Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Andelsboligforening nægtet konkurs

Andelsboligforeningen Doktorparken har fået afslag på at erklære sig selv konkurs på trods af, at foreningen har håbløs gæld og usælgelige andele. Det fastslog en kendelse fra skifteretten i Aalborg i sidste uge. Sagen bliver fuldt tæt, da Doktorparken er én blandt flere andelsboligforeninger, der kæmper med deres bank og kreditselskab i et retsopgør for at få lov til at begære deres kriseramte forening konkurs.

Doktorparken kæmper med stigende boligafgifter og usælgelige andele og ønsker derfor at opløse sig selv med en konkursbegæring, så andelshaverne i stedet kan blive almindelige lejere af deres boliger. Mandag i sidste uge blev det af, skifteretten i Aalborg fastlagt at det kun er Nykredit, der kan sige god for at foreningen begærer sig konkurs og det har kreditoren afslået, da de ønsker at foreningen skal forsætte med at betale af på deres gæld.

Michael Thygesen, som er Doktorparkens advokat, fortæller til Andelsportal.dk, at man nu med stor sandsynlighed vil bringe sagen videre til Vestre Landsret.

Flere kriseramte foreninger

Sagen bliver fuldt tæt, da Doktorparken ikke er den første andelsboligforening, der går rettens gang for at få lov til at begære sig konkurs. Også Andelsboligforeningen AB Bangsbohus, som er beliggende på Frederiksberg har senere på året et retsopgør med deres kreditor, Danske Bank, da de ligeledes ønsker at opløse sig selv med en konkursbegæring.

De kriseramte foreninger er typisk stiftet i perioden mellem 2005 og 2008 og er ofte finansieret med lån, der er tilføjet et renteswap med en såkaldt rentetrappe.

Fejlagtig rådgivning

Doktorparken, som blev stiftet i 2007, er i dag teknisk insolvente. Med andre ord skylder foreningen flere penge end hvad de er værd og ifølge foreningens advokat og likvidator, Michael Thygesen, har hver enkel andelshaver tabt omkring en halv million kroner:
Denne her forening er så langt ude økonomisk, at det ser håbløst ud tilføjer Micahel Thygesen om foreningens gældsproblemer.

Michael Thygesen påpeger i denne sammenhæng at man også må lægge ansvar på de rådgivere, der har godkendt og foreslået foreningerne deres lån og finansielle aftaler, dengang de blev stiftet:
Der er mange rådgivere, der har siddet med bind for øjnene, når de har sagt ja til at foreningerne etablerede de lån, som de gjorde. Der har ikke været den professionelle kreditrådgiving, som der burde være og andelshaverne har stolet på at de modtog professionel rådgivning, men i dag sidder de altså i suppedasen fortæller Micahel Thygesen til Andelsportal.dk

Stavnsbundne andelshavere

Doktorparken, som er beliggende i Hobro, består af 14 andele, hvor 2 af andelene er ubeboede og en tredje af andelene er et dødsbo. Beboerne kæmper i dag med stigende boligafgifter og usælgelige andele.

Erik Jensen, der er beboer og tidligere formand i foreningen fortæller, hvordan foreningens økonomiske problemer påvirker andelshaverne:
Konkurssagen er et dagligt samtaleemne herude. Beboerne har det skidt, men det har man jo, når man mister 500.000 kroner. Vi har ikke andre udveje end at blive erklæret konkurs. Det er vores eneste chance eller ellers er vi stavnsbundne til vores boliger.

Det er en hård kamp og det bliver svært for, det er nogle store mastodonter, som vi er oppe imod tilføjer Erik Jensen med reference til foreningens bank og realkreditselskab, Nykredit.