberetningen. Dette foregår på denne side: https://andelsboliginfo.dk/andel/
Loginoplysninger er højst sandsynligt blevet sendt til din forenings digitale postkasse – prøv eventuelt at tjekke denne.
Jeg beklager, at vi ikke kan hjælpe dig.
/Maria -Andelsportal.dk

AvatarA/B Tingparken,

Vi har ikke modtaget brev eller e-mail med log-in oplysninger til hjemmesiden.
Jeg har logget ind med mit kodeord som NemID administrator og udfyldt skemaet og aktiveret send, men jeg har ikke fået kvittering på, at skemaet er sendt.
Med venlig hilsen
A/B Tingparken v/ Leif Meyer

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Leif,
Tak, for din henvendelse. Hvis du har problemer med login osv, så er det Ministeriet for By og Bolig, som du skal rette henvendelse til. Du skal skrive til andelsboliginfo@mbbl.dk eller ringe på telefon 41 71 78 00. Jeg håber at I får løst jeres problem.
/Maria

Viser 0 af 5 kommentarer