Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Anslået teknisk pris: vildledning eller vejledning?

I slutningen af 2012 indførte Dansk Ejendomsmæglerforening den såkaldte ’anslåede tekniske pris’, der skulle gøre det lettere for købere af andelsboliger at sammenligne de enkelte andelsboliger på tværs. Den tekniske pris bliver nu kritiseret for at mislede kommende købere af andelsboliger. Dansk Ejendomsmæglerforening mener at kritikken skyldes en overfortolkning.

De nye regler blev indført med løftet om, at de var en håndsrækning til købere af andelsboliger, da en køber ville få muligheden for at sammenligne andelsboligens ’anslåede tekniske pris’ med kontantprisen på en ejerbolig. Uheldigvis har den tekniske pris fået en del kritik for at have den stikmodsatte effekt: I stedet for at gøre det lettere for købere bliver det svære, da priserne i mange tilfælde er så mangelfulde at de misleder køberne.

Anslået teknisk pris

Ved udregningen af den tekniske pris lægges indskuddet på andelslejligheden sammen med andelens part af foreningens samlede fællesgæld. Kritikken af udregningen af ’den tekniske anslåede pris’ går blandt andet på, at der ikke medregnes hvilke former for risikable låneaftaler, som foreningen har tegnet og ligeledes tager den tekniske pris heller ikke højde for, at man som andelshaver kun hæfter for sit eget indskud i de fleste andelsforeninger, hvor man som køber af en ejerlejlighed derimod hæfter for hele værdien.

Den anslåede tekniske pris vil derfor ikke give køberen af en andel nogle indikationer om, hvorvidt boligafgiften i en andelsboligforening vil stige året efter andelen er købt.

”Kritikken er en overfortolkning”

Hos Dansk Ejendomsmæglerforening mener man at kritikken af den anslåede tekniske pris er en overfortolkning. Cheføkonom hos Dansk Ejendomsmæglerforening, Troels Theill Eriksen, fortæller om fordelene ved at anvende den tekniske pris:

”Når man køber en bolig, er det væsentligt at vide, hvor stor en gæld, der følger med. Formålet med den anslået teknisk pris er netop at give forbrugeren et indblik i, hvor stor en gæld de reelt påtager sig, når de køber en andelsbolig. Når en køber af en andelsbolig indtræder i en forening, der har optaget et eller flere lån, er køberen via sit medlemskab af foreningen forpligtet til at betale for denne gæld. Den anslåede tekniske pris består således af købsprisen tillagt den forholdsmæssige andel af foreningens samlede gæld.

På spørgsmålet om hvorfor den tekniske anslåede pris er blevet kritiseret fortæller Troels Theill Eriksen:

”Vi har lidt svært ved at forstå kritikken, men den beror nok på en overfortolkning af, hvad anslået tekniske pris reelt er. Vi kan godt forstå, at man kan kritisere anslået tekniske pris, hvis man er af den opfattelse, at den giver mulighed for en fuldstændig en-til-en sammenligning af prisen på ejerlejligheder og andelsboliger. Det gør den ikke, da der naturligvis er mange andre forhold at tage højde for. Men det betyder ikke, at det ikke er en god information for købere, og vi kommer tættere på en sammenligning, herunder også andelsboliger imellem”.

Svær sammenligning

Troels Theill Eriksen tilføjer, at man bør være påpasselig, hvis den anslåede tekniske pris anvendes til at sammenligne andelsboliglejligheder med ejerlejligheder:

”Man kan som nævnt ikke direkte bruge den til at sammenligne prisen på ejerlejligheder med prisen på andelsboliger. Men det er et vigtigt skridt på vejen til at gøre andelsboligmarkedet mere gennemsigtigt for forbrugerne, ligesom brutto og nettoydelserne for andelsboliger er det.”

Læs om den tekniske pris hos Dansk Ejendomsmæglerforening.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

5 kommentarer

AvatarInge-Lise Sheppard

Er det bedst hvis den tekniske og salgs prisen er ens? Og, hvis den tekniske er mere end salgs prisen, betyder det så at der skyldes mere pa den lejlighed?

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Inge-Lise,
Tak, for din henvendelse. Den anslåede tekniske pris er en omregnet kontantpris for andelsboligen, der svarer til indskuddet for den enkelte andel + andelen af fællesgælden i foreningen. Den anslåede tekniske pris kan i store træk sammenlignes med kontantprisen på en ejerbolig. Den anslåede tekniske pris vil derfor være betydelig højere end købsprisen i langt de fleste tilfælde. Når den anslåede tekniske pris er højere end salgsprisen, så skyldes det at andelsboligens andel af foreningens fællesgæld er medregnet i den anslåede tekniske salgspris.
/Maria – andelsportal.dk

Christian Brandt-MüllerChristian Brandt-Müller

Jeg syntes det er vigtigt at pointerer, at den anslået tekniske pris faktisk aldrig har været ment som et sammenligningsgrundlag med ejerboliger.
Den anslået tekniske pris (DATP), er indført som et værktøj til køberne så de hurtigt kan få et indblik i hvor meget gæld der ligger i foreningen og på den enkelte lejlighed. DATP gør at man hurtigt kan sammenligne 2 andelsboliger der på papiret, koster det samme, men har forskellig gældssamensætning. Det er ikke – og har aldrig været tænkt som – et endegyldigt sammenligningsgrundlag, men en information der er vurderet som værende vigtig i forbindelse med køb af en andelsbolig. Andelsboligers økonomi er kompliceret og man kan ikke sætte andelsboliger ind i en fast “kasse” hvor man så kan sammenligne dem. Men DAP er helt sikkert et godt værktøj for forbrugerne.
Mvh.
Christian Brandt-Müller
AndelsXperterne.dk

I am evaluating 2 similar apartments of in the same Project but 2 different buildings. with The same specifikations, same purchase Price, same area and layout but One of Them the Technical Price Equal to The purchase Price and The other The Technical Price is double The purchase Price.

Which is better case if The Quality and all other specs are The same?

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hi Magdy
Thanks for your comment. A high technical price can potentially mean that there is debt in the private housing co-operative. I would recommend that you investigate, why the technical price is higher.

Best regards
Michelle / Andelsportal.dk

Viser 0 af 5 kommentarer