Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Tid til arbejdsdag i foreningen

Foråret er over os og dette betyder også at mange foreninger holder arbejdsdage, hvor andelshaverne giver en hånd med til at vedligeholde og istandsætte foreningernes ejendom og fællesarealer. Arbejdsdage kan være med til at skabe et godt fællesskab i foreningen, da man mødes om en fælles aktivitet, men mange andelsboligforeninger døjer nogle gange med problemer med stort fravær til arbejdsdagene.

Planlægning af arbejdsdag

Det er bestyrelsen, der planlægger aktiviteter til en arbejdsdag og samtidig står for at være tovholdere på dagen, således at arbejdsopgaver bliver uddelegeret og specificeret. Typiske arbejdsopgaver er ofte trappevask, maling af ejendom eller plankeværk, havearbejde, behandling af fælles havemøbler eller at fjerne graffiti.

Ved de fleste arbejdsdage sørger bestyrelsen for mad og drikke til de fremmødte deltagere. Herved får arbejdsdagen også en social funktion, da andelshaverne er sammen om fælles aktiviteter og dagen kan bidrage til fællesskabet i foreningen.

Gebyr for udeblivelse ved arbejdsdag

Har man valgt at indskrive deltagelse i arbejdsdagene i vedtægterne er der mødepligt for andelshaverne. Det er derfor muligt at opkræve et gebyr fra andelshavere, som ikke deltager i fælles arbejdsdage. Gebyret skal sikre at så mange andelshavere som muligt møder op på arbejdsdagene og bidrager til at udføre arbejdsopgaverne og er en del af foreningens fællesskab.

Det anbefales dog at gebyret svarer til værdien af det arbejde, som andelshaverne udfører i løbet af dagen. Gebyrets størrelse skal stå i vedtægterne og kan ændres på generalforsamlingen.

Fleksible former for arbejdsweekender

I andelsboligforeningen AB Vandhøjvej, som er beliggende i Valby afholdes 2 årlige arbejdsweekender. Kan en af foreningens 9 andelshavere ikke deltage gemmer de fremmødte en arbejdsopgave, som kan udføres en anden dag:

Engang havde vi en ordning, hvor man fik bøder for fravær, men det gik vi væk fra. Nu sørger vi for at gemme opgaverne. Man kan ikke slippe bare fordi, at man skal til tante Odas 90 års fødselsdag. Så kan man få lov til at vaske trappeopgange eller male plankeværk en dag, hvor det passer bedre.

Fortæller Tobias, som er kasser i foreningen.

I AB Lyksborg, som er beliggende i København NV har man også valgt at have en fleksibel ordning for, hvornår arbejdsopgaverne bliver udført. 3 weekender placeret i henholdsvis april, august og oktober fungerer som arbejdsweekender i foreningen. Hver andelshaver skal komme sammenlagt 3 dage ud af de 6 dage på året, hvor der afholdes arbejdsdage. Man kan også vælge at slå græs på foreningens græsplæne og tjene en halv arbejdsdag for arbejdet eller man kan selv byde ind med projekter, der udføres andre dage og lave en aftale med bestyrelsen om, hvor mange arbejdsdage projektet ’tæller’ for. Har man ikke optjent de tre dage i løbet af året får man en bøde på 1000 kroner for hver dag, man mangler at dukke op.

”Vi havde et problem med at folk ikke dukkede op på arbejdsdagene og derfor besluttede vi på en generalforsamling at lave en model med en hvis valgfrihed i forhold til, hvornår på året arbejdet skal udføres. Det er af samme årsag, at vi også har åbnet op for, at man kan udføre projekter uafhængigt af arbejdsweekenderne, hvis man laver en aftale med bestyrelsen om projektet inden”
fortæller Trine Dyrholm, som er bestyrelsesmedlem i AB Lyksborg.

Modeller for arbejdsdage i foreninger

Valgfrie arbejdsdage i løbet af året

Nogle foreninger har flere arbejdsdage i løbet af et år og lægger op til at andelshaverne selv planlægger hvilke dage, de har tid til at møde op til. Udebliver andelshaverne kan gebyrer eventuelt pålægges.


Fordele:
Stor fleksibilitet for den enkelte andelshaver.
Opgaver kan fordeles i forhold til årstider og sæson.

Ulemper:
Kan kræve meget organisering af bestyrelsen, da det kan være svært at planlægge i forhold til opgavefordeling og antal fremmødte andelshavere.

Ingen arbejdsdage

Flere foreninger afholder ikke arbejdsdage, men udliciterer alle opgaver til vicevært eller professionelle håndværkere.


Fordele:
Arbejdet bliver udført af professionelle med erfaring indenfor de pågældende arbejdsopgaver. Ingen konflikter relateret til andelshaveres fravær ved arbejdsdage.

Ulemper:
Økonomiske omkostninger i form af ekstra lønninger til håndværker eller vicevært.

Årlig arbejdsdag/weekend for alle andelshavere

I mange foreninger har man en årlig arbejdsdag, hvor alle andelshavere deltager. I nogle foreninger opkræves et gebyr, hvis andelshaverne udebliver.


Fordele:
Godt for fællesskabet i foreningen, da andelshaverne har mulighed for en anden form for interaktion end den de har i hverdagen.

Ulemper:
Fremmødet kan nogle gange være meget lille og resultere i at få andelshavere står med store mængder arbejde.

Udbetaling af vederlag til fremmødte på arbejdsdage

For at undgå at opkræve gebyrer i forbindelse med udeblivelse fra arbejdsdage vælger nogle foreninger i stedet at udbetale et vederlag til de fremmødte. Beløbet kan trækkes over fællesudgifterne. Modtager andelshaverne vederlag som modydelse for arbejdet, er de forpligtet til at betale skat heraf.


Fordele:
Konflikter om hvorvidt andelshavere skal betale for udeblivelse undgås.

Ulemper:
Andelshaveres kan føle at udeblivelse er legitimt og der er ingen garanti for at en økonomisk gevinst kan motivere deltagelse.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

3 kommentarer

Avatarhenning ingemann hansen

Hej! Jeg har meddelt et bestyrelsesmedlem at jeg ikke p.g.a sygdom er i stand til at arbejde på søndag 15/9 d. s. Og fik at vide at så vil jeg blive trukket 400 kr over huslejen. Der står ikke noget i vedtæsøgesgterne om arbejdsdage og jeg ser det først ved Facebookopslag på Andelsforeningens fælles hjemmeside ved meddelelsen om arbejdsdagen! Jeg er jo ikke ude på at slås med nogen, men synes det er urimeligt, når jeg lyder af Svær Hjertesygdom! Godt råd søges ! Med venlig Hilsen ! Henning I. Hansen, andel i A/B Ndr. Fasanvej 68 – 70 / Guldborgvej 13 – 15, 2000 F. 🙂

Hej Henning,
Tak for din henvendelse. Jeg ville skrive direkte til administrationen af jeres andelsforening, da det er dem som styrer jeres husleje. Jeg ville skrive, hvad du har skrevet til mig, og oplyse dem om, at da det er grundet sygdom, at du ikke deltager i arbejdsdagen, forventer du naturligvis, at du ikke vil blive trukket 400 kroner. Yderligere, ville jeg også tjekke vedtægterne for, om de overhovedet kan trække pengene, hvis du ikke deltager. Hvis det ikke står i vedtægterne, må de nemlig ikke gøre det.
Jeg håber, at du kan bruge mit svar.
Med venlig hilsen
Ida – Andelsportal.dk

AvatarJørgen Pedersen

Vær opmærksom på om andelsboligforeningen har en forsikring der dækker ulykke eller tilskadekomst på en sådan arbejdsdag.

Viser 0 af 3 kommentarer