Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Boliger mod himmelen

Det kan give et økonomisk tilskud til andelsboligforeninger at skabe attraktive tagboliger, hvor det er muligt. De sidst sete inspirationer er hentet i New York, hvor ganske let indrettede tørrelofter og lignende – altså helt rå rum, bruges af trendsætterne til at markere en individuel livsstil
Mulighederne er utallige. Og de er spændende. Det er jo netop heroppe øverst mod himmelen, at man kan lege frit med naturens lys og samtidig gives en oftest utrolig udsigt. Byens tårne virker som pejlemærker ind i dagligdagen, hvor man færdes nede på gaderne, og er man blot en smule heldig, er vandet og skoven i baggrunden.

Men der er mange bindinger, når man indretter sig i en eksisterende tagetage. Det skal gøres teknisk forsvarligt. Bygningen nedenunder må ikke skades. Det nyindrettede skal gives en vis soliditet og et minimum af komfort.

Den erfarne byggemand ved, at det giver problemer med komplicerede konstruktioner hele vejen igennem. Først skal de bærende konstruktioner vurderes. Ofte kan der være svamp, råd eller andre uvelkomne svækkende angreb. Styrkende konstruktioner og efterimprægnering bliver dermed nødvendigt.

Selve tagfladen skal gennemgås nøje, idet der jo ikke senere bliver de samme muligheder for inspektioner og reparationer. Er render kip og udluftninger i orden.

Svære vådrum

Derefter skal der indføres en ny isolering med tilhørende dampspærre og undertag. At bygge sådanne konstruktioner op i eksisterende tage er yderst vanskeligt. Det bliver ikke lettere af, at der skal opbygges et antal nye vindues- og kvistkonstruktioner.

Men det er ikke nok til en ordentlig belysning og udnyttelse af et tagrums muligheder. De nødvendige nye kviste er et studie i sig selv. Samlinger, afvanding, isolering og ventilation af snævre kvist konstruktioner kan give enhver arkitekt, konstruktør og tømrer grå hår i hovedet.
Sikret på tag og fag kan man gå videre til installationerne. Ved nyindretninger stilles der de samme krav til vand- og afløbsinstallationer som ved nybyggeri. Hvis ikke de nye vådrum ligger eksakt over de nedenunder liggende, skal man til at opfinde nye føringsveje. Skjulte afløb er aldrig af det gode, og er de gemt i etageadskillelsen, bliver der lydproblemer i forhold til underboen.
Men dermed er vandproblemerne ikke løst. I langt de fleste tilfælde vil de nye vådrumsgulve og vægge blive opbygget på lette konstruktioner, og her er store muligheder for at gøre fejl.
Der er muligheder blot må man ikke underkende kompleksiteten af den opgave, man går i gang med. Der findes selvfølgelig erfaringer at bygge på. BYG-ERFA har tematiseret sine blade omkring netop rummene mod himmelen.
Se mere på www.byg-erfa.dk.

Kilde: www.Home.dk