Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Derfor er ejendomsservice en god idé

Har jeres forening styr på den kommende vinter og hvad der dertil hører af opgaver og ansvar for jeres beboere? Som forening er det uhyre vigtigt at have en så simpel ting, som snerydning på plads.

I de foreninger hvor man ikke har en rotationsordning mellem beboerne, som udfører snerydningen skal man have et professionelt firma til at varetage opgaven. Hvorfor så det? De fleste foreninger har matrikel nr. ud til et offentligt fortov, og det er som regel foreningens ansvar, at holde fortovet farbar for det gående folk. Hvert år sker der mange ulykker grundet isede fortove, og et brækket lårben eller en hofte kan afstedkomme heftige krav om erstatning.

Ved at indgå en kontrakt med et ejendomsservicefirma sikrer man sig at disse offentlige arealer er ryddet og saltet, samt at flisegangene til og fra cykelkælder, affaldspande og vaskekælder er ufarlige at færdes på. Når så vinteren aftager og foråret nærmer sig, så kan foreningen jo overveje om de har været tilfredse med deres samarbejdspartner, og i positivt fald, så kan aftaler om trappevask, vinduespolering og gårdpasning måske aftales.

I modsat fald kan I jo også opsige aftalen, og så indgå en aftale med et nyt firma, hvor kemien passer, og hvor arbejdet bliver udført som aftalt og hvor kvaliteten lever op til det forventede. Det rigtige valg af ejendomsservicefirma kan være medvirkende til bedre trivsel og miljø på foreningens offentlige arealer, idet der ikke er noget bedre end et pænt og vedligeholdt gårdmiljø, som den enkelte andelshaver værner om og er stolt af.