Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Hensættelse til udskiftning af gasfyr

Kan en bestyrelse fremlægge et forslag om en hensættelse til dækning af udskiftning af gasfyr, – efter at årsregnskabet for 2011 og er godkendt. Årsregnskabet indeholder ikke hensættelser til udskiftning af gasfyr. Hensættesen skulle i ifølge bvestyrelsen modposteres i den del af egenkapitalen som er til rådighed ved beregning af andelenes værdi (midt i regnskabsåret) – altså som man normalt vil gøre det – men her altså – midt i en regnskabsperiode. Likviditeten er god i foreningen – det er ingen panik. Man åbenbart glemt hensættelsen i årsregnskabet, og vil så gøre det ved, at andelshaverne på generalforsamlingen siger ja til at overføre et beløb fra reservefonden til hensættelser og ved salg nedskrive andelens værdi med det forholdsmæssige beløb. Dette til trods for, at man samme dag har offentliggjort regnskabet for 2011 og fået det godkendt uden hensættelse i det officielle regnskab. Det er ikke noget stort beløb det drejer sig om – det er princippet. Jeg ville mene, at man godt kunne fremsende ønsket/planen om at reserve et beløb til formålet, men så gøre det i budgettet og til godkendelse ved fremlæggelse i 2012-regnskabet. Ellers bliver det jo ikke bogført og andelsværdien for den enkelt bliver forkert.

Vores svar fra

Det er generalforsamlingen, der godkender regnskabet og fastsætter andelsværdien.

Hvis der efter generalforsamlingen indtræffer forhold, der gør, at andelsværdien ikke kan holde, skal maksimalprisen ændres. Det vil typisk ske i forbindelse med bestyrelsens godkendelse af en handel. Det kommer f.eks. på tale ved kursudsving, såfremt andelsboligforeningen har lån i udenlandsk valuta.

Men det må – teoretisk set – også komme på tale, såfremt gasfyret ved en fejl er blevet sat til et for højt beløb i balancen. Det er formentlig meget vanskeligt at opgøre værdien af gasfyret, og derfor kan det være praktisk at følge de afskrivningssatser, som anvendes i andre sammenhænge for sådanne fyr.

Jeg forstår, at der skal afholdes en generalforsamling, hvor man samler op på den afskrivning, som generalforsamlingen glemte for det forudgående år. Det er generalforsamlingen, der har kompetence, og fastsættelsen er afgørende for prisfastsættelsen fremover. Hvis forslaget fra bestyrelsen følges, bliver andelsværdien således mindre, end den ellers ville have været. Hvis der kan argumenteres for, at værdien af gasfyret er høj nok, vil det ikke være ansvarspådragende at komme til en anden løsning end den, som bestyrelsen anbefaler.

Per Nielsen
Partner | Advokat (H)

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.