Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Andelsboliger falder med op til 10 procent i værdi

En prognose fra SKAT viser, at ejendomsvurderingerne af landets andelsboliger falder langt mindre end forventet.

Den offentlige ejendomsvurdering har igennem tiderne været til diskussion, og emnet er igen blevet bragt på banen, efter at SKAT torsdag den 13. januar offentliggjorde en prognose for vurderingsåret 2010 af landets andelsboliger. Prognosen for vurderingen per 1. oktober 2010 viser, at ejendomsvurderingerne af landets andelsboliger falder langt mindre end forventet.

– Generelt er der tale om, at ejendomsvurderingerne for andelsboliger falder med op til 10 procent. Dette er tendensen for både store byer som Århus og Ålborg og for en række mindre kommuner. Der vil også være kommuner, hvor den offentlige vurdering af andelsboligerne vil være nogenlunde uændret i forhold til 2008-vurderingen, her i blandt Københavns, Frederiksberg og Odense kommuner, skriver skattedirektør Jens Perch Nielsen fra SKAT.

Havde gættet på op til 20 procentInden SKAT offentliggjorde sin prognose havde Andelsbolig Nyt talt med en række eksperter på området, og blandt andre Valuar Jacob Lund Hansen fra Nybolig Erhverv og direktør Jan Nyby fra Andelsboligmæglerne havde forventet et på fald på op til 20 procent, når det kom til ejendomsvurderingerne af landets andelsboliger.

– Jeg er meget overrasket over SKATs prognose, da jeg mener, at et fald på 20 procent var et realistisk bud. Vi har set eksempler på, at ejendomme sælges for under 10.000 kroner per kvadratmeter, og det afspejles bestemt ikke af i denne prognose, siger Jacob Lund Hansen fra Nybolig Erhverv og fortsætter   – Sammenligner man priserne i 2006 med priserne i dag, så er der sket et fald på 30-40 procent, som fortrinsvis er sket frem til vurderingstidspunktet i 2008, mens den offentlige vurdering i 2008 kun blev sat ned med 10 procent. Ved den argumentation som SKAT fremfører så fastholdes en afvigelse på 20 procent mellem den offentlige vurdering og de faktiske priser. 

– Når man kigger på, hvordan den resterende del af boligmarkedet har bevæget sig, så er jeg overrasket over resultatet, siger Jan Nyby fra Andelsboligmæglerne.
Tør ikke sænke vurderingenDirektør for Andelsportal.dk, Martin Borgstrøm, er ikke i tvivl om, at vurderingerne burde have været sænket yderligere.

– På mig virker det, som om SKAT ikke tør sænke vurderingerne, efter at man i 2004 og 2006 hævede dem meget voldsomt. Men dermed kan foreninger med ondt i økonomien med loven i hånden fortsætte med at udbyde deres andele til for høje priser, siger han.

Københavns, Frederiksberg og Odense går friMest bemærkelsesværdigt i den prognose SKAT har offentliggjort er, at København, Frederiksberg og Odense går fuldstændigt fri med hensyn til sænkning af ejendomsvurderingerne. Det hænger sammen med, at SKATs ejendomsvurderinger af andelsboliger fastsættes på baggrund af de oplysninger, de har om salg af private udlejningsejendomme. Når SKAT foretager en vurdering, tager de ikke hensyn til ejerforholdene. SKAT vurderer med andre ord, hvad hele ejendommen er værd, hvis den skulle sælges samlet, ikke hvad de enkelte andelslejligheder er værd.

– Ud fra ejendomshandler, der har været i 2010, skønner vi, at priserne på boligudlejningsejendomme i København, Frederiksberg og Odense ligger på et nogenlunde uændret niveau i forhold til 2008. Det er et usikkert skøn, fordi der kun er relativt få salg af denne type ejendomme. Men det er vores bedste bud på, hvordan priserne har udviklet sig, ud fra de data vi har, siger skattedirektør Jens Perch Nielsen fra SKAT.