Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Dårligt købmandskab

Manglende vilje til udlån og for høje renter er konkurrenceforvridende og med til at holde andelsboligmarkedet fastfrosset.
Urimelig forskelsbehandling og høje fundingomkostninger er en stærk medvirkende årsag til at købere af andelsboliger og andelshavere, der ønsker at låne med sikkerhed i andelen, er henvist til lån med renter, der er mange gange højere, end hvad boligejere skal betale for at finansiere deres bolig.

Bankernes dårlige købmandskab

De høje fundingomkostninger – altså prisen for hvad danske pengeinstitutter skal betale  for at låne på de internationale kapitalmarkeder –  er i høj grad et resultat af manglende tillid til den danske finanssektor og dårligt købmandskab i visse pengeinstitutter. Og selv diverse bankpakker har ikke på afgørende vis kunnet nedbringe fundingomkostningerne. Taberne er de danske boligkøbere, der enten skal have finansieret et køb af en andelsbolig eller restfinansieret købet af en ejerbolig.

Konkurrenceforvridende

Den høje udlånsrente er i den grad konkurrenceforvridende i forholdet mellem ejer og andelsboliger og medvirkende årsag til, at sælgere af andelsboliger må nedsætte prisen på andelsboligen. Jo højere finansieringsomkostninger desto dårligere er konkurrenceforholdet, hvilket betyder større prisfald på andelene.

Banker bør bidrage til bedre finansiering

Nu kan der selvfølgelig argumenteres for, at pengeinstitutternes mulighed for at funde billigere er begrænset – da skaden er sket, og det tager tid at genoprette den internationale tillid til den danske banksektor. Men alligevel mener jeg, at de danske pengeinstitutter bør komme i arbejdstøjet og bidrage til bedre finansiering af andelsboliger.

Nogle banker har simpelthen slået bremsen fuldstændig i. Fra en situation for 5-8 år siden, hvor pengeinstitutterne nærmest ukritisk finansierede hvad som helst, oplever flere og flere potentielle andelskøbere, at pengeinstituttet siger nej til udlån. Det er ikke fordi, jeg ønsker at spole tiden tilbage til 2005, men pengeinstitutterne kan også blive for restriktive i deres udlån.

Helt urimelig renteforskel

Samtidig mener jeg, at der er en helt urimelig renteforskel på en boligejers restfinansiering og en andelshavers finansiering med pant i andelen. Ud over at både boligkøberen og andelskøberen skal betale en rente, der er alt for høj på grund af bankernes høje fundingomkostninger, så skal køberen af en andel betale 2-3 procentpoint højere rente end boligejeren, der får restfinansieret sit boligkøb i et pengeinstitut.

Bankerne begrunder forskellen med en svagere pantsikkerhed i andelen end i ejerboligen, men realiteten er, at antallet af tvangsauktioner på andelsboliger er forsvindende lille i forhold til tvangsauktioner på ejerboliger. Og jeg mener derfor, man med rette kan spørge pengeinstitutterne om, hvor store tab de reelt har haft på finansiering af andelsboliger i forhold til tab på ejerboliger? Og om de tab, man har haft, ikke primært skyldes alt for høje udlån og dårligt købmandskab?

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

1 kommentarer

AvatarRené Poulsen

Jeg kan kun tale på vegne af Københavns Andelskasse, og her mener jeg ikke at vi udsætter andelsboligkøbere for en urimelig forskelsbehandling i forhold til ejerboligkøberne. Tværtimod.
For andelsboliglån fra 0-80 % belåning er åop i intervallet 6,08 – 8,03
Og for lån til ejerboliglån fra 0-80 belåning er intervallet i åop 5,72 – 8,03.
Når belåningen kommer over 80 % er intervallet i åop for andelsboliglån 9,79 – 11,52 og for lån til ejerboliglån over 80 % belåning er intervallet 8,99 – 11,52. Om forskellen på 0,36 – 0,80 er urimelig, kan man altid diskutere.
Til gengæld tilbyder vi også en andelsboligfinansiering, hvor renten er fast i et år ad gangen, og åop i øjeblikket starter på 4,68. Denne mulighed giver vi ikke til ejerboligfinansiering. Vi tilbyder også en særlig finansiering til studerende, som vil købe en andelsbolig som de kan bo i under studiet. Det er vores modsvar på forældrekøbte ejerlejligheder, som ikke alle har mulighed for, og som yderst sjældent er en mulighed i andelsboligforeninger.
Men der er forskellige forhold, som gør at pantesikkerheden i en andelsbolig kan være dårligere. Der er f.eks. stadig usikkerhed om muligheden for at indtræde midlertidigt som andelshaver, hvis banken selv byder på andelsboligen på en tvangsauktion. Nogle foreninger har valgt, at ændre deres vedtægter, så det er muligt, men langt de fleste giver endnu ikke denne mulighed, så jeg mener at ”undskyldningen” faktisk er helt reel.

Viser 0 af 1 kommentarer