Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

AB Duegården får ikke lov at erklære sig konkurs

Selvom langt de fleste af landets andelsboligforeninger i dag har en sund økonomi, er der desværre stadig foreninger, der er i problemer. AB Duegården er i dag gældsplaget som følge af et risikabelt ’swaplån’, som foreningen optog i 2007. I efterhånden mange år har Duegården været i retten mod Nykredit for at få lov til at erklære sig konkurs, og komme ud af gælden, som de ellers vil få meget svært ved at betale. I 2014 gav Sø- og Handelsretten foreningen lov til at erklære sig konkurs, men i juli 2015 fik Nykredit medhold.

Østre Landsret giver Nykredit medhold

Den gældsplagede andelsboligforening AB Duegården, der ligger på Frederiksberg, har i årevis kæmpet for retten til at indgive en konkursbegæring. Foreningen har dog lidt et stort nederlag efter Landsrettens dom, der giver Nykredit medhold. Den 3. juli dømte Østre Landsret til Nykredits fordel og bestemte, at Duegården ikke kan gå konkurs, fordi de betalte deres regninger. Det er ifølge Landsretten juridisk umuligt for foreningen at erklære sig konkurs, så længe den er i stand til at betale afdragene til sine kreditorer. Dermed er AB Duegården stadigvæk fanget med en enorm gæld på cirka 500 millioner kroner og et swaplån, som man tog i 2007. Duegårdens ejendomsværdi er dog kun omkring 250 millioner kroner, hvorfor det vil være noget nær umuligt for foreningen at komme ud af gælden indenfor en overskuelig fremtid. Ydermere er swaplånet hos Nykredit udformet således, at Duegården kan se frem til rentestigninger i 2017 og derefter årlige rentestigninger, der kan gøre den månedlige udgift rigtig høj for andelshaverne i foreningen.

Duegården anker muligvis dommen

Der er ifølge DR Nyheder forlydender om, at andelshaverne i AB Duegården ønsker at anke sagen til højesteret, og sker det, vil det være umuligt at forudsige sagens udfald, da AB Duegården vandt sagen klart i Sø- og Handelsretten i 2014, da retten anerkendte foreningens store økonomiske problemer.

Nykredit ønsker at genoptage dialog

Efter Landsrettens dom har Nykredit ytret ønske om at genoptage dialogen med AB Duegården for at komme frem til en løsning på gælden. Tidligere har Nykredit tilbudt at se bort fra renter og bidrag i en given periode for at hjælpe foreningen på vej. Men lige nu er det stadig uvist, hvad fremtiden bringer for Duegården.