Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Hvilke forhold skal man tage højde for ved eksklusion?

Ved eksklusion af andelshaver fra foreningen overtager foreningen boligen, kan foreningen da leje boligen ud, da den er umulig at sælge for tiden. Og hvis den sælges på et senere tidspunkt, tilfalder så salgsbeløbet den tidligere ejer. Er der eller fohold man skal tage højde for i den situation?

Vores svar fra

Hvis andelshaveren er korrekt ekskluderet i henhold til vedtægterne, ophører han med at være medlem og hæfter derfor ikke længere for betaling af boligafgift. Denne konsekvens skal nøje overvejes.

Efter eksklusionen kan der være et økonomisk mellemværende mellem den fraflyttede andelshaver og foreningen. Dette kompliceres naturligvis, hvis foreningen ikke har fulgt vedtægternes fremgangsmåde eller ikke har kunnet sælge andelsboligen.

I praksis vil problemet være til at overse, idet den ekskluderede normalt vil skylde boligafgift og ikke gør krav gældende mod foreningen. Men foreningen bør forberede sig på, at det kan ske, og må derfor sikre sig bevis for, at det er forsøgt at sælge andelen. Hvis foreningen vil undgå denne bevistvivl, kan det være en idé at aftale med en misligholdende andelshaver, at denne overdrager andelsboligen til foreningen, for så bliver sælgeren jo ikke formelt ekskluderet.

Per Nielsen
Partner | Advokat (H)

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.