Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

AV Ejendomme

LIGGER GULDET PÅ LOFTET ?

Der er omkring 7 millioner uudnyttede m² på tørrelofter i danske beboelsesejendomme. De kan være formuer værd, hvilket de færreste andelsboligforeninger er klar over. En ny lov har åbnet op for at indrette loftet til lejligheder og AV Ejendomme er specialister i at informere og indrette tørreloftet til lejligheder.

Mange fordele i nye taglejligheder

På landplans vurderes det at der er omkring 7 millioner uudnyttede m² tørrelofter i de større danske byer, som vil kunne udnyttes til attraktive lejligheder. Men mange andelsboligforeninger er slet ikke opmærksomme på mulighederne, der ligger i deres ejendom, og at der kan udløses en stor økonomisk gevinst for ejerforeningen, ved at indrette loftet til lejligheder. AV Ejendomme er specialister i at informere om mulighederne i at opføre lejlighederne, og ikke mindst i at udføre alle de praktiske opgaver, til gavn for ejendommen, andelsboligforeningen, og de enkelte andelshavere og med færrest mulige gener for ejendommens beboere.

En ny ide

Ideen med at indrette lejligheder i tagetager er forholdsvis ny, og udspringer af en nylig vedtaget lov, som gør det muligt at etablere disse lejligheder. Derfor er såvel offentlige myndigheder som ejer – og andelsboligforeninger interesserede i dette nye koncept. For set udefra afhjælper det en akut boligmangel, samtidig med at det forbedrer den eksisterende boligmasse. Set indefra kan det spare andelsboligforeningen store renoveringsudgifter eller tilføre andelsboligforeningen et større kontantbeløb.

En stor beslutning

Vi ved naturligvis godt, at det er en stor og kompliceret beslutning at tage stilling til gennemførelse af et tagprojekt, men hér stiller vi vores store ekspertise til rådighed. AV Ejendomme udvikler simpelthen hele projektet og sørger for samtlige tilladelser og godkendelser samt afklarer alle tekniske og juridiske problemstillinger, selvfølgelig i tæt samarbejde med andelsforeningens bestyrelse og rådgivere.

Et sådant projekt skal vedtages på en generalforsamling (evt. ekstraordinær) og i den forbindelse stiller vi os helt uforpligtende til rådighed for ejendommens beboere, andelsforeningens rådgivere og andelsforeningens generalforsamling. Vi prioriterer meget højt at alle involverede parter har tillid til AV Ejendomme, som har den nødvendige ekspertise til at styre og gennemføre et så omfattende projekt.

Kontakt os

Hvis i skulle have nogen spørgsmål vedrørende udførelsen af et tagprojekt er i velkommen til helt uforpligtende at ringe til Peter Andersen på telefon 86183348, sende en mail til Pla@deas.dk eller se vores hjemmeside www.Avejendomme.dk for mere information.