Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Bofællesskab med delebiler

I Trekoner lidt uden for Roskilde ligger Munksøgård, som både er ejerforening, andelsboligforening, lejerforening, seniorfælleskab og ungdomsboliger. Lige siden de første flyttede til bofællesskabet har flere af beboerne været del af en delebilforening. I dag, femten år efter delebilforeningen blev etableret har delebilforeningen femten biler og ca. 155 medlemmer. Andelsbolig Nyt har mødt formand for delebilforeningen til en snak om biler, frivillighed og bookingsystemer.

Beboere fra bofællesskabet Munksøgård kan i dag transportere sig miljørigtigt omkring. De kan nemlig melde sig ind i Danmarks billigste delebilsordning, som holder til lige uden for deres hoveddøre.

Flere biler – flere fordele

Munksøgård Delebilforening har eksisteret lige så længe, som der har boet folk i Munksøgård. Ordningen fungerer sådan, at medlemmer af delebilsordningen via en hjemmeside kan booke sig ind på en bil – og vælge biltype og tidsinterval for hvor længe bilen skal lejes. Man kan vælge alt fra en stor bil med anhængertræk til en bilferie med hele familien, eller man kan låne en mindre el-bil til små ærinder i nærområdet. Steen Solvang Jensen er formand for delebilforeningen, og har været det lige siden foreningen blev etableret for 15 år siden. Han forklarer: „Fordelene ved en delebilsordning er, at man får adgang til nye, miljøvenlige biler, hvor man kan vælge mellem flere forskellige typer. 90 procent af alle ture er en enkelt person, der kører rundt i bilen. Alligevel kører de rundt i biler, der er dimensioneret til en hel familie, fordi bilen også skal kunne dække andre behov. Det undgår man med delebilforeningen“.

Munksøgård Delebilforening er drevet ligesom en hver anden forening. Der er en årlig generalforsamling, hvor en bestyrelse vælges, og der er udarbejdet et sæt vedtægter for foreningen. Bestyrelsens opgaver består blandt andet i at oplære nye medlemmer i, hvordan de booker biler på hjemmesiden, og hvordan de bruger nøglebriker til at låse bilen op. Det er også bestyrelsen, der beslutter, hvornår biler skal udskiftes, eller nye skal anskaffes, samt hvilke biler, man skal erhverve i foreningen. Ligeledes er det bestyrelsen, der har stået for det online bookingsystem, som i dag danner rammerne for delebilsordningen. Et optimalt bookingssystem er helt centralt for at delebilforeningen kan fungere, for Munksøgård Delebilsordning har i gennemsnit 20 bookinger af deres 15 biler om dagen. På et år har de altså mere end 7.000 bookinger af bilerne. „Det er jo sådan set en millionomsætning med medlemmer og biler og alle mulige andre ting“, tilføjer Steen.

Befriende ikke at eje en bil selv

Det koster 1.500 kroner at melde sig ind i Munksøgård Delebilforening, og derefter koster det 75 kroner om måneden for et medlem at være med. Når man benytter en bil, betaler man kun for tid og afstand på den enkelte køretur, mens benzin og forsikring er betalt i kontingentet. En boks i bilen udregner, hvor langt man har kørt og udgifterne til køreturen bliver automatisk registreret og kan efterfølgende findes, når man logger ind i bookingsystemet.

Medlemmerne af delebilforeningen er typisk med, fordi de har behov for en fritidsbil til at supplere brug af kollektiv trafik, eller cykel. Andre er med i delebilforeningen, for at have en bil, der fungerer som bil nummer to i deres familie: „Det sjove er, at bilerne ikke kun er booket i løbet af aftenen, om eftermiddagen, eller i weekenderne – de er booket på alle mulige tidspunkter også i løbet af hverdagene“, tilføjer Steen. Bilerne dækker nemlig meget forskellige behov blandt medlemmerne, og bliver brugt til alt fra fridagsærinder, til at køre medlemmer til møder i forbindelse med arbejde. Nogle medlemmer kører derfor op til 20.000 km om året, mens andre blot kører et par hundrede km om året.

„Der er også nogle, der har fremført, at de er med fordi de synes det er en befrielse, at de ikke har en bil selv. Går delebilen i stå, så skal man ikke sørge for at få den på værksted. Skal den til service, så er det heller ikke ens eget ansvar. Det er især enlige kvinder, der synes det er dejligt, at de ikke skal tage stilling til det“, supplerer Steen.

Medlemstilgang kan blive en udfordring

I Munksøgård har man både blandet ejerformer og aldersgrupper. Bofællesskabet består af andelsboliger, ejerboliger og lejeboliger, og der er er også familiegrupper, ungdomsboliger og seniorgrupper. Da de første beboere flyttede ind i deres boliger i Munksøgård, var de ikke kun de første til at flytte ind i bofællesskabet. De var også nogle af de første til at flytte til det geografiske område, som Munksøgård er placeret i. Af samme årsag var delebilsordningen kun for beboere i Munksøgård. Med tiden kom der flere boligbyggerier til området og da delebilsordningen var fire år gammel åbnede man op for at andre også kunne melde sig ind i delebilsordningen: „Dengang var vi fire fem biler og vi kunne ligesom se, at det stagnerede lidt med hvor mange, der var med. Så kunne vi godt tænke os, at det var lidt større, og så åbnede vi sådan set bare op for alle“, forklarer Steen. Da delebilforeningen samtidig var en del af en kampagne med HT, som et fremstød for kombinationen af kollektiv trafik og delebiler, blev medlemstilgangen dog for stor. Foreningen begyndte at få medlemmer fra andre dele af landet: „Vi fik henvendelser fra nogle, der boede inde i København, som måske skulle bruge en bil 5 uger i en sommerferie. Og så tænkte vi: Aargh – det er ikke helt derfor vi er sat i verdenen“. Den store medlemstilgang skyldtes også, at Munksøgård Delebilforening sammen med Lyngby Delebil er landets billigste delebilsordning. For at undgå at fungere som et udlejningsfirma skrumpede delebilforeningen ind igen, og optager i dag kun medlemmer, der ligeom Munksøgård har bopæl i Trekroner-Himmelev området.

På spørgsmålet om, hvilke udfordringer delebilforeningen har, er Steen heller ikke i tvivl om, at et stigende antal medlemmer kan kræve en kapacitet, som de ikke besidder i foreningen. „Vores største udfordring er, at delebilforeningen vokser. Der kan være for stor tilgang af medlemmer i forhold til frivillige kræfter“, fortæller Steen. Da Munksøgård Delebilforening startede havde de 20 medlemmer og 2 biler. I dag har de 15 biler til 155 medlemmer, og som formand lægger Steen i dag i gennemsnit et sted mellem 10-20 timer om ugen i det frivillige foreningsarbejde: „Man skal brænde for det, men man skal heller ikke brænde ud“, tilføjer han.

Bygger på fælles ansvarsfølelse

Delebilstanken er enormt god i en boligforening eller et bofællesskab, fordi man bor mange mennesker på det samme sted, som deles om de samme parkeringspladser. En delebilforening kan derfor både reducere antallet af parkeringspladser, og den kan spare beboerne for høje udgifter til egen bil. Samtidig er en delebilforening hensigtsmæssig i en boligforening, fordi at den fælles ansvarsfølelse beboerne har imellem kan overføres til delebilforeningen. Steen forklarer, hvordan det kan ses i praksis: „Sammenligner man os med et professionelt udlejningsfirma, så kan man se at vi har meget mere transparens eksempelvis i vores bookingsystem. Her kan man se, hvem der har booket bilen med anhængertræk, og høre om de har lyst til at bytte til en anden, hvis de ikke selv skal bruge den. Man kan også se, hvem der har booket en bil inden en selv, og det bidrager nok til at vi undgår forsinkelser og bilerne bliver afleveret og er klar til den næste“.

Hvis andre vil lave en delebilforening, så råder Steen dem til at trække på erfaringer fra andre delebilforeninger: „Kig på andre, se hvordan de gør? Hvilke budgetter anvender de? Det gjorde vi selv, da vi startede“. Munksøgård Delebilforening har på deres hjemmeside www.munksoegaard.dk/delebil vedtægter liggende, som man frit kan kopiere. Derudover gør Steen opmærksom på, at man skal være nogle mennesker til at starte det op, og så kan man, hvis man ikke vil løbe en stor økonomisk risiko, starte med at lease bilerne.

Delebiler:

Delebiler er den danske betegnelse for det, der internationalt betegnes som carsharing. Det er en betegnelse for en ordning, hvor flere deler adgangen til en eller flere biler. Brugerne af en delebilordning ejer ikke deres egen bil, men har i stedet adgang til en eller flere biler. Som bruger har man derfor i princippet ubegrænset adgang til at råde over en bil, mens betalingen primært er knyttet til den konkrete anvendelse af bilen.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *