Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Brandsikring af andelsboligforeningen: Her kan du blive klogere

Et dragespir i flammer satte både følelser og tanker i gang hos mange danskere. Og storbranden i en boligforening i Vanløse for to år siden er også et skræmmende eksempel på, hvor galt det kan gå, når en bygning står i flammer. Brandsikring er igen blevet et højaktuelt emne i landets andelsboligforeninger. Flere søger viden og rådgivning og med rette.

Selvom antallet af brande i boliger er faldende, er der desværre stadig mange brande hvert år. Gennem de seneste 10 år har der i gennemsnit været omkring 4.000-5.000 brande i boliger om året i Danmark. Omkring 2.500 af disse fandt sted i enfamiliehuse, mens 1.800 opstod i etageejendomme. De resterende brande i beboelser sker typisk i udhuse, sommerhuse eller kolonihavehuse. Det skriver Bolius.

Hvem har ansvaret for brandsikkerheden?

En brand kan hurtigt udvikle sig voldsomt og før brandvæsenet når frem, kan den allerede have forårsaget betydelige skader. Samtidig er det uhyre vigtigt, at den bliver opdaget i tide og at bygningen er sikret, så den ikke spreder sig for hurtigt. Dette har ført til, at mange andelsboligforeninger lægger større vægt på brandsikring af deres bygninger.

Men hvor ligger ansvaret for, at bygningen er sikret på bedste vis egentlig? Det spørgsmål får vi hyppigt på Andelsportal.dk.

Svaret er, at det er bygningsejerens ansvar, at en bygnings brandsikkerhed er i orden. I andelsboligforeninger er foreningen ejer, og det er foreningens bestyrelses ansvar at varetage den daglige drift og sikre, at bygningen er forsvarligt vedligeholdt. Og dette ansvar omfatter også brandsikkerheden.

Hvor er brandfaren størst i en andelsboligforening?

Der er flere gennemgående årsager til brande i huse og lejligheder, men rent faktisk er 80 % af dem menneskeskabte. Elektriske apparater, uforsigtighed under madlavning, rygning, brug af ukrudtsbrændere og skorstensbrande topper listen over årsager til brand i boliger. Brandsikring af en andelsboligforening handler derfor både om adfærd og om bygningen.

Brandsikkerhed af tagrum

I den voldsomme brand i Vanløse i marts 2022, hvor en boligforening brændte helt ned og 130 lejligheder gik op i røg, spredte branden sig via ejendommens tag. I kølvandet på dette udgav Social- og Boligstyrelsen en kampagne om brandsikkerhed i tagrum. Her kom de med fem konkrete tips til brandsikkerhed i tagrum. Disse indebærer blandt andet, at der tjekkes for huller eller sprækker i vægge eller gulv, at tagrummet er inddelt i mindre sektioner og at døre og lemme lukker korrekt og slutter tæt. Du kan se alle tips i denne video:

Tekniske installationer i foreningens ejendom

En anden meget hyppig årsag til, at der opstår brande i etageejendomme, er de tekniske installationer. Trappeopgange, elevatorskakte, rørføring og ventilationskanaler er eksempler på de tekniske installationer i foreningen. Brandkamme mellem bygninger, branddøre og brandsikre vægge er også en del af disse installationer. Ofte skal der en professionel rådgiver til at hjælpe en andelsboligforening med at gennemgå disse for potentielle brandfarer.

Hvad indebærer en brandteknisk gennemgang med en rådgiver?

Flere og flere boligforeninger søger hjælp til en brandteknisk gennemgang hos professionelle rådgivere. Hos Gaihede, der har stor erfaring med mange former for rådgivning om vedligeholdelse og renovering af boligforeninger, yder de også rådgivning om brandsikring. Og de kan mærke den øgede efterspørgsel. De hjælper med sparring og rådgivning og foretager brandtekniske gennemgange, hvor følgende bliver tjekket:

  • Etageadskillelser
  • Gennemføringer gennem brandceller/-sektioner
  • Brandkamme/brandkamserstatninger
  • Skunke ved tagboliger
  • Undertag herunder udluftning/ventilering
  • Branddøre og brandvægge (kælder, trapper og loft)
  • Installationer, åbenlyse ulovligheder og mangler
  • Brandisolering af installationer og konstruktioner
  • Opmagasinering i fællesarealer (kælder, trapper, loft og varmecentral)
  • Flugtveje, evakuering og redning

Gratis netværksarrangement om forebyggelse af brand 28. maj 2024

Gaihede afholder et åbent arrangement om forebyggelse af brand for bestyrelser. Til arrangementet deltager enhedschef fra Københavns kommune, Marie Baumann, som stiller skarpt på betydningen af ændringer i bygningsreglementet og boligforeningens ansvar for at forebygge brand i ejendommen. Gaihede fortæller som rådgiver også om, hvad bygningsejere og boligforeninger kan og skal gøre.

Hvornår: Tirsdag d. 28. maj 2024 kl. 16.00 – 18.30

Hvor: GAIHEDE, Trekronergade 126H, 2500 Valby

Tilmelding: kan ske på info@gaihede.dk – senest 17. maj

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *